Các câu hỏi thường gặp về OneNote trong Office 2019 và Microsoft 365

Lưu ý: Tên sản phẩm của chúng tôi cho OneNote trên Windows đã thay đổi gần đây. Trong suốt bài viết này, "OneNote" giờ đây tham chiếu đến phiên bản trên máy tính (trước đây gọi là "OneNote 2016") và "OneNote for Windows 10" tham chiếu đến ứng dụng Microsoft Store vốn chỉ sẵn dùng trên Windows 10. Để biết thêm thông tin, hãy xem sự khác biệt giữa các phiên bản OneNote là gì?


Microsoft đang tiếp tục hỗ trợ chính cho OneNote vượt quá tháng mười 2020. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiếp tục sử dụng và mong đợi để xem các bản cập nhật tính năng mới. Ngày hỗ trợ OneNote sẽ căn chỉnh với các ngày hỗ trợ của Office 2019 (10 tháng 10, 2023 để được hỗ trợ chính và 14 tháng mười, 2025 để hỗ trợ mở rộng).

Ứng dụng OneNote trên máy tính (trước đây gọi là OneNote 2016) bây giờ đã được cài đặt theo mặc định bên cạnh Word, PowerPoint và Excel cho các đăng ký Microsoft 365 bao gồm ứng dụng khách và Office 2019. Nếu bạn không thấy OneNote như là một phần của quá trình cài đặt của bạn, vui lòng xem cài đặt hoặc cài đặt lại OneNote for Windows.

Tiếp tục đọc dưới đây để biết thêm chi tiết về thông báo này có nghĩa là gì cho bạn. 

Thông tin chung

Thông tin bổ sung dành cho Người quản trị CNTT

Thông tin bổ sung dành cho Giảng viên

Thông tin chung

Thông báo này có ý nghĩa gì đối với phiên bản OneNote tôi sử dụng trên PC chạy Windows của tôi?

  • đăng kýMicrosoft 365 — Microsoft 365 đăng ký hiện đang mở khóa hỗ trợ sổ tay cục bộ cho OneNote. Ứng dụng OneNote trên máy tính được cài đặt theo mặc định cùng với Word, PowerPoint và Excel cho các đăng ký Microsoft 365 bao gồm ứng dụng khách và Office 2019. Chúng tôi sẽ thêm giá trị phí bảo hiểm bổ sung vào OneNote for Microsoft 365 đăng ký.

  • OneNote for Windows 10 — OneNote for Windows 10 được cài đặt sẵn trên thiết bị chạy Windows 10 và cũng sẵn dùng dưới dạng tải xuống miễn phí từ Microsoft Store. Bạn có thể tiếp tục sử dụng OneNote for Windows 10 và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nó.

  • Office 2019 vĩnh viễn — mua Office 2019 hiện đang mở khóa hỗ trợ sổ tay cục bộ cho OneNote. Ứng dụng OneNote trên máy tính được cài đặt theo mặc định cùng với Word, PowerPoint và Excel cho các đăng ký Microsoft 365 bao gồm ứng dụng khách và Office 2019.

Tôi có thể tiếp tục sử dụng OneNote không?

Có, bạn có thể tiếp tục sử dụng OneNote như chúng tôi đang căn chỉnh sản phẩm này với ngày hỗ trợ Office 2019 của chúng tôi. Ứng dụng OneNote trên máy tính được cài đặt theo mặc định cùng với Word, PowerPoint và Excel cho các đăng ký Microsoft 365 bao gồm ứng dụng khách và Office 2019. Nếu bạn không thấy OneNote như là một phần của quá trình cài đặt của bạn, vui lòng xem cài đặt hoặc cài đặt lại OneNote for Windows.

Có phải OneNote for Windows 10 vẫn sẵn dùng không?

Có, OneNote for Windows 10 vẫn sẵn dùng.

OneNote for Windows 10 được cài đặt sẵn trên thiết bị chạy Windows 10 và cũng sẵn dùng như một bản tải xuống miễn phí từ Microsoft Store.

Tôi có thể sử dụng cả ứng dụng OneNote trên máy tính và OneNote for Windows 10 trên cùng một thiết bị không?

Có, bạn đang sử dụng Windows 10, cả hai phiên bản Windows của OneNote đều có thể được cài đặt trên cùng một máy tính hoặc thiết bị và chúng có thể được sử dụng cạnh nhau.

Tôi nên sử dụng phiên bản OneNote nào?

  • Nếu bạn có Windows 10, bạn có thể sử dụng phiên bản OneNote trên máy tính hoặc OneNote for Windows 10 — hoặc cả hai!

  • Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn, bạn có thể sử dụng phiên bản OneNote trên máy tính.

Tôi đã cài đặt Office nhưng không có OneNote ở đó. Làm thế nào để tôi lấy được nó?

Bạn có thể tải xuống OneNote ở đây.

Các phiên bản OneNote nào sẽ nhận được các bản cập nhật mới nhất?

Chúng tôi đang tích cực phát triển OneNote trên Windows, Mac, iOS, Android và web và chúng tôi thường xuyên cập nhật tất cả các phiên bản được hỗ trợ.

Khi nào chúng ta sẽ thấy giá trị phí bảo hiểm bổ sung trong OneNote cho đăng ký Microsoft 365 ?

Chúng tôi đang nỗ lực để đưa vào các tính năng như chia sẻ và chỉnh sửa nâng cao trong OneNote for Microsoft 365 đăng ký trong 2021.

Khi nào bạn sẽ khắc phục các vấn đề về khả năng truy nhập trong ứng dụng OneNote trên máy tính?

Trợ năng là mức ưu tiên hàng đầu cho Microsoft và một nỗ lực hiện diện cho OneNote. Khi chúng tôi làm việc trên các tính năng khả năng truy nhập cho ứng dụng OneNote trên máy tính, bạn có thể sử dụng OneNote for Windows 10 để hỗ trợ bất kỳ khoảng trống nào chưa được điền vào.

Điều gì về [tính năng yêu thích của tôi] trong ứng dụng OneNote trên máy tính?

Chúng tôi sẽ liên tục làm việc với các tính năng và cải tiến mới. Nếu có một tính năng cụ thể mà bạn quan tâm đến hiện tại không có trong ứng dụng, chúng tôi sẽ chào đón bạn để cho chúng tôi biết thông qua hệ thống phản hồi trong ứng dụng. Để bắt đầu, hãy bấm > tệpphản hồi.

Thông báo này có ý nghĩa gì đối với OneNote for Mac?

Chỉ áp dụng thay đổi cho Windows, nơi mà chúng tôi có cả OneNote và OneNote for Windows 10. Các phiên bản khác của OneNote, bao gồm OneNote for Mac, OneNote for iOS (iPhone và iPad), OneNote for Android và OneNote cho web sẽ không thay đổi. Những phiên bản này sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật với tần suất khoảng mỗi tháng một lần.

Bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ OneNote trong bao lâu?

Ngày hỗ trợ OneNote sẽ căn chỉnh với các ngày hỗ trợ của Office 2019 (10 tháng 10, 2023 để được hỗ trợ chính và 14 tháng mười, 2025 để hỗ trợ mở rộng).

Trước đây, tôi đã loại bỏ OneNote for Windows 10. Tôi tải lại bằng cách nào?

OneNote for Windows 10 được cài đặt sẵn trên thiết bị chạy Windows 10. Nếu bạn đã dỡ cài đặt ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể tải xuống miễn phí từ Microsoft Store.

Tôi truy nhập sổ tay cục bộ của mình trong OneNote for Windows 10 bằng cách nào?

Trong các phiên bản mới nhất của OneNote, sổ tay của bạn sẽ được lưu trữ trong đám mây để bạn có thể truy nhập từ mọi nơi.

Nếu còn bất kỳ sổ tay cục bộ nào, bạn có thể di chuyển sổ tay vào OneDrive hoặc SharePoint Online để có thể truy nhập ghi chú từ mọi nơi. SharePoint tại chỗ cũng được hỗ trợ. Để bắt đầu, chỉ cần mở OneNote for Windows 10 và làm theo các hướng dẫn sau để di chuyển sổ ghi chép của bạn đến OneDrive. OneNote sẽ luôn giữ bản sao của ghi chú được ghi vào bộ đệm ẩn trên thiết bị của bạn để bạn có thể truy nhập ghi chú ngay cả khi đang ngoại tuyến.

Tôi có thể sử dụng OneNote nếu tôi không kết nối với Internet không?

Có, tất cả các phiên bản của OneNote vẫn giữ bản sao lưu trữ sổ ghi chép của bạn trên thiết bị của bạn, vì vậy bạn có thể truy nhập chúng ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến. Vào lần tiếp theo bạn kết nối với Internet, mọi thay đổi bạn đã thực hiện đều sẽ đồng bộ với OneDrive để bạn có thể xem những thay đổi đó trên các thiết bị khác.

Vui lòng lưu ý rằng trong khi bạn luôn có thể xem và chỉnh sửa ghi chú của bạn trong khi bạn ngoại tuyến, một số tính năng yêu cầu có kết nối Internet có thể không hoạt động, chẳng hạn như nhận dạng ký tự quang học, nhà nghiên cứu và tạo và xóa bỏ sổ tay.

Tôi có thể phát triển phần bổ trợ dành cho OneNote bằng cách nào?

Bất cứ ai cũng có thể phát triển dựa trên OneNote bằng cách sử dụng API dành cho nhà phát triển của chúng tôi, đã được hàng trăm nhà phát triển sử dụng để tạo trải nghiệm được tích hợp với OneNote.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn?

Nếu bạn là người đăng ký Microsoft 365 trên phiên bản Windows cũ hơn, bạn sẽ nhận được phiên bản OneNote trên máy tính. Phiên bản này sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến 10 tháng mười 2023.

OneNote for Mac có bị dỡ cài đặt khi tôi cập nhật lên Office 2019 không?

Không, OneNote for Mac sẽ vẫn ở trên máy Mac của bạn khi bạn cập nhật lên Office 2019.

Tôi có thể nhận được phiên bản OneNote nào nếu tôi đang cài đặt Office 2019 lần đầu tiên?

Ứng dụng OneNote trên máy tính được cài đặt theo mặc định cùng với Word, PowerPoint và Excel cho các đăng ký Microsoft 365 bao gồm ứng dụng khách và Office 2019.

Hôm nay, nếu bạn đang ở trên Windows, bạn có thể chọn sử dụng ứng dụng OneNote trên máy tính hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng OneNote for Windows 10 được cài đặt sẵn với Windows 10.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn, bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac và chưa cài đặt OneNote for Mac dưới dạng bản tải xuống miễn phí từ App Store của máy Mac, Office 2019 sẽ cài đặt OneNote for Mac cho bạn.

Tôi nhận được những lợi ích bổ sung nào nếu tôi có thể sử dụng OneNote với đăng ký Microsoft 365 hoặc như là một phần của Office 2019?

Windows

Microsoft 365 Thuê bao

Office 2019

OneNote

Đăng ký Microsoft 365 của bạn sẽ mở ra:

  • Hỗ trợ sổ tay cục bộ

Mẹo: Bạn cần cài đặt OneNote? Tải xuống tại đây.

OneNote for Windows 10

Đăng ký Microsoft 365 của bạn sẽ mở ra:

OneNote

Giấy phép Office 2019 của bạn mở khóa:

  • Hỗ trợ sổ tay cục bộ

Mẹo: Bạn cần cài đặt OneNote? Tải xuống tại đây.

macOS

Microsoft 365 Thuê bao

Office 2019

OneNote cho Mac

Đăng ký Microsoft 365 của bạn sẽ mở ra:

  • Nhãn dán

  • và còn nhiều lợi ích khác nữa

OneNote for Mac

Giấy phép Office 2019 của bạn mở khóa:

  • Nhãn dán

Tôi là người đăng ký Microsoft 365. Điều gì sẽ xảy ra với ứng dụng OneNote trên máy tính của tôi?

Đối với Windows, nếu bạn đã có OneNote, bạn có thể tiếp tục sử dụng OneNote giống như khi bạn luôn có, và bạn có thể mong đợi để xem các bản cập nhật tính năng mới.

Tôi có thể nhận được phiên bản OneNote nào nếu tôi đang đăng ký Microsoft 365 lần đầu tiên?

Ứng dụng OneNote trên máy tính được cài đặt theo mặc định cùng với Word, PowerPoint và Excel cho các đăng ký Microsoft 365 bao gồm ứng dụng khách và Office 2019.

Hôm nay, nếu bạn đang ở trên Windows, bạn đã có OneNote cho Windows 10 vì nó được cài đặt sẵn, nhưng bạn có thể chọn sử dụng phiên bản nào bạn muốn.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn, bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Nếu bạn đang dùng máy Mac và bạn chưa có OneNote for Mac được cài đặt như một bản tải xuống miễn phí từ App Store trên máy Mac, thì Microsoft 365 sẽ cài đặt OneNote for Mac cho bạn.

Thông tin bổ sung dành cho Người quản trị CNTT

Làm thế nào để tôi triển khai OneNote?

Người quản trị CNTT, sử dụng các công cụ triển khai ưa thích của họ, sẽ tiếp tục có khả năng bao gồm hoặc loại trừ OneNote từ triển khai Office của họ.

Ứng dụng OneNote trên máy tính được cài đặt theo mặc định cùng với Word, PowerPoint và Excel cho các đăng ký Microsoft 365 bao gồm ứng dụng khách và Office 2019.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn triển khai cho OneNote

Cần phải làm gì nếu tổ chức của tôi đã bắt đầu di chuyển đến OneNote for Windows 10?

Bạn có thể tiếp tục di chuyển sang OneNote for Windows 10 nếu đó là điều tốt nhất cho người dùng cuối của bạn.

Nếu bạn là người quản trị CNTT chịu trách nhiệm triển khai OneNote trên người dùng trong tổ chức của bạn, vui lòng xem hướng dẫn triển khai cho OneNote để biết thêm thông tin.

Thông tin bổ sung dành cho Giảng viên

OneNote for Windows 10 ảnh hưởng đến các công cụ mà tôi sử dụng trong lớp học, chẳng hạn như Sổ tay lớp học như thế nào?

Nhiều tính năng của sổ tay lớp học mà bạn biết và yêu thích đã được tích hợp vào OneNote for Windows 10.

Sổ tay lớp học, Nhãn dán, Biểu mẫu và nhiều tính năng khác mà bạn luôn tin cậy trong lớp học hiện đang được tích hợp sâu vào OneNote for Windows 10. Trải nghiệm Sổ tay lớp học trên Windows 10 hiện giống với OneNote cho web, đồng thời các cải tiến khác sẽ được thực hiện liên tục.

Lưu ý: Một số tính năng, bao gồm Stickers và toán học, yêu cầu bạn đăng nhập bằng Microsoft 365 đăng ký.

Tôi cài đặt Sổ tay lớp học trong OneNote for Windows 10 bằng cách nào?

OneNote for Windows 10 có tất cả các tính năng Class Notebook được tích hợp sẵn.

Giáo viên sẽ tự động thấy tab sổ ghi chép lớp học trên dải băng, nhưng bạn có thể kích hoạt theo cách thủ công nó bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào nút cài đặt và thêm Nút Cài đặt và Xem thêm trong OneNote ở góc trên bên phải, rồi bấm vào thiết đặt > tùy chọn > công cụ sổ tay lớp học.

Bạn có đào tạo hay phát triển chuyên môn sẵn dùng cho OneNote và OneNote for Windows 10 không?

Có, chúng tôi có nội dung đào tạo và phát triển chuyên môn cho cả OneNote cho Windows 2016 và OneNote.

Để bắt đầu, vui lòng truy nhập Cộng đồng giảng viên Microsoft để biết khóa học theo tiến độ riêng hoặc Trung tâm trợ giúp giáo dục để biết mẹo và hướng dẫn.

Các khóa đào tạo chung dành cho OneNote for Windows 10 có sẵn trên Trung tâm đào tạo Office.

Xem thêm tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức, bản cập nhật mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của OneNote.

Cộng đồng Kỹ thuật OneNote

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng OneNote.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về OneNote

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe.

OneNote UserVoice

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×