Mục lục
×

Trước khi bạn cài đặt hoặc cài đặt lại Office hoặc bất kỳ ứng dụng Office đơn lẻ, độc lập nào, có thể sẽ rất hữu ích nếu biết sản phẩm của bạn nằm trong gói Office dành cho gia đình hay gói Office dành cho doanh nghiệp .

Mục dưới đây cho biết gói mua Microsoft 365 hoặc gói mua một lần Office 2019, 2016 hoặc 2013 của bạn.

Các sản phẩm thuộc Office dành cho gia đình thường yêu cầu tài khoản Microsoft. Office sản phẩm dành cho doanh nghiệp thường được liên kết với tài khoản email cơ quan hoặc trường học mà người quản Microsoft 365 bạn gán cho bạn.

Bạn cần so sánh các gói hoặc muốn có thông tin chi tiết về giá? Nếu bạn chưa mua sản phẩm Office hoặc bạn muốn so sánh các ứng dụng hoặc dịch vụ được bao gồm trong các sản phẩm khác nhau, hãy xem Phần Office .

Mẹo: Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người chịu trách nhiệm quản lý Office trong tổ chức của bạn và muốn biết thêm thông tin về việc thiết lập Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem Thiết lập Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Các gói Office

Sử dụng danh sách bên dưới để xác minh gói có chứa sản phẩm Office của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn có Office Professional Plus qua đăng ký của công ty để nhận lợi ích từ chương trình Microsoft HUP, xem mục Office qua chương trình HUP.

Office dành cho gia đình

Mẹo: Bạn không chắc mình sở hữu sản phẩm nào? Tìm tên sản phẩm bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin tài khoản với Tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với Office.

Microsoft 365 Family ký này: Các sản phẩm này bao gồm các phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office mà bạn có thể cài đặt. Xem những ứng dụng được bao gồm.

Microsoft 365 Family
Microsoft 365 Personal
Microsoft 365 Personal

Các phiên bản Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013 sẵn dùng dưới dạng gói mua một lần: Các sản phẩm sau đây bao gồm những phiên bản trên máy tính của ứng dụng Office bạn có thể cài đặt. Xem những ứng dụng được bao gồm.

Office Home & Student
Office Home & Business
Office Professional

Các ứng dụng Office 2019, 2016 hoặc 2013 độc lập có sẵn dưới dạng mua một lần

Word
Excel
PowerPoint
OneNote* Outlook

Access
Publisher
Project
Visio

Mẹo: *Phiên bản trên máy tính của OneNote được cài đặt với mọi đăng kýMicrosoft 365 và Office bản 2019 có bao gồm các ứng dụng máy khách. Để biết thêm thông tin về OneNote, hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Office dành cho doanh nghiệp

Mẹo: Bạn không chắc mình có đăng ký hoặc sản phẩm nào? Hãy xem mục Tôi Microsoft 365 hoặc giấy phép doanh nghiệp nào? Những sản phẩm này thường được liên kết với một tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp ký này: Những đăng ký này bao gồm các ứng dụng Office đã được cài đặt đầy đủ. Xem những gì Office được bao gồm.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp
Microsoft 365 Business Standard
Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

Office 365 A5

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn Office 365 Enterprise
E3
và E3 Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5

Microsoft 365 Business Standard (Phi lợi nhuận) Office 365 Nonprofit E3

Office 365 Nonprofit E5

Office 365 U.S. Government E3
Office 365 U.S. Government E4


Project Online Professional Project Online Premium

Gói Visio 2

Các đăng ký không bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ:

Lưu ý: Với những Microsoft 365 ký này, bạn không có bất kỳ ứng dụng nào để cài đặt nhưng bạn có thể truy nhập và sử dụng các phiên bản trực tuyến của Office trong trình duyệt Web của mình. Hãy tìm hiểu cách Bắt đầu với Office dành cho web trong Office 365.

Microsoft 365 Business Basic Office 365 Enterprise
E1
Office 365 Education Office 365 Nonprofit Business Essentials Office 365 Nonprofit E1
Office 365 Office 365
Tại Hoa
Kỳ. Government E1
Project Online Essentials
Visio Plan 1

Mẹo: Nếu bạn quan tâm đến việc chuyển đổi hoặc thêm một gói có bao gồm phiên bản trên máy tính của Office, hãy xem Chuyển sang một gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp khác hoặc Mua một gói Microsoft 365 cho doanh nghiệp.

Các phiên bản cấp phép số lượng lớn của Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013

  Office Professional Plus*

Mẹo: Nếu bạn là người quản trị và có Office Professional Plus qua cấp phép số lượng lớn, hãy xem mục Kích hoạt phiên bản số lượng lớn của Office.

* Nếu bạn đã đăng Office Professional Plus thông qua đăng ký nhận lợi ích Microsoft HUPcủa công ty, hãy xem mục Office qua HUP.

Bạn sẵn sàng cài đặt Office?

Nếu bạn đã sẵn sàng cài đặt Office, hãy chọn phiên bản của bạn từ bên dưới, rồi làm theo các bước dành cho gói gia đình hoặc doanh nghiệp.

Xem thêm

Khắc phục sự cố cài đặt Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×