Các hàm Int, Fix

Trả về phần số nguyên của một số.

Cú pháp

Int ( số )

Khắc phục ( số )

tham đốisố bắt buộc là một biểu thức số kép hoặc bất kỳ hợp lệ nào. Nếu số có chứa null, null sẽ được trả về.

Chú thích

Cả hai intsửa loại bỏ phần phân đoạn của số và trả về giá trị số nguyên kết quả.

Sự khác biệt giữa intFix là nếu số là số âm, hàm int trả về số nguyên âm đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng số, trong khi khắc phục trả về sốnguyên âm thứ nhất lớn hơn hoặc bằng số Ví dụ, int chuyển đổi-8,4 to-9 và khắc phục sự cố chuyển đổi-8,4 to-8.

Khắc phục sự cố (số) tương đương với:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN int ([Discount]) là Expr1 từ ProductSales;

Loại bỏ phần phân đoạn của tất cả các giá trị trong trường "Discount" và trả về giá trị số nguyên kết quả. Đối với các phân số âm "int" trả về số nguyên âm thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng số. Ví dụ: đối với giá trị chiết khấu "-223,20", số nguyên trả về sẽ là-224,00.

CHỌN khắc phục ([chiết khấu]) là Expr1 từ ProductSales;

Loại bỏ phần phân đoạn của tất cả các giá trị trong trường "Discount" và trả về giá trị số nguyên kết quả. Đối với phân số âm "sửa lỗi" trả về số nguyên âm thứ nhất lớn hơn hoặc bằng số. Ví dụ: đối với giá trị chiết khấu "-223,20", số nguyên trả về sẽ là-223,00.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này minh họa cách các hàm intFix trả về các số nguyên. Trong trường hợp đối số số âm, hàm int trả về số nguyên âm đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng số; hàm Fix trả về số nguyên âm thứ nhất lớn hơn hoặc bằng số.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×