Các lối tắt bàn phím trong Publisher

Các lối tắt bàn phím trong Publisher

Đôi khi, bạn có thể làm việc nhanh hơn bằng cách để các ngón tay trên bàn phím và không chuyển sang chuột hoặc bàn di chuột. Có thể bạn đã sử dụng các lối tắt như Ctrl+C để Sao chép và Ctrl+S để Lưu nhưng bạn có thể chưa biết nhiều lối tắt khác. Đó là:

Trong bài viết này

Lối tắt dải băng

Các lối tắt này được giới thiệu với dải băng Publisher. Một số tab có ngữ cảnh và chỉ xuất hiện khi bạn đã chèn hoặc chọn một đối tượng chẳng hạn như hình dạng hoặc bảng. Các lối tắt có hai chữ cái giúp bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím với tab theo ngữ cảnh.

Các phím tắt mới, sử dụng chữ hai chữ cái, mở tab Công cụ Vẽ.

Để sử dụng các lối tắt này, trước tiên chọn đối tượng, sau đó nhấn Alt, nhấn lối tắt menu ngữ cảnh có hai chữ cái, rồi nhấn phím còn lại nếu có. Ví dụ: để mở menu Hiệu ứng Hình dạng và thêm bóng đổ vào hình dạng bạn chọn, nhấn Alt, JD để mở tab Công cụ VẽĐịnh dạng, SE để mở menu Hiệu ứng Hình dạng, S để chọn Bộ sưu tập Bóng, rồi nhấn tab qua các tùy chọn bóng để áp dụng bóng cho hình dạng của bạn.

Hiệu ứng Hình dạng và Hình ảnh

Hiệu ứng hình dạng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở phần Menu hiệu ứng hình dạng

Alt, JD, SE

Mở phần Hiệu ứng hình dạng – Bộ sưu tập bóng

Alt, JD, SE, S - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng hình dạng – Bộ sưu tập phản chiếu

Alt, JD, SE, R - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng hình dạng – Bộ sưu tập phát sáng

Alt, JD, SE, G - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng hình dạng – Bộ sưu tập cạnh mềm

Alt, JD, SE, E - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng hình dạng – Bộ sưu tập góc xiên

Alt, JD,SE,B- rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng hình dạng – Bộ sưu tập xoay 3-D

Alt, JD,SE,D- rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Bộ sưu tập kiểu hình

Alt, JD,ST- rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Hiệu ứng hình ảnh

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở phần Menu hiệu ứng ảnh

Alt, JP,PE

Mở phần Hiệu ứng ảnh – Bộ sưu tập bóng

Alt, JP,PE,S - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng ảnh – Bộ sưu tập phản chiếu

Alt, JP,PE,R - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng ảnh – Bộ sưu tập phát sáng

Alt, JP,PE,G - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng ảnh – Bộ sưu tập cạnh mềm

Alt, JP,PE,E - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng ảnh – Góc xiên Bộ sưu tập

Alt, JP,PE,B - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Hiệu ứng ảnh – Xoay 3-D Bộ sưu tập

Alt, JP,PE,D - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Mở phần Bộ sưu tập kiểu ảnh

Alt, JP,K - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Xóa Kiểu Ảnh

Alt, JP,K,C

Hiệu ứng Văn bản

Danh sách thả xuống tô văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cởi Tô văn bản Đơn

Alt, JX,TI

Không Tô

Alt, JX,TI,N - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Tô Màu Khác…

Alt, JX,TI,M - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Hiệu ứng Tô…

Alt, JX,TI,F - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Sắc thái

Alt, JX,TI,T - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Lấy Màu phông

Alt, JX,TI,S

Danh sách thả xuống viền ngoài văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cởi Viền ngoài văn bản Đơn

Alt ,JX,TO

Không có Viền ngoài

Alt ,JX,TO,N

Màu Viền ngoài Khác...

Alt, JX,TO,M - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Hiệu ứng Viền

Alt. JX.TO.O - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Màu Viền Mẫu

Alt, JX,TO,S - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Độ dày

Alt, JX,TO,W - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Dấu gạch

Alt, JX,TO,D - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Danh sách thả xuống hiệu ứng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cởi Văn Thả xuống hiệu ứng

Alt, JX,TE

Đổ bóng

Alt, JX,TE,S - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Phản chiếu

Alt, JX, TE,R - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Vầng sáng

Alt, JX, TE,G - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Góc xiên

Alt, JX, TE,B - rồi chuyển tab qua các tùy chọn

Đầu Trang

Tạo, mở, đóng hoặc lưu một ấn phẩm

Tạo, mở, đóng một ấn phẩm

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở bản sao mới của Publisher

CTRL+N

Hiển thị hộp thoại Mở Ấn phẩm

CTRL+O

Đóng ấn phẩm hiện tại

CTRL+F4 hoặc CTRL+W

Hiển thị hộp thoại Lưu Dưới dạng

CTRL+S

Đầu Trang

Sửa hoặc định dạng văn bản hoặc đối tượng

Sửa hoặc định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị ngăn tác vụ Tìm và Thay thế với tùy chọn Tìm được chọn

F3 hoặc CTRL+F hoặc SHIFT+F4

Hiển thị ngăn tác vụ Tìm và Thay thế với tùy chọn Thay thế được chọn

CTRL+H

Kiểm tra chính tả

F7

Hiển thị ngăn tác vụ Từ điển đồng nghĩa

SHIFT+F7

Hiển thị ngăn tác vụ Nghiên cứu

ALT + bấm vào một từ

Chọn tất cả văn bản (nếu con trỏ nằm trong hộp văn bản thì sẽ chọn tất cả văn bản trong mạch hiện tại; nếu con trỏ không nằm trong hộp văn bản thì sẽ chọn tất cả các đối tượng trên một trang.)

CTRL+A

In đậm văn bản

CTRL+B

In nghiêng văn bản

CTRL+I

Gạch chân văn bản

CTRL+U

Chuyển văn bản thành chữ viết hoa nhỏ hoặc trả chữ viết hoa nhỏ về chữ viết hoa và chữ viết thường

CTRL+SHIFT+K

Mở hộp thoại Phông chữ

CTRL+SHIFT+F

Sao chép định dạng

CTRL+SHIFT+C

Dán định dạng

CTRL+SHIFT+V

Bật hoặc tắt Ký tự Đặc biệt

CTRL+SHIFT+Y

Trả định dạng ký tự về kiểu văn bản hiện tại

CTRL+PHÍM CÁCH

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới

CTRL+=

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới

CTRL+SHIFT+=

Tăng khoảng trống giữa các chữ cái trong một từ (kết tự)

CTRL+SHIFT+]

Giảm khoảng trống giữa các chữ cái trong một từ (kết tự)

CTRL+SHIFT+[

Tăng cỡ phông lên 1,0 điểm

CTRL+]

Giảm cỡ phông xuống 1,0 điểm

CTRL+[

Tăng lên kích cỡ tiếp theo trong hộp Cỡ Phông

CTRL+SHIFT+>

Giảm xuống kích cỡ tiếp theo trong hộp Cỡ Phông

CTRL+SHIFT+<

Căn giữa một đoạn

CTRL+E

Căn chỉnh đoạn văn ở bên trái

CTRL+L

Căn chỉnh đoạn văn ở bên phải

CTRL+R

Căn chỉnh đoạn văn ở cả hai bên (đều)

CTRL+J

Phân phối đoạn văn bản đều theo chiều ngang

CTRL+SHIFT+D

Đặt căn chỉnh báo cho một đoạn văn (chỉ ngôn ngữ Đông Á)

CTRL+SHIFT+J

Hiển thị hộp thoại Gạch nối từ

CTRL+SHIFT+H

Chèn thời gian hiện thời

ALT+SHIFT+T

Chèn ngày hiện thời

ALT+SHIFT+D

Chèn số trang hiện tại

ALT+SHIFT+P

Tránh gạch nối từ nếu từ đó xuất hiện ở cuối dòng

CTRL+SHIFT+0 (số không)

Sao chép định dạng văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép định dạng từ văn bản đã chọn

CTRL+SHIFT+C

Áp dụng định dạng đã sao chép cho văn bản

CTRL+SHIFT+V

Sao, cắt, dán hoặc xóa bỏ văn bản hoặc đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép văn bản hoặc đối tượng đã chọn

CTRL+C hoặc CTRL+INSERT

Cắt văn bản hoặc đối tượng đã chọn

CTRL+X hoặc SHIFT+DELETE

Dán văn bản hoặc đối tượng

CTRL+V hoặc SHIFT+INSERT

Xóa đối tượng đã chọn

DELETE hoặc CTRL+SHIFT+X

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hoàn tác hành động bạn đã thực hiện gần đây nhất

CTRL+Z hoặc ALT+BACKSPACE

Làm lại hành động bạn đã thực hiện gần đây nhất

CTRL+Y hoặc F4

Nhích một đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhích đối tượng đã chọn lên, xuống, sang trái hoặc sang phải

Phím mũi tên

Nếu đối tượng đã chọn có con trỏ trong văn bản, hãy nhích đối tượng đã chọn lên, xuống, sang trái hoặc phải

ALT+phím mũi tên

Phân tầng đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đối tượng về phía trước

ALT+F6

Chuyển đối tượng về phía sau

ALT+SHIFT+F6

Đính đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt Đính vào Đường căn

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Chọn hoặc nhóm đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tất cả các đối tượng trên trang (Nếu con trỏ nằm trong hộp văn bản thì sẽ chọn toàn bộ văn bản trong mạch)

CTRL+A

Nhóm các đối tượng đã chọn hoặc rã nhóm các đối tượng đã nhóm

CTRL+SHIFT+G

Bỏ chọn từ văn bản đã chọn

ESC

Bỏ chọn từ đối tượng đã chọn

ESC

Chọn đối tượng trong nhóm — nếu đối tượng đó có chứa văn bản đã chọn

ESC

Đầu Trang

Làm việc với trang

Chọn hoặc chèn trang

Nếu ấn phẩm của bạn ở chế độ xem Trải rộng Hai Trang, các lệnh này sẽ áp dụng trải rộng hai trang được chọn. Nếu không, các lệnh này sẽ chỉ áp dụng cho trang được chọn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hộp thoại Đi Tới Trang

F5 hoặc CTRL+G

Chèn trải rộng một trang hoặc hai trang. Nếu bạn đang tạo bản tin, nó sẽ mở ra hộp thoại Chèn Trang nhập ấn phẩm

CTRL+SHIFT+N

Chèn trang trùng lặp sau trang đã chọn

Ctrl+Shift+U

Di chuyển giữa các trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hộp thoại Đi Tới Trang.

F5 hoặc CTRL+G

Đi tới trang tiếp theo

CTRL+PAGE DOWN

Đi tới trang trước

CTRL+PAGE UP

Chuyển giữa trang hiện tại và trang cái

CTRL+M

Sử dụng trang chính

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển giữa trang hiện tại và trang chính.

CTRL+M

Hiện hoặc ẩn đường biên hoặc đường căn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt Ranh giới.

CTRL+SHIFT+O

Bật hoặc tắt Đường căn Cơ sở theo Chiều ngang (không sẵn dùng trong chế độ xem web)

CTRL+F7

Bật hoặc tắt Đường căn Cơ sở theo Chiều dọc (chỉ ngôn ngữ Đông Á—không sẵn dùng trong chế độ xem web)

CTRL+SHIFT+F7

Thu phóng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi giữa chế độ xem hiện tại và kích cỡ thực tế

F9

Thu phóng đến chế độ xem toàn bộ trang

CTRL+SHIFT+L

Đầu Trang

In

Sử dụng Xem trước Bản In

Các lối tắt bàn phím này sẵn dùng khi bạn đang ở chế độ xem In và tác động đến ngăn xem trước khi in.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi giữa chế độ xem hiện tại và kích cỡ thực tế

F9

Cuộn lên hoặc xuống

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Cuộn sang trái hoặc phải

MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI

Cuộn lên theo mức tăng dần lớn

PAGE UP hoặc CTRL+MŨI TÊN LÊN

Cuộn xuống theo mức tăng dần lớn

PAGE DOWN hoặc CTRL+MŨI TÊN XUỐNG

Cuộn sang trái theo mức tăng dần lớn

CTRL+MŨI TÊN TRÁI

Cuộn sang phải theo mức tăng dần lớn

CTRL+MŨI TÊN PHẢI

Cuộn sang góc trên bên trái của trang

HOME

Cuộn sang góc dưới bên phải của trang

END

Hiển thị hộp thoại Đi Tới Trang

F5 hoặc CTRL+G

Đi tới trang trước

CTRL+PAGE UP

Đi tới trang tiếp theo

CTRL+PAGE DOWN

Đi tới cửa sổ tiếp theo (nếu bạn có nhiều ấn phẩm đang mở)

CTRL+F6

Thoát Xem trước khi In và hiển thị chế độ xem In

CTRL+P

Thoát Xem trước khi In

ESC

In ấn phẩm

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại In.

CTRL+P

Đầu Trang

Làm việc với trang web và email

Chèn siêu kết nối

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hộp thoại Chèn Siêu kết nối (đảm bảo con trỏ nằm trong một hộp văn bản)

CTRL+K

Gửi email

Sau khi bạn chọn Gửi dưới dạng Thư (Tệp > Chia sẻ > Email), bạn có thể sử dụng các lối tắt bàn phím sau đây.

Quan trọng:  Cần mở Outlook trước khi bạn có thể gửi email. Nếu Outlook không mở, thư sẽ được lưu trữ trong thư mục Hộp thư đi.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Gửi trang hoặc ấn phẩm hiện tại

Alt+S

Mở Sổ Địa chỉ (con trỏ phải nằm trong thông tin thư)

CTRL+SHIFT+B

Mở Bộ kiểm tra Thiết kế (con trỏ phải nằm trong thông tin thư)

ALT+K

Hãy chọn tên trên các dòng Tới, CcBcc (con trỏ phải nằm trong thông tin thư)

CTRL+K

Mở Sổ Địa chỉ khi hộp Tới được chọn (con trỏ phải nằm trong thông tin thư)

ALT+. (dấu chấm)

Mở Sổ Địa chỉ khi hộp Cc được chọn (con trỏ phải nằm trong thông tin thư)

Alt+C

Mở Sổ Địa chỉ khi hộp Bcc được chọn (con trỏ phải nằm trong thông tin thư và trường Bcc phải hiển thị)

Alt+B

Đi tới hộp Chủ đề

ALT+J

Mở hộp thoại Tùy chọn Thư của Outlook

ALT+P

Mở hộp thoại Tùy chỉnh để tạo cờ cho thư email (con trỏ phải nằm trong tiêu đề thư email)

CTRL+SHIFT+G

Di chuyển con trỏ đến trường tiếp theo trong thông tin thư email (con trỏ phải nằm trong tiêu đề thư email)

TAB

Di chuyển con trỏ đến trường trước đó trong tiêu đề thư email

SHIFT+TAB

Thay thế giữa các điểm chèn trong tiêu đề email và nút Gửi trong thanh công cụ Gửi thư

CTRL+TAB

Mở Sổ Địa chỉ khi con trỏ nằm trong tiêu đề email

CTRL+SHIFT+B

Đầu Trang

Tự động hóa nhiệm vụ

Làm việc với macro

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hộp thoại Macros.

ALT+F8

Làm việc với Visual Basic

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị Trình soạn thảo Visual Basic

ALT+F11

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×