Tổ chức Teams miễn phí (cổ điển) của bạn bao gồm một nhóm "toàn tổ chức" bao gồm tất cả các thành viên của tổ chức của bạn. Quản trị viên có thể tạo thêm các nhóm trong toàn tổ chức.

Bất kỳ ai đã có mặt trong tổ chức đều có thể tạo nhóm mới. Họ cũng có thể thêm người khác từ tổ chức vào nhóm cụ thể hoặc thậm chí mời khách từ bên ngoài tổ chức vào nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×