Các phông chữ được cài đặt với các sản phẩm Microsoft Office 2013

Làm việc ở mọi nơi từ mọi thiết bị với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ

Đối với phiên bản Microsoft Office 2010 của bài viết này, hãy xem mục tải xuống và cài đặt phông chữ tùy chỉnh để sử dụng với Office

Giới thiệu

Khi bạn cài đặt một sản phẩm Microsoft Office 2013, nhiều phông chữ được cài đặt trên máy tính của bạn. Bài viết này mô tả các phông chữ được thêm vào và loại bỏ khi bạn cài đặt Office 2013. 

Xem thêm thông tin

Bảng sau đây liệt kê các phông chữ được cài đặt bởi Microsoft Office Professional Plus 2013: 

Lưu ý: Các phiên bản khác của Office 2013 cài đặt một vùng chọn phông nhỏ hơn.

Tệp

Tên phông

CalibriL. TTF

Ánh sáng có hiệu chỉnh

Hiệu chỉnh hàm. TTF

In nghiêng ánh sáng

Tiếng aldhabi. TTF

Tiếng aldhabi

andlso. TTF

Andalus

Aparaj. TTF

Aparajita

Aparajb. TTF

Chữ aparajita đậm

Aparajbi. TTF

Chữ in đậm

Aparaji. TTF

Các nghiêng aparajita

Arabtype. TTF

Chữ ả Rập

Tiếng arialuni. TTF

MS Unicode (TrueType).

ariblk. TTF

Màu đen

truyện tranh. TTF

Các sans truyện tranh

comicbd. TTF

Các sans Comic in đậm

comicz. TTF

Comic sans in đậm

comici. TTF

Truyện tranh sans MS nghiêng

Hàm Gabriola. TTF

Gabriola

gadugi. TTF

Gadugi

hàm gadugib. TTF

Đậm của gadugi

Gruzia. TTF

Georgia

hàm georgiab. TTF

Đậm Georgia

georgiaz. TTF

Nghiêng đậm

trường georgiai. TTF

Nghiêng Gruzia

ảnh hưởng. TTF

Tác động

kokila. TTF

Kokila

kokilab. TTF

Kokila đậm

kokilabi. TTF

Chữ in đậm bằng kokila

kokilai. TTF

Kokila nghiêng

leelawad. TTF

Leelawadee

leelawdb. TTF

Chữ Leelawadee đậm

MSJH. TTC

Microsoft JhengHei

MSJHBD. TTC

In đậm Microsoft

hàm taiLeb. TTF

In đậm Microsoft tai Le

msuighur. TTF

Microsoft Uighur

MSUighub. TTF

In đậm Microsoft Uighur

msyh. TTC

Microsoft YaHei

msyhbd. TTC

In đậm Microsoft YaHei

mmrtext. TTF

Văn bản Myanmar

Nirmala. TTF

Giao diện người dùng Nirmala

nirmalab. TTF

Đậm

hàm palab. TTF

Không có kiểu linotype Bold

hàm palabi. TTF

Palatino linotype nghiêng đậm

Palai. TTF

Palatino linotype nghiêng

majalla. TTF

Sakkal Majalla

hàm majallab. TTF

Sakkal Majalla Bold

segoeuisl. TTF

Segoe UI Semilight

Hàm Shonar. TTF

Tiếng Bangla

Hàm shonarb. TTF

Chữ in đậm

Simpo. TTF

Tiếng ả Rập đơn giản hóa

simpbdo. TTF

Tô đậm tiếng ả Rập

trado. TTF

Tiếng ả Rập truyền thống

tradbdo. TTF

Đậm tiếng ả Rập truyền thống

trebuc. TTF

Trebuchet MS

hàm trebucbd. TTF

Trebuchet MS đậm

hàm trebucbi. TTF

Trebuchet MS đậm nghiêng

trebucit. TTF

Trebuchet MS nghiêng

Urnhtype. TTF

Sắp xếp tiếng Urdu

utsaah. TTF

Utsaah

utsaahb. TTF

Đậm nét utsaah

utsaahbi. TTF

Tô đậm utsaah

utsaahi. TTF

Nghiêng utsaah

Vani. TTF

Vani

Vanib. TTF

Đậm

Verdana. TTF

Verdana

verdanab. TTF

Verdana Bold

verdanaz. TTF

Nghiêng đậm

verdanai. TTF

Verdana nghiêng

Vijaya. TTF

Hao

vijayab. TTF

Tô đậm

Bảng sau đây liệt kê các phông chữ không còn được cài đặt bởi Microsoft Office 2013:

Tệp

Tên phông

hàm i. TTF

Calibri

calibrib. TTF

In đậm

hàm calibrii. TTF

Hiệu chỉnh tôi nghiêng

calibriz. TTF

Đo in đậm

cambriab. TTF

Đậm

cambriai. TTF

Nghiêng Cambria

cambriai. TTF

Nghiêng Cambria

cambriaz. TTF

Chữ in đậm của Cambria

candara. TTF

Candara

candarab. TTF

In đậm

candarai. TTF

Nghiêng candara

candaraz. TTF

Candara 

consola. TTF

Consolas

consolab. TTF

Consolas đậm

consolai. TTF

Chữ được an ủi dưới dạng nghiêng

consolaz. TTF

Consolto nghiêng đậm

hàm constan. TTF

Guest

constanb. TTF

Constantia đậm

constani. TTF

Constantia nghiêng

constanz. TTF

Chữ in đậm

corbel. TTF

Corbel

corbelb. TTF

Corbel đậm

corbeli. TTF

Nghiêng corbel

corbelz. TTF

Nghiêng đậm nét corbel

hàm meiryo. TTC

Hàm meiryo

hàm meiryob. TTC

Chữ meiryo

Sau đây là các phông chữ bị loại bỏ bởi Office 2013:

Tệp

Tên phông

KERENM. TTF

Tiếng Guttman-Keren

KERENB. TTF

Tiếng Guttman-Keren Bold

GADII. TTF

Guttman Adii

GADIL. TTF

Ánh sáng Guttman

CALIG. TTF

Đồ họa thông tin

GDAVIDB. TTF

Guttman David

HODES. TTF

Guttman Hodes

HODESB. TTF

Thư đến với Guttman in đậm

HODESL. TTF

Có ánh sáng Guttman

SONC. TTF

Guttman Soncino

SONCB. TTF

Thư đến với Guttman Soncino Bold

SONCL. TTF

Âm nhẹ Guttman Soncino

TOLM. TTF

Guttman Toledo

Bảng. TTF

Táo đậm

Nếu bạn đang tìm kiếm phông chữ miễn phí, phông chữ chia sẻ hoặc phông chữ thương mại, hãy đi đến trang web Microsoft Typography sau đây:

http://www.microsoft.com/typography/default.mspx

Website này chứa các nối kết đến tiêu đề tin tức Typography và các liên hệ typography. Trang web này cũng chứa một cơ sở dữ liệu được cập nhật của nhiều hơn 600 các trang web liên quan đến kiểu và liên quan đến typography.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×