Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Nội dung trên bộ đọc màn hình Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng PowerPoint bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Bản trình bày PowerPoint là trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint

Để mở PowerPoint, nhấn phím logo Windows, nhập PowerPoint, rồi nhấn Enter. PowerPoint sẽ mở ra trong một dạng xem hiển thị các bản trình bày gần đây, một trường tìm kiếm, các mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu Bản trình bày Trống.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn

Để tận xuất tối đa các tính năng PowerPoint, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở PowerPoint theo hướng dẫn trong PowerPoint mở. Bạn đất trên dạng xem mẫu. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sign in to Get the Most Out of Office" (đăng nhập), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày ở dạng xem thông thường, nhấn Alt + F để mở menu tệp . Sau đó, nhấn D, S. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "accounts Window" (cửa sổ tài khoản). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Accounts" (tài khoản).

 2. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, nhấn Enter, rồi nhấn phím tab. Bạn nghe thấy: "Password" (mật khẩu).

 3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong tổ chức, các bước đăng nhập có thể sẽ hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi PowerPoint lần cuối cùng bạn đã dùng nó, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Mở một bản trình bày

PowerPoint giữ danh sách các tệp bạn đã mở gần đây để dễ dàng tìm lại chúng.

 1. Sau khi mở PowerPoint, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Recent" (gần đây), tiếp theo là tên của bản trình bày.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy bản trình bày bạn muốn, rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn không nghe thấy bản trình bày của mình trong danh sách các bản trình bày gần đây, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "xem thêm bản trình bày, siêu kết nối", rồi nhấn Enter. Giờ đây, bạn có thể tìm bản trình bày trên máy tính của mình hoặc trong các vị trí mạng mà bạn kết nối đến, chẳng hạn như OneDrive.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Thông thường

Mỗi trang chiếu có một hoặc nhiều chỗ dành sẵn, tức là, hộp văn bản và các thành phần nội dung khác.

 1. Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn phím tab để chuyển giữa chỗ dành sẵn của nó. Bộ đọc màn hình thông báo kiểu chỗ dành sẵn khi bạn di chuyển giữa chúng, ví dụ: "hộp văn bản tiêu đề, hộp văn bản".

 2. Để đọc nội dung của chỗ dành sẵn, nhấn phím SR + R.

  Để ngừng đọc liên tục, hãy nhấn Ctrl.

 3. Sau khi đọc nội dung, hãy nhấn Esc để đưa tiêu điểm trở về trang chiếu.

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

Ngoài dạng xem thông thường , PowerPoint cung cấp một số dạng xem khác để làm việc với các trang chiếu.

 • Dàn bài. Cung cấp dạng xem chỉ có văn bản của nội dung trang chiếu. Để mở Dạng xem Dàn bài, nhấn Alt+W, P, rồi O. Để chuyển đổi giữa các hình thu nhỏ và dàn bài ở dạng xem Thông thường, nhấn Ctrl+Shift+Tab.

  Lưu ý: Trình tường thuật đôi khi không thông báo dạng xem Dàn bài sau khi nhấn Alt+W, P, O.

 • Bộ sắp xếp Trang chiếu. Hiển thị tất cả các trang chiếu của bạn theo thứ tự ngang trong hàng để bạn có thể cắt, sao chép, dán và sắp xếp lại các trang chiếu một cách dễ dàng. Bộ đọc màn hình xác định các trang chiếu theo số và tiêu đề. Để mở dạng xem Bộ sắp xếp Trang chiếu, nhấn Alt+W, I. Để quay lại dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, L.

 • Đọc. Cung cấp một cách để xem lại bản trình bày tương tự như dạng xem Trình Chiếu. Để mở Dạng xem Đọc, nhấn Alt+W, D. Để quay lại dạng xem trước đó, nhấn Esc.

 • Bản chiếu Cái. Cho phép bạn thực hiện thay đổi thiết kế áp dụng cho tất cả các trang chiếu của bạn. Để mở dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+W, M. Tab Bản chiếu Cái (Alt+M) sẽ được thêm vào dải băng giữa các tab TệpTrang đầu. Để đóng dạng xem Bản chiếu Cái, nhấn Alt+M, C.

 • Trình Chiếu. Hiển thị trang chiếu trên toàn màn hình cho người xem trong khi bạn trình bày với họ. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5. Để tiến tiếp, nhấn phím Page Down. Để quay lại, nhấn phím Page Up. Để kết thúc, nhấn Esc.

 • Dạng xem Diễn giả. Thao tác với bản trình bày của bạn cùng ghi chú diễn giả trên một máy tính (chẳng hạn như máy tính xách tay), trong khi khán giả thấy bản trình bày không kèm ghi chú trên một màn hình khác. Nếu máy tính của bạn được kết nối với màn hình hiển thị thứ hai, khi bạn bắt đầu bản trình bày ở dạng xem Trình Chiếu, Dạng xem Diễn giả sẽ tự động mở trên màn hình máy tính của bạn. Nếu bạn đang thao tác trên một màn hình duy nhất, để mở Dạng xem Diễn giả, hãy nhấn Shift+F10, R.

  Để đọc các đối tượng trên một trang chiếu, hãy sử dụng các phím tắt sau:

  • Để đi tới bản xem trước trang chiếu, nhấn phím SR + phím mũi tên trái hoặc phải, rồi nhấn Caps Lock + Enter để di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ trình chiếu .

  • Trong cửa sổ trình chiếu , nhấn phím SR + phím mũi tên phải hoặc trái để dẫn hướng qua tất cả các đối tượng. Để đọc các đối tượng, nhấn phím SR + R.

  • Để chuyển về cửa sổ diễn giả dạng xem diễn giả, nhấn phím SR + phím mũi tên phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Return to diễn giả", rồi nhấn phím SR + Enter.

   Lưu ý: Nếu bạn đang trình bày mà không sử dụng Dạng xem Diễn giả, bạn sẽ không nghe thấy "Return to Presenter View" (Trở về Dạng xem Diễn giả).

Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục sử dụng phím tắt để cung cấp bản trình bày PowerPointsử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn với PowerPoint.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Bạn có thể sử dụng ngăn hình thu nhỏ để nhanh chóng di chuyển giữa các trang chiếu.

 1. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "hình thu nhỏ", tiếp theo là tiêu đề của trang chiếu hiện tại.

 2. Khi tiêu điểm nằm trong ngăn hình thu nhỏ, bộ đọc màn hình sẽ đọc tiêu đề trang chiếu khi bạn di chuyển qua các trang chiếu. Để đi đến trang chiếu tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

Mẹo: Đôi khi, bộ đọc màn hình của bạn mất tiêu điểm và không đọc tiêu đề trang chiếu. Nếu điều này xảy ra, nhấn Alt + Tab hai lần để tìm cách di chuyển tiêu điểm ra khỏi cửa sổ PowerPoint và quay lại hình thu nhỏ.

Tạo một bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau này để cho bản trình bày của bạn có diện mạo được đánh dấu.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Mở PowerPoint. Bạn nghe thấy: "Featured, Blank Presentation" (bản trình bày nổi bật). Tiêu điểm nằm trên tùy chọn bản trình bày trống. Nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày ở dạng xem thông thường và muốn bắt đầu một bản trình bày trống mới, hãy nhấn Alt + F + N, L1.

 2. Nhấn phím tab để di chuyển tiêu điểm đến chỗ dành sẵn cho tiêu đề trên trang chiếu đầu tiên, rồi nhập tiêu đề. Sau khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn esc. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, hãy nhấn phím tab và bắt đầu nhập.

  Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thêm nội dung vào bản trình bày của bạn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint hoặc sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh và bảng trong PowerPoint.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là một tuyển tập các phối màu phối hợp, nền, kiểu phông chữ và vị trí của chỗ dành sẵn. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo của bản trình bày nhanh chóng.

 1. Trong dạng xem thông thường của bản trình bày của bạn, nhấn Alt + G, rồi H. Bạn nghe thấy: "bản trình bày này, chủ đề Office".

 2. Nhấn phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn Enter để chọn.

Chèn một trang chiếu mới

Khi hoàn tất trang chiếu tiêu đề, bạn đã sẵn sàng để thêm các trang chiếu cho phần còn lại của bản trình bày. Mỗi chủ đề có một tập hợp các bố trí trang chiếu được xác định trước. Ví dụ: có thể có một trang chiếu tiêu đề, một trang chiếu có một hộp tiêu đề và một hộp nội dung hộp và một trang chiếu được sắp xếp thành hai cột.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một trang chiếu mới dựa trên bố trí của trang chiếu hiện tại, nhấn Ctrl+M.

  • Để thêm trang chiếu sử dụng một trong các bố trí khác trong chủ đề được chọn, nhấn Alt + H, I. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách các bố trí trang chiếu. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt đến bố trí trang chiếu mà bạn muốn. Để chèn một trang chiếu mới với bố trí đã chọn hiện tại, nhấn Enter.

Mẹo: Để lặp lại một trang chiếu và nội dung của nó, di chuyển tiêu điểm đến trang chiếu trong ngăn hình thu nhỏ, rồi nhấn Ctrl + D.

Lưu bản trình bày của bạn

Bạn nên lưu công việc của mình thường xuyên. Hãy làm theo các bước này để đặt tên và lưu bản trình bày của bạn lần đầu tiên:

 1. Để mở tab lưu như , nhấn Alt + F, A.

 2. Nhấn phím Tab để đặt tiêu điểm vào vị trí thư mục tệp đầu tiên được liệt kê trong ngăn Lưu Dưới dạng. Bạn sẽ nghe thấy tên của vị trí mặc định, chẳng hạn như "OneDrive-Microsoft".

 3. Nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách các vị trí sẵn có cho đến khi bạn đến được bạn muốn.

 4. Nhấn phím Tab để di chuyển đến vùng đặt tên tệp. Tiêu điểm sẽ đặt trên nút Dẫn hướng Lên.

  Nếu bạn muốn tiếp tục tìm kiếm thư mục mà bạn muốn, hãy nhấn Enter. Sử dụng các phím mũi tên hoặc phím tab để dẫn hướng, rồi nhấn Enter để chọn.

 5. Để đặt tên cho tệp của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter file name HERE" (tên tệp).

 6. Nhập tên cho bản trình bày của bạn.

  Mẹo: Theo mặc định, PowerPoint sẽ lưu bản trình bày của bạn dưới dạng tệp PowerPoint chuẩn, với phần mở rộng tệp. pptx. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày dưới dạng loại tệp khác, hãy nhấn phím tab, rồi nhấn phím mũi tên xuống để duyệt qua các tùy chọn. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để dẫn hướng đến các tùy chọn và nhấn Enter để thực hiện lựa chọn của bạn.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Sau khi bạn đã đặt tên cho tệp của mình và đã lưu nó lần đầu tiên, hãy nhấn Ctrl + S để lưu công việc của bạn bất kỳ lúc nào.

Thêm văn bản vào trang chiếu

Bạn có thể thêm nội dung vào một trang chiếu ở dạng xem thông thường.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến một trang chiếu, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "slide" (trang chiếu), tiếp theo là số trang chiếu.

 2. Nhấn phím Tab để đi đến chỗ dành sẵn cho văn bản. Bạn nghe thấy, ví dụ: "hộp văn bản tiêu đề, hộp văn bản" đối với tiêu đề của trang chiếu.

 3. Nhập văn bản bạn muốn trên trang chiếu.

 4. Để di chuyển điểm chèn đến tiêu đề hoặc chỗ dành sẵn cho nội dung văn bản tiếp theo, nhấn Ctrl+Enter.

  Lưu ý: Nếu không có thêm bất kỳ chỗ dành sẵn cho văn bản nào, nhấn Ctrl+Enter để chèn một trang chiếu mới với bố trí trang chiếu giống như trang chiếu gốc và đặt tiêu điểm vào chỗ dành sẵn đầu tiên của trang chiếu mới.

Định dạng văn bản

Bạn có thể sử dụng kiểu phông chữ khác, chẳng hạn như đậm hoặc nghiêng và tạo các danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số bằng các phím tắt.

Thay đổi kiểu phông chữ

 1. Trong chỗ dành sẵn cho văn bản, hãy chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi kiểu phông chữ.

  Mẹo: Để tìm hiểu cách chọn văn bản trong PowerPoint sử dụng bàn phím của bạn, hãy đi đến chọn và chỉnh sửa văn bản và đối tượng trong sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint.

 2. Sử dụng các phím tắt sau để thay đổi kiểu phông chữ:

  • Nhấn Ctrl+B để làm đậm văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+I để làm nghiêng văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+U để gạch dưới văn bản đã chọn.

  • Nhấn Ctrl+Phím cách để loại bỏ tất cả các kiểu khỏi văn bản đã chọn.

Tạo một danh sách dấu đầu dòng khi bạn nhập

 1. Ở đầu một dòng mới, nhập * (dấu sao), rồi nhấn Phím cách hoặc Tab.

 2. Nhập văn bản bất kỳ mà bạn muốn. Mục danh sách dấu đầu dòng được điền sẽ tự động được tạo sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng việc tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Backspace.

Tạo một danh sách đánh số khi bạn nhập

 1. Để bắt đầu một dòng mới, nhập 1. (số 1 theo sau là một dấu chấm), rồi nhấn phím cách hoặc phím tab.

 2. Nhập văn bản bạn muốn. Mục danh sách đánh số được tạo tự động sau khi bạn nhấn Enter.

 3. Để tạo một mục danh sách mới, nhấn Enter.

 4. Để dừng việc tạo danh sách, nhấn Enter, rồi nhấn Backspace.

Thêm hình ảnh

Bạn có thể sử dụng đồ họa và ảnh để làm cho bản trình bày của bạn sống động hơn.

Lưu ý: Các bước sau giả định rằng ảnh của bạn được lưu trữ trong thư mục Ảnh của PC.

 1. Khi tiêu điểm nằm trên một trang chiếu, nhấn phím tab để chuyển qua chỗ dành sẵn của nó. Bộ đọc màn hình thông báo kiểu chỗ dành sẵn khi bạn di chuyển, ví dụ: "hộp văn bản tiêu đề, hộp văn bản".

 2. Khi bạn tìm thấy chỗ dành sẵn mà bạn muốn thêm ảnh, hãy nhấn Alt+N, P. Hộp thoại Chèn Ảnh sẽ mở ra. Theo mặc định, hộp thoại hiển thị thư mục Ảnh trên PC của bạn.

 3. Tiêu điểm ban đầu nằm trong trường Tên tệp. Bắt đầu nhập tên tệp của ảnh của bạn. Danh sách các tệp phù hợp được cập nhật khi bạn nhập. Để nhập danh sách, nhấn Ctrl + phím mũi tên xuống, rồi nhấn phím mũi tên xuống để duyệt đến kết quả tìm kiếm. Bộ đọc màn hình thông báo các tệp khi bạn di chuyển qua danh sách.

 4. Nhấn Enter để thêm ảnh vào chỗ dành sẵn đã chọn trong bản trình bày của bạn.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể đặt dữ liệu và chú thích hữu ích vào trong ghi chú của diễn giả và tham chiếu đến chúng khi bạn trình bày.

 1. Để đảm bảo rằng ngăn Ghi chú được mở cho trang chiếu mà bạn muốn chú thích, hãy chọn dạng xem Thông thường bằng cách nhấn Alt+W, L.

 2. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide notes, pane” (Ngăn ghi chú của trang chiếu).

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để trả về tiêu điểm vào trang chiếu, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy "slide" (trang chiếu), tiếp theo là số trang chiếu.

  Mẹo: Đôi khi, bộ đọc màn hình của bạn sẽ không hiển thị tiêu điểm và không đọc tiêu đề trang chiếu. Nếu điều này xảy ra, nhấn Alt + Tab hai lần để tìm cách di chuyển tiêu điểm ra khỏi cửa sổ PowerPoint và quay trở lại.

Trình bày các trang chiếu của bạn cho khán giả

Sau khi bản trình bày của bạn đã sẵn sàng, việc trình chiếu cho người khác rất đơn giản.

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Để bắt đầu trình chiếu, nhấn F5.

 3. Nhấn Phím cách để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn phím Backspace.

 4. Để thoát trình chiếu, nhấn Esc.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục sử dụng lối tắt bàn phím để gửi bản trình bày PowerPointsử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn bằng PowerPoint.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Bản trình bày PowerPoint là trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint, hãy đi tới hướng dẫn cảm ứng của PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint

 1. Trên iPhone của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái bằng ba ngón tay để đến màn hình chính nơi ứng dụng PowerPoint.

 2. Sau đó, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver thông báo ứng dụng đó.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn

Để tận xuất tối đa các tính năng PowerPoint, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở PowerPoint theo hướng dẫn trong PowerPoint mở. Dạng xem tài khoản sẽ mở ra.

  • Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày ở dạng xem thông thường, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save and Close" (lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Recent, Heading" (đề mục gần đây). Trượt một ngón tay ở phía dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Account Button" (nút tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "sign in Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trang chiếu một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "email, Phone, hoặc Skype, Text Field, required."

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype của bạn.

 5. Trượt một ngón tay qua nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Next Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Enter Password" (nhập mật khẩu).

 6. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 7. Trượt một ngón tay qua nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "sign in Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một bản trình bày

 1. Khi bạn mở PowerPoint, nó sẽ mở ra trong dạng xem nơi bạn đã rời khỏi đó trước đó. Nếu bạn đóng ứng dụng hoàn toàn, ứng dụng sẽ mở ở dạng xem liệt kê các bản trình bày gần đây nhất. Để dẫn hướng đến danh sách và các mục trên đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo các mục trên danh sách.

 2. Nếu bạn không có tệp nào gần đây hoặc bạn muốn mở tệp khác, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Open, button" (Nút Mở). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Để dẫn hướng chuyển tiếp trên danh sách các vị trí, hãy trượt nhanh sang phải. Để trở lại danh sách, trượt nhanh sang trái. Để mở một thư mục hoặc một tệp, nhấn đúp vào màn hình khi ở trên mục đó.

Đọc nội dung trang chiếu

 1. Mở bản trình bày trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn đến hộp văn bản tiêu đề trang chiếu. VoiceOver sẽ đọc tiêu đề trang chiếu.

 3. Trượt nhanh sang phải một lần nữa để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo trên trang chiếu. VoiceOver sẽ đọc nội dung của hộp văn bản.

 4. Để chuyển sang trang chiếu khác, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu phía dưới trang chiếu hiện tại. Để dẫn hướng đến ngăn hình thu nhỏ, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver thông báo trang chiếu tiếp theo. Sau đó nhấn đúp vào màn hình để chọn và mở trang chiếu.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại xoay theo chiều ngang, ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu sẽ xuất hiện ở bên trái của trang chiếu và thay vào đó, bạn cần trượt nhanh sang trái.

 5. Để đọc nội dung trang chiếu, hãy trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn đến được trang chiếu đó. VoiceOver sẽ đọc nội dung.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại theo chiều ngang, bạn cần trượt nhanh sang phải để đọc nội dung trang chiếu.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Để dẫn hướng các hình thu nhỏ trang chiếu ở dạng xem thông thường (dạng xem mở ra khi bạn mở bản trình bày PowerPoint ), hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu. VoiceOver sẽ thông báo, ví dụ: "Slide 1 of 9, <slide title>" (Trang chiếu 1 trên 9, <tiêu đề trang chiếu>). Để dẫn hướng đến hình thu nhỏ tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải.

Để dẫn hướng đến các trang chiếu ở dạng xem Trình Chiếu:

 • Trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo.

 • Trượt nhanh sang phải bằng ba ngón tay để di chuyển đến trang chiếu trước đó.

Tạo một bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau này để cho bản trình bày của bạn có diện mạo được đánh dấu.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Mở PowerPoint. Bạn đất trên một dạng xem liệt kê các mẫu và chủ đề có sẵn, hoặc trên dạng xem gần đây cho thấy các bản trình bày gần đây nhất của bạn.

  Mẹo: Để di chuyển từ dạng xem soạn thảo sang dạng xem gần đây , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save and Close, Button" (nút lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt một ngón tay ở phía dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "New Button" (nút mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống).

 3. Để tạo một bản trình bày trống, hãy nhấn đúp vào màn hình.

  Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 4. Để chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thành phần chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, ví dụ: "Title text box" (Hộp văn bản Tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Để nhập văn bản trong chỗ dành sẵn, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản của bạn.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là một tuyển tập các phối màu phối hợp, nền, kiểu phông chữ và vị trí của chỗ dành sẵn. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo của bản trình bày nhanh chóng.

 1. Trong dạng xem soạn thảo của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show Ribbon, Button" (nút Hiển thị ruy-băng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "tab nhà riêng".

 2. Để mở menu tab, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Design tab" (tab Thiết kế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Themes button" (Nút Chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để dẫn hướng các chủ đề sẵn có, hãy trượt một ngón tay ở phía dưới cùng của màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các chủ đề khi bạn đến các chủ đề đó.

 6. Khi đã ở trên chủ đề mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm một trang chiếu mới vào bản trình bày của mình bằng cách sử dụng nút trong ngăn hình thu nhỏ trong PowerPoint. Để dẫn hướng đến nút đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "New slide, button" (Nút Trang chiếu mới). Nhấn đúp vào màn hình để thêm trang chiếu mới.

Lưu bản trình bày của bạn

 1. Trong bản trình bày PowerPoint, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Close file, Button" (nút đóng tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Mẹo: Bạn cũng có thể đặt ngón tay lên màn hình, rồi kéo ngón tay ra xung quanh để khám phá các mục trên màn hình. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Ví dụ: để tìm nút đóng tệp, hãy kéo ngón tay vào góc trên bên trái của màn hình.

 2. Nếu bạn đang lưu bản trình bày lần đầu tiên, PowerPoint sẽ xác nhận rằng bạn thực sự muốn lưu. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Save dấu chấm lửng, nút". Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Nhập tên cho bản trình bày bằng bàn phím trên màn hình.

 4. Kéo ngón tay trên màn hình để tìm vị trí mà bạn muốn lưu, chẳng hạn như điện thoại của bạn hoặc vị trí trên OneDrive. VoiceOver sẽ thông báo các vị trí khi bạn di chuyển. Khi đến vị trí bạn muốn lưu vào, hãy nhấc ngón tay và nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn cần mở thư mục, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn ở trên một thư mục, rồi nhấn đúp để mở.

 5. Để lưu bản trình bày, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save, button" (Nút Lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Bản trình bày của bạn sẽ được lưu.

Thêm văn bản vào trang chiếu

 1. Trong bản trình bày PowerPoint, hãy đi đến trang chiếu mà bạn muốn thêm văn bản. Đối với hộp văn bản tiêu đề, VoiceOver sẽ thông báo: "Title text box, text box, text field" (Hộp văn bản tiêu đề, hộp văn bản, trường văn bản). Đối với hộp văn bản, VoiceOver sẽ thông báo: "Text box, text box, text field" (Hộp văn bản, hộp văn bản, trường văn bản). Nhấn đúp để chọn hộp văn bản.

 2. Để nhập bằng bàn phím trên màn hình, hãy kéo ngón tay của bạn qua phần dưới cùng của màn hình cho đến khi VoiceOver thông báo chữ cái mà bạn muốn. Nhấc ngón tay của bạn lên và nhấn đúp vào màn hình để chọn chữ cái đó. Khi hoàn tất việc nhập, hãy đặt ngón tay trên màn hình và kéo đến nút Ẩn bàn phím nằm giữa nửa trên của màn hình gần cạnh phải. Để ẩn bàn phím, hãy nhấc ngón tay của bạn lên và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo, trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo hộp văn bản khác.

 4. Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu thêm văn bản cho trường đó. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập.

Định dạng văn bản

Với định dạng, bạn có thể cải thiện tính dễ đọc của văn bản và hướng sự chú ý đến những điều quan trọng. PowerPoint cung cấp nhiều tùy chọn để định dạng nội dung của bạn, chẳng hạn như danh sách, siêu kết nối, màu sắc và các tùy chọn định dạng phông chữ khác.

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn định dạng văn bản, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản.

 2. Đảm bảo rằng bàn phím đã được ẩn. Để ẩn bàn phím, hãy đặt ngón tay trên màn hình và kéo đến nút Ẩn bàn phím nằm giữa nửa trên của màn hình gần cạnh phải. Khi VoiceOver thông báo nút này, hãy nhấc ngón tay lên và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chọn các tùy chọn định dạng phông chữ cơ bản, chẳng hạn như đậm, nghiêng hoặc gạch dưới, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo nút mà bạn muốn. Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để áp dụng.

Thêm danh sách dấu đầu dòng

 1. Trên một trang chiếu, hãy đi tới hộp văn bản mà bạn muốn thêm danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Bullet points, button" (Nút điểm Dấu đầu dòng). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu danh sách dấu đầu dòng.

Thêm danh sách đánh số

 1. Trên một trang chiếu, hãy đi tới hộp văn bản mà bạn muốn thêm danh sách.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Numbering, button" (Nút Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu danh sách đánh số.

Tăng cỡ phông

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Fonts, <name of the current font>, <current font size>, button" (Nút Phông chữ, <tên phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Plus, button" (Nút Cộng). Nhấn đúp vào màn hình để tăng kích cỡ thêm một điểm.

Giảm cỡ phông

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Fonts, <name of the current font>, <current font size>, button" (Nút Phông chữ, <tên phông chữ hiện tại>, <cỡ phông hiện tại>). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Minus, button" (Nút Trừ). Nhấn đúp vào màn hình để giảm kích cỡ thêm một điểm.

Đổi màu phông

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hộp văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng). Nhấn đúp vào màn hình để chọn nút.

 3. Menu Trang đầu sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Font Color, button" (Nút Màu Phông). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Màu Phông.

 4. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng đến các tùy chọn. Khi ở trên màu mà bạn muốn sử dụng, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể thêm ghi chú của diễn giả để giúp nhắc bạn về những điều cần nói khi trình bày cho người xem.

 1. Mở bản trình bày của bạn ở dạng xem thông thường trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. VoiceOver sẽ thông báo: "Slide notes, text box, text field" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình để mở vùng ghi chú để chỉnh sửa.

 4. Nhập ghi chú của bạn bằng bàn phím trên màn hình.

 5. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi VoiceOver thông báo nút Đóng. Để đóng vùng ghi chú của diễn giả, nhấn đúp vào màn hình.

Trình bày các trang chiếu của bạn cho khán giả

 1. Mở bản trình bày của bạn trong PowerPoint.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver thông báo: "Start slide show from this slide, button" (nNt Bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu này). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu trình chiếu.

 3. Để tiếp tục đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay. Để quay lại trang chiếu trước đó, trượt nhanh sang phải bằng ba ngón tay.

 4. VoiceOver sẽ đọc nội dung của hộp văn bản đầu tiên khi bạn đến một trang chiếu. Để đọc phần còn lại của nội dung trang chiếu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến mục tiếp theo và VoiceOver sẽ đọc nội dung.

  Mẹo: Khi bạn nghe thấy tiếng gõ nghĩa là bạn đã đến cuối trang chiếu và không còn nội dung để đọc.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn với PowerPoint.

Thoát khỏi dạng xem Trình Chiếu

Để thoát khỏi trình chiếu ở cuối bản trình bày, chỉ cần trượt nhanh sang trái bằng ba ngón tay. Trình chiếu sẽ kết thúc và bạn trở về dạng xem Thông thường.

Để thoát khỏi bản trình bày trình chiếu vào bất kỳ lúc nào:

 1. Ở dạng xem Trình Chiếu, hãy trượt nhanh xuống dưới bằng ba ngón tay để đưa thanh công cụ trình chiếu lên trên.

 2. Đặt một ngón tay trên màn hình và từ từ kéo ngón tay đến góc trên bên trái. VoiceOver sẽ thông báo: "End slide show, button" (Nút Kết thúc trình chiếu).

 3. Nhấc ngón tay của bạn lên và nhấn đúp vào màn hình để thoát trình chiếu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Bản trình bày PowerPoint là trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Mở PowerPoint và đăng nhập

Tận dụng tối đa các tính năng PowerPoint for Android và đưa bản trình bày của bạn vào bất kỳ nơi nào bạn đi bằng cách đăng nhập vào PowerPoint. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng mà không cần đăng nhập.

 1. Trên màn hình bắt đầu hoặc trong menu Ứng dụng của thiết bị, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint", rồi nhấn đúp vào màn hình. PowerPoint for Android sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Get things done on the go” (Hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign up for free" (Đăng ký miễn phí), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để mở bàn phím trên màn hình, hãy nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản của mình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để mở bàn phím trên màn hình, tab đúp vào màn hình, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một bản trình bày

Trong PowerPoint, bạn có thể nhanh chóng mở một bản trình bày mà bạn đã làm việc gần đây hoặc bạn có thể duyệt trong OneDrive hoặc thiết bị của mình cho tệp.

 1. Trong dạng xem mở của PowerPoint, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open Button" (nút mở), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để nhanh chóng mở một bản trình bày bạn đã làm việc gần đây, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày đó, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong menu Mở, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Đọc.

 4. Để di chuyển tới dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide one, selected" (Đã chọn trang chiếu một).

 5. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 6. Nhấn đúp vào màn hình. Bản trình bày sẽ mở ra ở dạng xem Soạn thảo.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Soạn thảo

Bạn có thể kiểm tra nội dung trang chiếu trong khi đang làm việc trên bản trình bày ở dạng xem Soạn thảo.

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide number, slide edit control" (Số trang chiếu, điều khiển chỉnh sửa trang chiếu). Tiêu điểm hiện nằm trên vùng nội dung chính.

 2. Trượt nhanh sang phải và TalkBack sẽ thông báo thành phần của trang chiếu đầu tiên. Nếu thành phần này là thành phần văn bản, TalkBack sẽ đọc nội dung của thành phần.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đã nghe tất cả các thành phần trên trang chiếu.

 4. Nếu ngăn ghi chú trang chiếu được mở và có ghi chú diễn giả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "trang chiếu ghi chú", tiếp theo là các ghi chú của diễn giả.

Đọc nội dung trang chiếu ở các dạng xem khác

 • Ở dạng xem Trình chiếu, TalkBack sẽ tự động thông báo nội dung của trang chiếu khi bạn mở trang chiếu. Bạn cũng có thể từ từ trượt một ngón tay vào phần trên cùng của màn hình và TalkBack sẽ thông báo các thành phần và nội dung của trang chiếu.

 • Ở dạng xem Đọc, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải. TalkBack sẽ thông báo số trang chiếu, đầu đề và trang chiếu đó có ghi chú hoặc chú thích không.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Hãy đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn đã theo đúng thứ tự và tất cả nội dung đều nằm trong bản trình bày của bạn.

 • Trong dạng xem soạn thảo , để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái bằng hai ngón tay. Để đi tới trang chiếu trước đó, trượt nhanh sang phải bằng hai ngón tay.

 • Ở dạng xem Đọc, để di chuyển đến trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay. Để đi đến trang chiếu trước, trượt nhanh sang trái bằng một ngón tay.

Tạo một bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau này để cho bản trình bày của bạn có diện mạo được đánh dấu.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Mở PowerPoint for Android. Bạn đến dạng xem Gần đây hiển thị bản trình bày gần đây nhất.

  Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Hình thu nhỏ sang menu Tệp, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu Tệp mở ra).

  Mẹo: Để chuyển từ dạng xem Soạn thảo sang menu Tệp, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, Back switch" (Không chọn, chuyển lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu, Open" (Menu Tệp mở ra).

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Blank presentation" (Bản trình bày trống).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy mẫu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Khi mở bản trình bày trong dạng xem Hình thu nhỏ, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu mới.

 4. Để bắt đầu chỉnh sửa trang chiếu mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, slide one" (Đã chọn trang chiếu một), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ở dạng xem Soạn thảo.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là một tuyển tập các phối màu phối hợp, nền, kiểu phông chữ và vị trí của chỗ dành sẵn. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo của bản trình bày nhanh chóng.

 1. Trong dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More Options button" (nút thêm tùy chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "menu tab", tiếp theo là tab hiện được chọn.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Design tab" (tab Thiết kế), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Themes menu" (Menu Chủ đề), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Themes" (Chủ đề).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu đã chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ bản trình bày và tiêu điểm trở về tab Thiết kế.

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm nhiều trang chiếu tùy thích vào bản trình bày của mình.

 1. Trong dạng xem soạn thảo , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, More Options, Switch" (chưa kiểm tra, tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, <current tab> selected" (Menu Tab, <tab hiện tại> đã được chọn).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (tab Chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu mới hiện đã được thêm vào và được hiển thị trong vùng nội dung chính.

Lưu bản trình bày của bạn

Nếu bạn đã đăng nhập, PowerPoint sẽ tự động lưu bản trình bày của bạn thành OneDrive khi bạn làm việc. Việc lưu bản sao bản trình bày trên thiết bị của bạn trở nên dễ dàng với TalkBack.

 1. Ở dạng xem Đọc, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "File menu open" (Menu Tệp mở).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save as button" (Nút Lưu dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập tên tệp bạn muốn lưu cho tệp của mình.

 4. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy vị trí bạn muốn lưu tệp, ví dụ: "This device, presentations" (Thiết bị này, bản trình bày). Để chọn vị trí, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải đến thư mục bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đã được lưu và tiêu điểm trở về dạng xem Đọc.

Thêm văn bản

Sử dụng TalkBack để dễ dàng thêm văn bản trong các trang chiếu và nhận thông báo của bạn ở đó.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide number, slide edit control" (Số trang chiếu, điều khiển chỉnh sửa trang chiếu). Tiêu điểm hiện nằm trong vùng nội dung chính.

 2. Trượt nhanh sang phải và TalkBack sẽ thông báo thành phần của trang chiếu đầu tiên. Nếu thành phần này là thành phần văn bản bạn sẽ nghe thấy: "Title text box" (hộp văn bản Tiêu đề) hoặc "Text box" (Hộp văn bản).

 3. Trên thành phần văn bản, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "<Text box type>, selected, Cut button" (<Loại hộp văn bản>, đã chọn, nút Cắt). Menu ngữ cảnh bật ra và tiêu điểm nằm trên nút Cắt.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit text button," (Nút Chỉnh sửa văn bản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>).

  Mẹo: Để dán đoạn văn bản đã sao chép, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để nhập văn bản, hãy kéo ngón tay qua nửa dưới của màn hình. TalkBack sẽ thông báo các ký tự của bàn phím trên màn hình. Khi bạn nghe thấy ký tự mình muốn, hãy nhấc ngón tay lên. Ký tự sẽ được thêm vào hộp văn bản.

  Nếu kiểu nhập văn bản dự đoán được kích hoạt, bạn có thể chọn các từ được gợi ý theo cách tương tự.

Định dạng văn bản

Để tạo tính trợ năng nhiều hơn cho bản trình bày của bạn cho những người xem khác nhau, bạn có thể, ví dụ: tăng cỡ phông hoặc áp dụng định dạng đậm để làm cho văn bản dễ đọc hơn.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, hãy di chuyển đến hộp văn bản mà bạn muốn định dạng như được hướng dẫn trong Thêm văn bản.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, More Options, Switch" (chưa kiểm tra, tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Tab menu, <current tab> selected" (Menu Tab, <tab hiện tại> đã được chọn).

 3. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab" (tab Trang đầu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng văn bản mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Một số tùy chọn có menu con cho định dạng. Để truy nhập vào các menu con, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "<Formatting option>, menu" (Menu <Tùy chọn định dạng>), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải trong menu con cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm hình ảnh

Đôi khi một bức ảnh có ý nghĩa hơn hàng nghìn lời nói, vậy sao bạn không thêm ảnh để làm bản trình bày của mình trở nên sống động. Bạn có thể thêm ảnh từ thiết bị hoặc bộ lưu trữ đám mây của mình.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Photos button" (Nút Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Recent menu" (Menu Gần đây). Menu Mở từ sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên tùy chọn Gần đây.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mà bạn muốn thêm ảnh từ đó, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tại vị trí đã chọn, dẫn hướng đến hình ảnh mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save image button" (Nút Lưu hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh sẽ được thêm vào trang chiếu.

Để biết thêm hướng dẫn chi tiết về cách thêm ảnh, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh và bảng trong PowerPoint.

Thêm ghi chú của diễn giả

Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notes button" (Nút Ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ngăn Ghi chú sẽ mở ra ở dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "slide Notes" (ghi chú trang chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Showing <keyboard language> keyboard” (Hiển thị bàn phím <ngôn ngữ bàn phím>).

 3. Nhập văn bản ghi chú như hướng dẫn trong Thêm văn bản. Các ký tự hoặc từ sẽ được thêm vào trong ngăn Ghi chú.

 4. Khi bạn đã nhập xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại trang chiếu.

Trình bày các trang chiếu của bạn cho khán giả

Khi đến lúc chia sẻ bản trình bày của bạn với người xem, hãy bắt đầu trình chiếu.

 1. Ở dạng xem Soạn thảo, với trang chiếu đầu tiên của bản trình bày đang mở, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Present button" (Nút Trình bày), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "selected, slide One" (đã chọn). Dạng xem Trình chiếu sẽ mở với tiêu điểm nằm trên trang chiếu đầu tiên trong ngăn Hình thu nhỏ.

 2. Để hiển thị trang chiếu tiếp theo, trượt nhanh sang trái bằng hai ngón tay. Để quay lại và hiển thị trang chiếu trước đó, trượt nhanh sang phải bằng hai ngón tay.

 3. Khi bạn muốn dừng trình bày, ở dạng xem Trình chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "End show button" (Nút Kết thúc trình chiếu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn với PowerPoint.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Sử dụng PowerPoint cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo, đọc và chỉnh sửa bản trình bày. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Bản trình bày PowerPoint là trình chiếu. Mỗi trang chiếu là một bức vẽ về ảnh, từ và hình giúp bạn xây dựng câu chuyện của mình.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint cho web.

Trong chủ đề này

MởPowerPoint cho web

Đăng nhập vào PowerPoint cho web và luôn đồng hành cùng bản trình bày dù bạn ở đâu.

 1. Trong trình duyệt của bạn, hãy đi đến Office.com. Trang đăng nhập mở ra.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "đăng nhập vào tài khoản của bạn", rồi nhấn Enter. Menu chọn tài khoản sẽ mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dùng một tài khoản hiện có để đăng nhập, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn, rồi nhấn Enter. Dùng chứng danh được kết nối với tài khoản để đăng nhập.

  • Để thêm một tài khoản mới, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use Another Account, Button" (nút Thêm tài khoản), rồi nhấn Enter. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype của bạn, rồi nhấn Enter. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "PowerPoint, Link" (PowerPoint, liên kết), rồi nhấn Enter.

 5. PowerPoint cho web sẽ mở ra. Bạn nghe thấy "Microsoft PowerPoint cho web " hoặc "Chào mừng bạn đến với PowerPoint." Tiêu điểm nằm trên một tùy chọn bản trình bày trống mới.

Mở một bản trình bày

Trong PowerPoint cho web, bạn có thể nhanh chóng mở một bản trình bày mà bạn đã làm việc gần đây hoặc bạn có thể duyệt thư mục OneDrive để tìm tệp của mình.

 1. Mở PowerPoint cho web và đăng nhập.

 2. Nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của bản trình bày gần đây mà bạn muốn làm việc trên hoặc một vị trí khác của tệp, rồi nhấn Enter.

  Nếu bạn đã chọn một vị trí tệp khác, hãy nhấn phím tab và phím mũi tên để định vị tệp của bạn, rồi nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn đã làm việc trên một trang chiếu và muốn mở một bản trình bày khác, hãy nhấn Alt + phím logo Windows + F, rồi nhấn phím tab để di chuyển đến vị trí tệp hoặc lưu trong menu mở , rồi nhấn Enter.

Mở bản trình bày trong phiên bản đầy đủ của PowerPoint

Nếu bạn có phiên bản trên máy tính đầy đủ của PowerPoint, nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn khi làm việc với các tệp của bạn. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ PowerPoint cho web.

 1. Trong dạng xem soạn thảo , nhấn Alt + phím logo Windows + O. Bản trình bày sẽ mở ra trong phiên bản trên máy tính.

 2. Dẫn hướng trở lại PowerPoint cho web, rồi nhấn Ctrl + W để đóng tab trình duyệt.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Soạn thảo

Bạn có thể kiểm tra nội dung trang chiếu trong khi đang làm việc trên bản trình bày ở dạng xem Soạn thảo.

 1. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "slide panel" (ngăn trang chiếu), rồi nhấn phím tab. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo thành phần đầu tiên trên trang chiếu và đọc nội dung của thành phần đó.

 2. Để di chuyển đến thành phần tiếp theo và đọc, hãy nhấn phím tab.

Đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Trình chiếu

 1. Trong dạng xem soạn thảo , nhấn Alt + phím logo Windows + W, rồi B. Trang chiếu đầu tiên của bản trình bày sẽ mở ra trong dạng xem trình chiếu .

 2. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ tự động bắt đầu đọc nội dung trang chiếu. Để dừng bộ đọc màn hình, nhấn Ctrl.

Dẫn hướng qua các trang chiếu

Hãy đảm bảo rằng các trang chiếu của bạn đã theo đúng thứ tự và đã bao gồm tất cả nội dung.

 1. Trong dạng xem soạn thảo , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu hiện tại. Tiêu điểm sẽ nằm trên ngăn Hình thu nhỏ.

 2. Để dẫn hướng trong ngăn Hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo số và tiêu đề của trang chiếu cũng như trang chiếu có ghi chú hay chú thích không.

 3. Để di chuyển từ ngăn hình thu nhỏ vào trang chiếu, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "slide panel" (trang chiếu), rồi nhấn phím tab.

 4. Để dẫn hướng qua trang chiếu, nhấn phím tab cho đến khi bạn đã đi qua tất cả các thành phần trên trang chiếu.

Tạo một bản trình bày trống mới

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy tạo một bản trình bày trống mới. Bạn có thể thêm một chủ đề được thiết kế sẵn sau này để cho bản trình bày của bạn có diện mạo được đánh dấu.

Ngoài ra, bạn có thể tạo bản trình bày từ mẫu. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để tạo bản trình bày từ mẫu trong PowerPoint.

 1. Mở PowerPoint cho web. Bạn đến một trang hiển thị các bản trình bày gần đây, một trường tìm kiếm, các mẫu và chủ đề. Tiêu điểm nằm trên mẫu bản trình bày trống mới.

  Mẹo: Nếu bạn đã chỉnh sửa bản trình bày, hãy nhấn Alt + phím logo Windows + F, N để mở menu mới .

 2. Để tạo một bản trình bày trống, hãy nhấn Enter.

 3. Khi mở bản trình bày, tiêu điểm sẽ nằm trên trang chiếu đầu tiên. Để di chuyển đến hộp văn bản tiêu đề, nhấn phím Tab.

Thêm hoặc thay đổi chủ đề trong bản trình bày

Chủ đề là một tuyển tập các phối màu phối hợp, nền, kiểu phông chữ và vị trí của chỗ dành sẵn. Sử dụng các chủ đề được thiết kế sẵn để thay đổi diện mạo của bản trình bày nhanh chóng.

 1. Trong dạng xem soạn thảo , nhấn Alt + phím logo Windows + G, rồi H. Bạn nghe thấy: "Office Theme" (chủ đề Office).

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy chủ đề mình muốn, rồi nhấn Enter.

Chèn một trang chiếu mới

Bạn có thể thêm nhiều trang chiếu tùy thích vào bản trình bày của mình.

 1. Nhấn Alt + phím logo Windows + H, rồi tôi. Bạn nghe thấy: "Dialog, New slide" (hộp thoại).

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy bố trí trang chiếu mà bạn muốn chèn, rồi nhấn Enter hoặc Alt + Enter.

Mẹo: Để nhanh chóng thêm một trang chiếu trống mới dựa trên bố trí của trang chiếu trước đó trong bản trình bày, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu hiện tại. Tiêu điểm sẽ nằm trên ngăn Hình thu nhỏ. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn, rồi nhấn Ctrl+M.

Lưu bản sao cục bộ của bản trình bày của bạn

PowerPoint cho web tự động lưu bản trình bày của bạn trên OneDrive khi bạn đang thực hiện. Việc lưu bản sao bản trình bày trên thiết bị của bạn trở nên dễ dàng với bộ đọc màn hình và phím tắt. Bạn có thể tải xuống bản trình bày của mình dưới dạng tệp PowerPoint PPTX, PDF hoặc ODP.

Lưu ý: Những thay đổi bạn thực hiện đối với bản sao cục bộ sẽ không được tự động lưu vào tệp gốc trên OneDrive.

 1. Nhấn Alt + phím logo Windows + F, rồi W, C. Bạn nghe thấy: "Dialog, MicrosoftPowerPoint cho web ". Tiêu điểm ở trên nút tải xuống .

 2. Để tải xuống bản trình bày, nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "thông báo mới".

 3. Để di chuyển đến thông báo, nhấn Alt + phím logo Windows + N. Bạn nghe thấy: "Open Button" (nút mở). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter. Tệp được tải xuống thư mục tải xuống trong thiết bị của bạn.

Thêm văn bản

Sử dụng bộ đọc màn hình và phím tắt để dễ dàng thêm văn bản trên các trang chiếu và nhận được thông báo của bạn ở đó.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến vùng có thể chỉnh sửa trên trang chiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide panel” (Ngăn Trang chiếu).

 2. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn đầu tiên trên trang chiếu, nhấn phím Tab. Loại chỗ dành sẵn sẽ được thông báo. Nếu đó là chỗ dành sẵn cho văn bản, nhấn Enter, rồi nhập nội dung.

 3. Khi hoàn tất, nhấn F2.

 4. Để di chuyển đến chỗ dành sẵn tiếp theo, hãy nhấn phím tab. Để chỉnh sửa chỗ dành sẵn, nhấn Enter. Để thoát, nhấn F2. Lặp lại cho tất cả chỗ dành sẵn trên trang chiếu.

Định dạng văn bản

Để giúp những người xem khác nhau dễ truy nhập bản trình bày của bạn hơn, bạn có thể tăng cỡ phông hoặc áp dụng định dạng đậm để làm cho văn bản dễ đọc hơn chẳng hạn.

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến vùng có thể chỉnh sửa trên trang chiếu, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Slide panel” (Ngăn Trang chiếu).

 2. Để di chuyển đến vùng có thể chỉnh sửa đầu tiên trên trang chiếu, hãy nhấn phím tab.

 3. Để chọn vùng có thể chỉnh sửa, nhấn Enter.

 4. Để chọn tất cả văn bản trong vùng đó, nhấn Ctrl+A. Để chọn một phần văn bản trong vùng, nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy văn bản, rồi nhấn Ctrl+Shift+phím mũi tên để chọn đoạn văn bản mà bạn muốn.

 5. Sử dụng các phím tắt sau đây để áp dụng các tùy chọn định dạng phổ biến nhất cho văn bản đã chọn:

  • Đậm: Ctrl+B

  • Nghiêng: Ctrl+I

  • Gạch dưới: Ctrl+U

  • Tăng cỡ phông: Ctlr +] (dấu ngoặc vuông phải)

  • Giảm cỡ phông: Ctrl + [(dấu ngoặc vuông trái)

 6. Để truy nhập vào các tùy chọn định dạng khác, với văn bản được chọn, nhấn Alt + phím logo Windows + H, rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng bạn muốn, ví dụ: "dấu đầu dòng." Để chọn một tùy chọn, nhấn Phím cách. Để bung rộng hộp tổ hợp, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

Thêm hình ảnh

Đôi khi một bức ảnh có ý nghĩa hơn hàng nghìn lời nói, vậy sao bạn không thêm ảnh để làm bản trình bày của mình trở nên sống động. Trong PowerPoint cho web, bạn có thể thêm hình ảnh từ kho lưu trữ của riêng bạn hoặc sử dụng ảnh trực tiếp từ Internet.

Mẹo: Để thêm ảnh vào đúng vị trí phù hợp hoặc kích cỡ chính xác, hãy sử dụng một trang chiếu dựa trên bố trí trang chiếu được thiết kế cho ảnh, chẳng hạn như Ảnh có Chú thích. Để biết thêm chi tiết, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh và bảng trong PowerPoint.

Thêm ảnh từ thiết bị của bạn

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ảnh, hãy nhấn Alt + phím logo Windows + N, rồi P. Hộp thoại mở Windows sẽ mở ra, tiêu điểm nằm trong trường tên tệp.

 2. Nhấn phím tab và các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tệp ảnh bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Thêm ảnh từ Internet

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ảnh, nhấn Alt + phím logo Windows + N, rồi F, F. Hộp thoại Tìm kiếm hình ảnh Bing mở ra, tiêu điểm nằm trên trường tìm kiếm.

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn và nhấn Enter.

 3. Nhấn phím SR + phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy ảnh mà bạn muốn chèn, rồi nhấn Enter để chọn ảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert Button" (nút chèn), rồi nhấn phím SR + Enter.

Thêm ghi chú của diễn giả

Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc chủ đề trò chuyện cho diễn giả.

 1. Trên trang chiếu mà bạn muốn thêm ghi chú của diễn giả, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "PowerPoint cho web, ghi chú trang chiếu".

  Nếu bạn không nghe thấy "PowerPoint cho web, ghi chú trang chiếu", nhấn Alt + phím logo Windows + W, sau đó PN để hiển thị ngăn ghi chú trang chiếu.

 2. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn ghi chú trang chiếu. Nhập ghi chú của diễn giả cho trang chiếu.

Trình bày các trang chiếu của bạn cho khán giả

Khi đến lúc chia sẻ bản trình bày của bạn với người xem, sử dụng các phím tắt và bộ đọc màn hình để bắt đầu trình chiếu.

 1. Trong dạng xem soạn thảo , nhấn Alt + phím logo Windows + W, rồi B. Trình chiếu bắt đầu từ trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

  Mẹo: Để bắt đầu trình chiếu từ trang chiếu hiện tại, nhấn C.

 2. Trong trình chiếu, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên bản trình bày. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trình chiếu.

 3. Để đi đến trang chiếu tiếp theo, nhấn N. Để đi đến trang chiếu trước đó, nhấn P.

 4. Khi bạn muốn dừng trình bày, nhấn Esc. Tiêu điểm sẽ quay lại dạng xem Soạn thảo.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị bản trình bày của bạn với PowerPoint.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày PowerPoint

Sử dụng phím tắt để chiếu bản trình bày PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng PowerPoint

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×