Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình với OneDrive để Windows 10 lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ tệp của bạn trên các thiết bị. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

OneDrive được tích hợp vào Windows 10 và tự động xuất hiện trong file Explorer và làm vị trí để lưu tệp. Các tệp mà bạn lưu vào OneDrive có sẵn trực tuyến tại OneDrive.com, cũng như ngoại tuyến trên máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng bất kỳ lúc nào — ngay cả khi bạn không kết nối Internet. Khi bạn kết nối lại, OneDrive sẽ đồng bộ các tệp trực tuyến với tệp trên máy tính của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Khởi động OneDrive

Với Windows 10, bạn có thể mở OneDrive bằng cách sử dụng Cortana hoặc File Explorer. OneDrive mở ra dưới dạng một thư mục trong file Explorer.

Mở OneDrive bằng cách dùng Cortana

 1. Để chọn thanh Tìm kiếm Cortana, nhấn vào phím logo Windows. Bạn nghe thấy: "Search Box" (hộp tìm kiếm).

 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập Onedrive.

 3. Khi bạn nghe thấy "OneDrive trên máy tính, ứng dụng", nhấn Enter. OneDrive mở ra với tiêu điểm trên dạng xem mục . Để di chuyển đến thư mục hoặc tệp bạn muốn, hãy sử dụng các phím mũi tên lên và xuống.

Mở OneDrive từ file Explorer

 1. Để mở File Explorer, nhấn phím logo Windows+E. File Explorer sẽ mở ra với tiêu điểm trong dạng xem mục .

 2. Nhấn Shift + F6 để di chuyển đến ngăn dẫn hướng. Bạn nghe thấy: "dạng xem cây." Sử dụng các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy “OneDrive”, rồi nhấn Enter.

 3. Để trở về dạng xem mục, nhấn phím tab.

 4. Để di chuyển đến thư mục hoặc tệp bạn muốn, hãy sử dụng các phím mũi tên.

Mở mục

Trong file Explorer, di chuyển đến mục mà bạn muốn mở, hãy nhấn phím cách để chọn nó, rồi nhấn Enter.

Tải lên một mục vào OneDrive

Tải lên một mục từ file Explorer

 1. Để mở File Explorer, nhấn phím logo Windows+E.

 2. Duyệt đến và chọn thư mục hoặc tệp mà bạn muốn tải lên OneDrive, rồi nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "menu ngữ cảnh".

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Move to OneDrive " (di chuyển đến), rồi nhấn Enter. Tệp được di chuyển đến thư mục OneDrive của bạn trong Windows Explorer và sẽ được tải lên trực tuyến OneDrive của bạn.

Lưu tệp trực tiếp vào OneDrive

Khi bạn làm việc trên một tệp trong một ứng dụng Office, bạn có thể lưu trực tiếp vào OneDrive, vì vậy bạn không cần phải tải nó một cách riêng biệt.

 1. Mở tệp mà bạn muốn tải lên.

 2. Để chọn lệnh lưu như , nhấn Alt + F, A. Bạn nghe thấy: "Save as" (lưu dưới dạng).

 3. Để chọn OneDrive, nhấn phím tab, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "OneDrive ". Nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "chọn một thư mục."

  Mẹo: Nếu bạn muốn lưu tệp vào một vị trí cụ thể trong thư mục OneDrive của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục). Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để duyệt các thư mục và tệp trong OneDrive. Nhấn Enter để chọn thư mục bạn muốn, rồi nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "pick a Folder" (chọn một thư mục).

 4. Để mở hộp thoại lưu dưới dạng , nhấn Enter. Hộp thoại sẽ mở ra với tiêu điểm trên trường văn bản tên tệp .

 5. Nhập tên cho tệp.

 6. Để lưu tệp, nhấn phím tab để di chuyển đến nút lưu , rồi nhấn Enter.

Tải xuống một mục từ OneDrive

Theo mặc định, tất cả các mục trong thư mục OneDrive của bạn đều sẵn dùng cả trực tuyến trên web và ngoại tuyến trên máy tính của bạn, nhưng bạn cũng có thể tải xuống một mục riêng biệt.

 1. Trong file Explorer, dẫn hướng đến mục bạn muốn tải xuống trong OneDrive của bạn. Khi ở trên mục, hãy nhấn Ctrl + C.

 2. Di chuyển đến thư mục mà bạn muốn lưu mục trên máy tính của mình, rồi nhấn Ctrl + V để dán nó.

Chia sẻ một mục từ OneDrive

Chọn từ các kịch bản sau đây để biết thêm thông tin:

Chia sẻ nối kết chỉ xem vào một mục

 1. Chọn thư mục hoặc tệp mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "ngữ cảnh menu, mở".

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "chia sẻ liên kết OneDrive ", rồi nhấn Enter. Mẹo công cụ mở ra và bạn nghe thấy "nối kết của bạn đã sẵn sàng để dán" hoặc âm thanh cho thấy cửa sổ bật lên của công cụ. Một nối kết đến tệp của bạn sẽ được thêm vào bảng tạm.

 3. Để dán liên kết vào tài liệu hoặc thư, hãy nhấn Ctrl + V.

Bất kỳ ai được bạn gửi liên kết này đều có thể mở và xem tệp.

Tùy chỉnh nối kết chia sẻ

Bạn có thể tạo liên kết chia sẻ cho phép người dùng chỉnh sửa tệp. Bạn cũng có thể gửi liên kết đến những người cụ thể.

 1. Chọn thư mục hoặc tệp mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "ngữ cảnh menu, mở".

 2. Nhấn M. Bạn nghe thấy: "more OneDrive Options" (các tùy chọn chia sẻ).

 3. Nhấn Enter. OneDrive trên web sẽ mở ra, với tiêu điểm trong cửa sổ chia sẻ . Bạn nghe thấy "Share" (chia sẻ) và tên tệp của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản OneDrive đầu tiên của mình.

 4. Theo mặc định, người dùng có liên kết chỉ có thể xem tệp. Để cho phép người dùng chỉnh sửa tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "không được chọn, cho phép chỉnh sửa", rồi nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy tùy chọn cho phép chỉnh sửa, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "bất kỳ ai có liên kết này có thể xem mục này", rồi nhấn Enter.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép một nối kết đến tệp vào bảng tạm, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Get a link" (liên kết), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Sao chép, rồi nhấn Enter.

  • Để gửi lời mời qua email có chứa nối kết đến những người cụ thể:

   1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "email", rồi nhấn Enter.

   2. Nhập địa chỉ email hoặc tên liên hệ mà bạn muốn.

    Mẹo: Để thêm một người khác, nhấn phím tab để di chuyển ra khỏi trường văn bản, sau đó Shift + Tab để di chuyển trở lại.

   3. Nhấn phím tab để di chuyển đến hộp Thêm tin nhắn ở đây , cũng như nếu bạn muốn, hãy nhập một tin nhắn.

   4. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút Chia sẻ, rồi nhấn Enter.

Bất kỳ ai mà bạn gửi nối kết này sẽ có thể mở và đọc tệp. Họ cũng có thể sửa tệp nếu bạn đã cho phép.

Quản lý quyền

Nếu bạn đã chia sẻ một tệp hoặc thư mục với những người cụ thể, bạn có thể thay đổi việc họ có được phép chỉnh sửa tệp hay thư mục hay không, hoặc dừng chia sẻ nó với chúng.

 1. Chọn thư mục hoặc tệp mà bạn muốn chia sẻ, rồi nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và bạn nghe thấy: "ngữ cảnh menu, mở".

 2. Nhấn M. Bạn nghe thấy: "more OneDrive Options" (các tùy chọn chia sẻ).

 3. Nhấn Enter. OneDrive trên web sẽ mở ra, với tiêu điểm trong cửa sổ chia sẻ . Bạn nghe thấy "Share" (chia sẻ) và tên tệp của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản OneDrive đầu tiên của mình.

 4. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "more" (thêm), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Manage quyền" (quản lý quyền), rồi nhấn Enter. Hộp thoại quản lý truy nhập sẽ mở ra. Ứng dụng này liệt kê các nối kết chia sẻ bạn đã tạo cho mục và bất kỳ người nào mà bạn đã chia sẻ mục đó.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để ngừng chia sẻ mục thông qua liên kết chia sẻ, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy liên kết chia sẻ mà bạn muốn loại bỏ. Nhấn phím tab một lần nữa. Bạn nghe thấy: "Remove Link" (loại bỏ liên kết). Nhấn Enter. Để xác nhận việc loại bỏ liên kết, trong hộp thoại loại bỏ liên kết , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove Link" (loại bỏ liên kết), rồi nhấn Enter.

  • Để sửa đổi quyền cho một người cụ thể mà bạn đã chia sẻ mục đó, hãy dẫn hướng đến danh sách mọi người. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Shared users List" (danh sách người dùng dùng chung). Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để di chuyển đến người có quyền mà bạn muốn thay đổi, nhấn phím tab, rồi nhấn Enter. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để chọn giữa "cho phép chỉnh sửa", "thay đổi để chỉ xem" và "dừng chia sẻ", rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneDrive

Phím tắt trong ứng dụng OneDrive dành cho Windows 10

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình với OneDrive trong trình duyệt web của bạn để lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ tệp của bạn trên các thiết bị. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Các tệp mà bạn lưu vào OneDrive có sẵn trực tuyến tại OneDrive.com.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Vì OneDrive chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneDrive.

Trong chủ đề này

Khởi động OneDrive

 1. Mở trình duyệt web của bạn và đi tới https://onedrive.com.

 2. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của mình (dù là thông qua tổ chức của bạn hoặc Tài khoản Microsoft ), hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sign in" (đăng nhập), rồi nhấn Enter. Đăng nhập vào tài khoản hoặc Tài khoản Microsoft của tổ chức của bạn.

Tải lên tệp 

Khi bạn muốn lưu tệp từ máy tính của mình vào OneDrive, hãy chọn vị trí trong OneDrive rồi tải lên.

 1. Với OneDrive mở trong trình duyệt web của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "bổ sung".

 2. Để di chuyển đến menu bên, nhấn phím tab. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Files" (tệp), rồi nhấn Enter. Hãy đảm bảo không có gì được chọn trong danh sách thư mục và tệp.

 3. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "bổ sung". Nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "upload" (tải lên), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Files" (tệp).

 4. Để tải tệp lên, nhấn Enter. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Open Dialog" (hộp thoại mở). Để truy nhập dạng xem cây hệ thống tệp, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Tree View" (dạng xem hình cây).

 5. Để chọn thư mục trong đó tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn, hãy sử dụng các phím mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter.

 6. Nhấn phím tab một lần để di chuyển đến danh sách các thư mục và tệp, sau đó sử dụng các phím mũi tên xuống và lên để di chuyển đến tệp mà bạn muốn tải lên.

  Mẹo: Để chọn nhiều tệp liền kề, hãy nhấn và giữ phím Shift khi bạn chọn tệp đầu tiên, rồi nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn chọn tệp cuối cùng. Tất cả các tệp giữa tệp đầu tiên và cuối cùng được chọn.

 7. Nhấn Enter. Tệp hoặc tệp đã chọn tải lên vị trí bạn đã chọn trong OneDrive và bạn nghe thấy "đã tải lên", số lượng mục mà bạn đã tải lên và vị trí tải lên.

Tải xuống một tệp tin

Khi bạn muốn sao chép tệp từ OneDrive vào thiết bị của mình, hãy chọn nó trong OneDrive và tải xuống.

 1. Với OneDrive mở trong trình duyệt web của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "bổ sung".

 2. Để di chuyển đến menu bên, nhấn phím tab. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Files" (tệp), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của thư mục hoặc tệp đầu tiên.

 4. Sử dụng các phím mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển đến tệp bạn muốn tải xuống. Nếu bạn cần dẫn hướng vào một thư mục, hãy di chuyển đến nó, rồi nhấn Enter.

 5. Khi bạn đã di chuyển đến tệp bạn muốn tải xuống, hãy nhấn Shift + Tab hai lần để di chuyển đến thanh menu. Bạn nghe thấy: "bổ sung". Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "tải xuống", rồi nhấn Enter.

 6. Nếu bạn nghe thấy một cảnh báo hỏi liệu bạn có muốn tải xuống tệp hay không, hãy nhấn Alt + N và làm theo hướng dẫn để lưu tệp. Khi hoàn tất, bạn sẽ nghe thấy: "đã hoàn thành quá trình tải xuống". Từ cảnh báo này, bạn có thể dẫn hướng đến các nút để mở tệp đã tải về, mở thư mục hoặc xem các tệp đã tải xuống của bạn. Để đóng cảnh báo, nhấn Alt + N một lần nữa, nhấn phím tab để di chuyển đến nút đóng , rồi nhấn Enter.

Tìm kiếm một tệp hoặc thư mục

 1. Trong OneDrive, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Search Box" (hộp tìm kiếm).

 2. Nhập tất cả hoặc một phần tên tệp hoặc thư mục mà bạn đang tìm kiếm. Một danh sách mở ra có chứa các tệp hoặc thư mục đáp ứng tiêu chí của bạn.

 3. Sử dụng các phím mũi tên xuống và lên để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm.

 4. Để mở một thư mục hoặc tệp trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy nhấn Enter. Nếu bạn đã mở một tệp, tệp sẽ mở ra trong một tab mới trong trình duyệt web của bạn. Nếu cảnh báo mở ra, nhấn Alt + N, sau đó, để mở thư mục hoặc tệp, hãy làm theo các hướng dẫn.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

 1. Với OneDrive mở trong trình duyệt web của bạn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "bổ sung".

 2. Để di chuyển đến menu bên, nhấn phím tab. Nhấn phím mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Files" (tệp), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của thư mục hoặc tệp đầu tiên.

 4. Sử dụng các phím mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển đến tệp bạn muốn chia sẻ. Nếu bạn cần dẫn hướng vào một thư mục, hãy di chuyển đến nó, rồi nhấn Enter.

 5. Khi bạn đã di chuyển đến tệp bạn muốn chia sẻ, hãy nhấn Shift + Tab hai lần để di chuyển đến thanh menu. Bạn nghe thấy: "bổ sung". Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (chia sẻ), rồi nhấn Enter.

 6. Theo mặc định, người dùng có liên kết chỉ có thể xem tệp. Để cho phép người dùng chỉnh sửa tệp, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "không được chọn, cho phép chỉnh sửa", rồi nhấn phím cách để điền vào hộp kiểm.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy tùy chọn cho phép chỉnh sửa, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "bất kỳ ai có liên kết này có thể xem mục này", rồi nhấn Enter.

 7. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép một nối kết đến tệp vào bảng tạm, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Get a link" (liên kết), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab để di chuyển tới nút Sao chép, rồi nhấn Enter.

  • Để gửi lời mời qua email có chứa nối kết đến những người cụ thể:

   1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "email", rồi nhấn Enter.

   2. Nhập địa chỉ email hoặc tên liên hệ mà bạn muốn.

    Mẹo: Để thêm một người khác, nhấn phím tab để di chuyển ra khỏi trường văn bản, sau đó Shift + Tab để di chuyển trở lại.

   3. Nhấn phím tab để di chuyển đến hộp Thêm tin nhắn ở đây , cũng như nếu bạn muốn, hãy nhập một tin nhắn.

   4. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút Chia sẻ, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Phím tắt trong OneDrive for Business trên web

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneDrive

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×