Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng lịch trong Outlook với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn có thể mở và chỉnh sửa sự kiện lịch, tham gia cuộc họp trực tuyến và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch để hiển thị số ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng - tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc).

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Alt + một phím số để hiển thị số ngày từ 1 đến 10, bắt đầu từ ngày hôm nay. Ví dụ: nhấn Alt+0 để hiển thị 10 ngày.

  • Nhấn Ctrl+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Ctrl+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Ctrl+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl + dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện ở dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức của nó. Nhấn Ctrl + dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Nếu bạn muốn chỉnh sửa sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter, rồi sử dụng phím tắt sau để thay đổi chi tiết của sự kiện đó:

  • Nhấn Alt+U để di chuyển tiêu điểm đến trường Chủ đề, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+I để di chuyển tiêu điểm đến trường Địa điểm, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+T để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian bắt đầu. Để thay đổi ngày bắt đầu, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start time" (Thời gian bắt đầu), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

  • Nhấn Alt+D để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian kết thúc. Để thay đổi ngày kết thúc, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "End time" (Thời gian kết thúc), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 5. Để chỉnh sửa mô tả về sự kiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editing" (Chỉnh sửa thư), rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Notes, edit" (Chỉnh sửa ghi chú).

 6. Để lưu thay đổi, nhấn Alt+H, A, rồi V. Cửa sổ sự kiện sẽ đóng và tiêu điểm quay về lịch.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Skype for Business trên máy tính của mình, đồng thời, đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl + 2 để mở dạng xem lịch biểu.

 2. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo dạng xem mở ra, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc hoặc dạng xem Tháng, cùng số mục ở dạng xem đó. Tiêu điểm sẽ nằm ở hôm nay.

  Lưu ý: Bạn không thể dẫn hướng các sự kiện lịch của hôm nay trong dạng xem Tháng, do đó, nếu bạn đang ở dạng xem Tháng, trước tiên hãy thay đổi sang một dạng xem khác. Để thay đổi sang, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc, hãy nhấn Ctrl+Alt+2.

 3. Để dẫn hướng tới các sự kiện lịch sắp tới cho hôm nay, hãy nhấn phím Tab. Để dẫn hướng tới các mục trong quá khứ, hãy nhấn Shift+Tab.

 4. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn tham gia, nhấn Ctrl+O. Mục lịch sẽ mở ra.

 5. Để tham gia cuộc họp, nhấn Alt+H, Y. Cửa sổ cuộc họp Skype for Business sẽ mở ra. Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter.

  Mẹo: 

  • Để bật hoặc tắt tiếng micrô, hãy nhấn phím Logo Windows+F4.

  • Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

In sự kiện của bạn

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl + dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện ở dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức của nó. Nhấn Ctrl + dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Để mở sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter.

 5. Nhấn Alt+F, rồi nhấn P. Menu In sẽ mở ra.

 6. Để chọn máy in bạn muốn sử dụng, hãy nhấn I, sau đó tìm máy in với các phím mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter.

 7. Để in sự kiện, nhấn Alt+P, rồi nhấn P.

 8. Nếu bạn đang in thành một tệp để chuyển đổi sự kiện sang định dạng PDF chẳng hạn, nhập tên tệp, rồi nhấn Enter để tạo tệp.

  Menu In sẽ đóng và tiêu điểm trở về cửa sổ sự kiện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể mở và chỉnh sửa sự kiện lịch, tham gia cuộc họp trực tuyến và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày hoặc 3 ngày. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem hiện tại, ví dụ: "dạng xem chương trình nghị sự", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên trong ngày. Để duyệt đến các sự kiện khác trong tương lai, hãy trượt nhanh lên trên. VoiceOver sẽ thông báo tiêu đề, ngày và thời gian, địa điểm cũng như người tổ chức sự kiện khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện, hãy nhấn đúp vào màn hình khi bạn đang ở trên một sự kiện. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Để nghe chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái hoặc trượt một ngón tay xuống cửa sổ chi tiết sự kiện.

 4. Để sửa sự kiện, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình và thực hiện những thay đổi mình muốn.

 6. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business cho iOS trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Trong lịch Outlook, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "chương trình nghị sự, hôm nay, <ngày hôm nay>". Nếu bạn chỉ có một sự kiện cho ngày hôm nay, chỉ cần nhấn đúp vào màn hình để mở sự kiện. Nếu bạn có thêm sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách trượt nhanh lên hoặc xuống. Khi đang xảy ra sự kiện bạn muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình. Skype for Business sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy tiếng đổ chuông và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Đi tới Outlook lịch và trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "chương trình nghị sự, hôm nay, <ngày hôm nay>." Nếu bạn chỉ có một sự kiện cho ngày hôm nay, chỉ cần nhấn đúp vào màn hình để mở sự kiện. Nếu bạn có thêm sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách trượt nhanh lên hoặc xuống. Khi đang xảy ra sự kiện bạn muốn mở, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình. Skype for Business sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join Meeting, button" (Nút Tham gia Cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp. Khi hoàn tất, hãy dẫn hướng tới nút return ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tiếng đổ chuông và bạn được kết nối vào cuộc họp.

Phản hồi cho lời nhắc sự kiện

Nếu bạn có sự kiện được lên lịch trong ứng dụng Outlook, nếu bạn đã bật thông báo, và nếu VoiceOver được bật, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc về các sự kiện tại thời điểm được xác định trước khi sự kiện đó. Lời nhắc sự kiện sẽ bật lên trên màn hình. Trượt ngón tay xuống trong lời nhắc bật lên đó để nghe văn bản nằm trong sự kiện. Bên dưới văn bản sự kiện là các nút với các tùy chọn đa dạng để phản hồi sự kiện. Các nút sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản email bạn đang sử dụng. Thông thường, bạn sẽ thấy tối thiểu:

 • Xem. Để mở sự kiện, nhấn đúp.

 • Báo lại. Để đóng lời nhắc cho đến thời gian diễn ra sự kiện, nhấn đúp.

 • Đóng. Để đóng lời nhắc mà không thực hiện bất kỳ hành động nào, nhấn đúp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo các sự kiện lịch mới, đọc và trả lời các yêu cầu họp, tham gia các cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày hoặc 3 Ngày. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Switch away from <dạng xem hiện tại>", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của sự kiện bạn muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới hiển thị chi tiết sự kiện.

 2. Để nghe tiêu đề sự kiện, ngày, ngày tháng, thời gian, vị trí và các thông tin khác, trượt nhanh sang phải hoặc trái hoặc trượt một ngón tay xuống cửa sổ chi tiết sự kiện.

 3. Để sửa sự kiện, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit" (chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chỉnh sửa Sự kiện mở với bàn phím trên màn hình mở.

  Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business for Android trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập vào Skype for Business for Android bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia một cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Đi đến lịch Outlook của bạn. Tiêu điểm nằm ở hôm nay, đồng thời, các sự kiện của hôm nay sẽ được đặt quanh phần giữa màn hình. Nếu có nhiều sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách trượt nhanh lên và xuống bằng hai ngón tay. Để đi tới một sự kiện, hãy đặt ngón tay lên màn hình rồi kéo cho tới khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn, sau đó nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem chi tiết cuộc họp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Join, button" (Nút Tham gia). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ứng dụng Skype for Business mở ra, TalkBack sẽ thông báo: "Skype for Business" và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Đi đến lịch Outlook của bạn. Tiêu điểm nằm ở hôm nay, đồng thời, sự kiện hiện tại hoặc tiếp theo được đặt ở phần giữa của màn hình. Để đi tới sự kiện, hãy đặt ngón tay lên màn hình rồi kéo cho đến khi bạn nghe thấy cuộc họp. Nếu có nhiều cuộc họp, bạn hãy trượt nhanh lên bằng hai ngón tay để cuộn xuống danh sách cuộc họp. Khi ở cuộc họp bạn muốn tham gia, hãy nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem chi tiết cuộc họp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Join, button" (Nút Tham gia). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join Meeting, button" (Nút Tham gia Cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp. Khi hoàn tất, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Continue, button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo "Skype for Business" và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp Skype for Business, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Phản hồi cho lời nhắc sự kiện

Nếu bạn đã bật thông báo cho các sự kiện Lịch Outlook của mình và nếu TalkBack bật, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc sự kiện tại thời điểm xác định trước khi sự kiện đó.

 1. Để hiển thị lời nhắc sự kiện, trượt nhanh xuống từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay để mở bóng râm thông báo.

 2. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện.

 3. Để mở sự kiện, nhấn đúp vào màn hình.

  Để bỏ qua lời nhắc mà không thực hiện bất kỳ hành động nào, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình cạnh nhau và trượt nhanh sang phải theo chiều ngang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook trên web với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn có thể mở và chỉnh sửa sự kiện lịch, tham gia cuộc họp trực tuyến và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch của mình để hiển thị ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng - tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Đã tải <số sự kiện> sự kiện trong một lịch được chọn).

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Shift+Alt+1 để hiển thị dạng xem ngày.

  • Nhấn Shift+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Shift+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Shift+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy: "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Đã tải <số sự kiện> sự kiện trong một lịch được chọn).

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Jump to Calendar View Options" (chuyển tới tùy chọn dạng xem lịch), rồi nhấn Enter. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau để di chuyển trong lịch:

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Go to Next" (đến tiếp theo), rồi nhấn Enter.

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trước đó, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Go to Previous" (đi đến trước), sau đó là đơn vị thời gian, rồi nhấn Enter.

 3. Ở dạng xem bất kỳ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các sự kiện trong khoảng thời gian hiển thị. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo sự kiện dưới dạng "Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>" (Sự kiện từ <ngày>, <giờ>, <tiêu đề sự kiện>, <địa điểm sự kiện>, <người tổ chức>).

 4. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện hoặc mở sự kiện để chỉnh sửa, nhấn Enter. Cửa sổ Chi tiết sự kiện mở. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a title for the event" (Thêm tiêu đề cho sự kiện).

 5. Để duyệt các chi tiết và tùy chọn sự kiện, nhấn phím Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển.

 6. Khi hoàn thành, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc hẹn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Phím cách.

   Nếu bạn không thay đổi thông tin gì trong sự kiện, để đóng cửa sổ Chi tiết sự kiện, nhấn Esc.

 7. Sự kiện sẽ được thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến Lịch.

Tham gia cuộc họp trực tuyến từ lịch Outlook

Bạn có thể dễ dàng tham gia Skype for Business hoặc Microsoft Teams các cuộc họp trực tuyến.

Gia nhập cuộc họp Skype for Business

 1. Trong Outlook trên web, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện bạn muốn gia nhập, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy liên kết để gia nhập cuộc họp, rồi nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh mở ra.

 4. Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh đóng lại và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để bật hoặc tắt tiếng micrô khi đang trong cuộc họp, nhấn phím Logo Windows+F4. Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

Gia nhập cuộc họp Microsoft nhóm

 1. Trong Outlook trên web, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện bạn muốn gia nhập, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "join cuộc họp nhóm", rồi nhấn Enter. Tab tham gia hội thoại được mở trong trình duyệt của bạn.

 4. Bạn có thể được nhắc xác nhận bạn muốn chuyển các ứng dụng ra xa Lịch. Nếu vậy, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "yes Button" (nút có), rồi nhấn Enter.

 5. Để sử dụng Microsoft Teams trên web, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "join on the web thay vào đó", rồi nhấn Enter.

 6. Nhập thông tin xác thực của bạn khi được hỏi, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "chọn thiết đặt âm thanh và video của bạn."

 7. Để thay đổi thiết đặt, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy thiết đặt bạn muốn thay đổi, rồi nhấn Enter để thay đổi. Để tham gia cuộc họp, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the Meeting Button" (nút tham gia cuộc họp), rồi nhấn Enter.

 8. Để thay đổi thiết đặt cuộc họp hoặc gác máy, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

Đặt các tùy chọn cho lịch của bạn

Trong cài đặt lịch, bạn có thể thay đổi diện mạo lịch của mình hoặc chọn để nhận thông báo. Bạn cũng có thể sửa đổi thư vắng mặt của mình và cách bạn muốn gửi đối với các thư đó.

 1. Trong Outlook, để mở ngăn cài đặt , nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Settings button" (nút cài đặt), rồi nhấn Enter.

 2. Để dẫn hướng giữa các cài đặt sẵn dùng trong ngăn, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các cài đặt khi bạn di chuyển qua ngăn.

 3. Để chọn một cài đặt hoặc mở thêm các tùy chọn từ một cài đặt, hãy nhấn Enter. Để di chuyển giữa các cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 4. Khi hoàn tất, để thoát khỏi ngăn Cài đặt, nhấn Esc.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn trong Outlook.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Chọn dạng xem lịch bạn muốn in

 3. Trong cửa sổ chính của lịch , hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Jump to View View Options" (bước nhảy đến lịch xem lịch), rồi nhấn Enter. Sau đó, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print" (in), rồi nhấn phím cách. Một dạng xem trước khi in mở ra.

 4. Để mở hộp thoại in, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print Button" (nút in), rồi nhấn Enter. Hộp thoại mở với tiêu điểm nằm trên hộp tổ hợp Máy in.

 5. Để chọn một máy in, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy máy in. Nhấn phím cách, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in bạn muốn sử dụng. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấp phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các tùy chọn in khác. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn Phím cách. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×