Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Lens

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Lens

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Microsoft Lens với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để nhanh chóng thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết, chẳng hạn như chọn chế độ chụp, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, nhập tệp hoặc lưu ảnh.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chọn một chế độ chụp

 1. Trong Microsoft Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "camera Mode" (chế độ camera), tiếp theo là chế độ được chọn hiện tại.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống với chu kỳ giữa chế độ chụp.

Chụp ảnh

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Capture Button" (nút chụp ảnh).

 2. Nhắm đến camera ở đích mà bạn muốn chụp ảnh, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "đang xử lý hoàn tất".

Sửa ảnh

Cắt xén ảnh

 1. Sau khi bạn đã chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Crop Button" (nút xén), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Đạp xe giữa các núm điều khiển cắt xén quanh hình ảnh bằng cách xoay trái hoặc phải. Nhấn đúp và kéo trên màn hình để di chuyển núm điều khiển cắt xén.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xoay ảnh

 1. Sau khi bạn đã chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rotate Button" (nút xoay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh được xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

 2. Để xoay ảnh hơn nữa trong gia số 90 độ, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Nhập tệp

 1. Trong Microsoft Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "chọn ảnh từ nút thư viện", rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ ảnh sẽ mở ra.

 2. Chọn một thư mục mà bạn muốn nhập tệp bằng cách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của thư mục chính xác, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Chọn tệp mà bạn muốn nhập bằng cách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tệp chính xác, rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đã chọn được mở trong Microsoft Lens.

Lưu ảnh

 1. Sau khi bạn đã chụp một hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "title" (tiêu đề), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để đặt tên cho tệp.

 4. Để chọn vị trí bạn muốn lưu ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn nó. Bạn có thể chọn nhiều vị trí.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng Microsoft Lens với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để nhanh chóng thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết, chẳng hạn như chọn chế độ chụp, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, nhập tệp hoặc lưu ảnh.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chọn một chế độ chụp

 1. Trong Microsoft Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "chế độ chụp", tiếp theo là chế độ hiện đang được chọn.

 2. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng hai ngón tay để chuyển giữa các chế độ chụp.

Chụp ảnh

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Capture Button" (nút chụp ảnh).

 2. Nhắm đến camera ở đích mà bạn muốn chụp ảnh, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe thấy "đã xử lý hình ảnh", tiếp theo là số lượng hình ảnh trong lô hiện tại.

Sửa ảnh

Cắt xén ảnh

 1. Sau khi bạn đã chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Crop" (xén), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chuyển đổi giữa các núm điều khiển cắt xén quanh hình ảnh, trượt nhanh sang trái hoặc phải. Nhấn đúp và kéo trên màn hình để di chuyển núm điều khiển cắt xén.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xoay ảnh

 1. Sau khi bạn đã chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rotate" (xoay), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hình ảnh được xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ.

 2. Để xoay ảnh hơn nữa trong gia số 90 độ, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Nhập tệp

 1. Trong Microsoft Lens, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Import Button" (nút nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Thư mục gần đây sẽ mở ra, liệt kê các ảnh đã thêm gần đây trên thiết bị.

 2. Để thay đổi thư mục gốc được hiển thị, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show Roots Button" (nút Hiển thị Roots), nhấn đúp vào màn hình, rồi chọn một thư mục mới bằng cách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chính xác, rồi chọn nó bằng cách bấm đúp vào màn hình.

 3. Để dẫn hướng các thư mục con của thư mục gốc đã chọn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên chính xác, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục đó.

 4. Chọn tệp bạn muốn nhập bằng cách trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tệp chính xác, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tệp đã chọn được mở trong Microsoft Lens.

Lưu ảnh

 1. Sau khi bạn đã chụp một hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save Image Button" (nút lưu ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ngày và thời gian ảnh đã được thực hiện theo sau là "Office Lens, Edit Box" (hộp chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để đặt tên cho tệp.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Save to" (lưu vào).

 5. Để chọn vị trí bạn muốn lưu ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn nó. Bạn có thể chọn nhiều vị trí.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Microsoft Lens

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×