Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Skype for Business với bàn phím và Trình tường thuật của bạn, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để bắt đầu Skype for Business và đăng nhập. Sau đó bạn có thể bắt đầu cuộc gọi thoại và cuộc gọi video, hoặc sử dụng tin nhắn tức thời (IM) để trò chuyện. Bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện của mình để cho người khác biết sự sẵn sàng của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt trong Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Mở Sky for Business và đăng nhập

 1. Nhấn phím biểu tượng Windows, nhập Skype for Business và nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Skype for Business".

 2. Nếu cần, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Địa chỉ đăng nhập". Nhập địa chỉ email của bạn và nhấn Enter.

  Lưu ý: Đăng nhập bằng thông tin xác thực của tổ chức bạn—không phải tên Skype hoặc tài khoản Microsoft của bạn.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản". Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Mật khẩu, chỉnh sửa, nhập văn bản". Nhập mật khẩu của bạn.

  Mẹo: Để lưu mật khẩu của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Bỏ chọn, Lưu mật khẩu của tôi, hộp kiểm" (trong JAWS bạn sẽ nghe thấy “Lưu mật khẩu của tôi, hộp kiểm, bỏ chọn") và sau đó nhấn phím cách để chọn hộp kiểm Lưu mật khẩu của tôi. Bạn sẽ nghe thấy: "Đã chọn". Lần tới khi bạn mở Skype, bạn chỉ đơn giản nhấn phím Enter để đăng nhập vào tài khoản của mình.

  Khi hoàn tất, nhấn Enter.

Mẹo: 

 • Bạn có thể thiết lập Skype for Business khởi chạy tự động khi bạn khởi động Windows. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần Khởi động tự động Skype khi bạn khởi động Windows bên dưới.

 • Bạn cũng có thể bắt đầu Skype for Business và tham gia một cuộc họp trực tuyến thông qua một liên kết trong lời mời họp Skype. Trong thông báo mời họp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tham gia cuộc họp Skype, liên kết", và sau đó nhấn Enter để tham gia.

Tự động khởi động Skype khi bạn khởi động Windows

 1. Trong Skype for Business, nhấn tổ hợp phím Alt+T, O để mở hộp thoại Tùy chọn . Bạn sẽ nghe thấy: "Skype for Business, Tùy chọn, Chung". Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Rời menu, chế độ xem dạng cây, Chung, 1 trong 15".

 2. Để đi đến thẻ Cá nhân, nhấn P. Bạn sẽ nghe thấy: "Mục thẻ cá nhân". Trong JAWS bạn sẽ nghe thấy: "Cá nhân".

 3. Nhấn Alt+U. Bạn nghe liệu hộp kiểm Tự động khởi động ứng dụng khi tôi đăng nhập vào Windows có được chọn hay không.

 4. Nhấn Phím cách cho đến khi bạn nghe thấy: "Đã chọn".

 5. Nhấn Enter. Hộp thoại Tùy chọn đóng lại, và tiêu điểm di chuyển đến trường tìm kiếm trong cửa sổ chính.

Thay đổi trạng thái sẵn sàng của bạn

Khi Skype for Business khởi động, một số bộ đọc màn hình đọc tên bạn, trạng thái sẵn sàng, vị trí và ghi chú cá nhân của bạn, chỗ chúng xuất hiện ở phía trên cùng của cửa sổ chính và có thể được nhìn thấy bởi những người dùng khác. Bạn có thể thay đổi thông tin sự có mặt của bạn để những người khác có thể nhìn thấy tình trạng sẵn sàng của bạn.

 1. Trong Skype for Business, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "<Trạng thái hiện tại>, Thay đổi trạng thái của tôi, nút".

 2. Để mở menu trạng thái, nhấn phím cách.

 3. Để thay đổi trạng thái của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tùy chọn bạn muốn hiển thị trong hồ sơ của mình. Chọn một tùy chọn, nhấn phím cách.

Gọi một liên hệ

 1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "Đầu vào tìm kiếm, đang chỉnh sửa. Tìm một ai đó hoặc một phòng, hoặc quay số".

  Mẹo: Nếu bạn biết số điện thoại của người đó, bạn có thể chỉ cần nhập số vào trường tìm kiếm và nhấn Enter để bắt đầu cuộc gọi.

 2. Nhập tên, địa chỉ hoặc số điện thoại của người đó. Việc tìm kiếm được thực hiện khi bạn nhập các dữ liệu đó.

 3. Để chuyển đến danh sách kết quả, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Kết quả tìm kiếm" và tên của người đầu tiên trong danh sách. Nếu có nhiều kết quả hơn, hãy duyệt danh sách bằng các phím mũi tên Xuống và Lên. Bộ đọc màn hình thông báo các liên lạc khi bạn di chuyển. Để chọn một người, nhấn Enter.

 4. Một menu mở ra. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Gọi <tên liên hệ>, gọi, nút" hoặc "Bắt đầu một cuộc gọi video, nút". Để bắt đầu cuộc gọi, nhấn Enter.

  Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Treo lên, nút", và nhấn Enter.

Để biết thêm thông tin về việc thực hiện và nhận cuộc gọi, hãy tham khảo phần Sử dụng bọ đọc màn hình để thực hiện và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Trò chuyện qua IM

 1. Trong cửa sổ chính của Skype for Business, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "Đầu vào tìm kiếm, đang chỉnh sửa. Tìm một ai đó hoặc một phòng, hoặc quay số". Nhập tên, địa chỉ hoặc số điện thoại của người đó. Việc tìm kiếm được thực hiện khi bạn nhập các dữ liệu đó.

 2. Để chuyển đến danh sách kết quả, nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Kết quả tìm kiếm" và tên của người đầu tiên trong danh sách. Nếu có nhiều kết quả hơn, hãy duyệt danh sách bằng các phím mũi tên Xuống và Lên. Bộ đọc màn hình thông báo các liên lạc khi bạn di chuyển. Để chọn một người, nhấn Enter.

 3. Một menu mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Gửi một tin nhắn tức thì (IM), nút". Để khởi động cuộc trò chuyên, nhấn Enter.

 4. Tiêu điểm nằm trong trường nhập văn bản. Nhập tin nhắn của bạn và nhấn Enter để gửi tin nhắn. Bộ đọc màn hình đọc to mọi tin nhắn trả lời bạn nhận được. Tiêu điểm vẫn còn trong trường nhập văn bản, vì vậy bạn có thể nhập và gửi nhiều tin nhắn hơn.

  Để đóng cửa sổ trò chuyện, nhấn Esc.

Đăng xuất khỏi Skype for Business

Trong cửa sổ chính của Skype for Business, nhấn tổ hợp phím Alt+F, N.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Phím tắt cho Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng Skype for Business với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để mở ứng dụng và đăng nhập. Bạn sau đó có thể tìm kiếm liên hệ, bắt đầu cuộc gọi âm thanh và gọi video, sử dụng tin nhắn tức thì (IM) để trò chuyện. Bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện của mình để cho người khác biết sự sẵn sàng của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Mở ứng dụng Skype for Business và đăng nhập

Nếu cần, trước tiên hãy tải ứng dụng Skype for Business từ App Store. Để đăng nhập vào Skype for Business, hãy sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Khi bạn đã đăng nhập lần đầu tiên, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập vào lần tiếp theo trừ khi bạn đã chọn đăng xuất cụ thể.

 1. Để mở ứng dụng Skype for Business , trên màn hình chính, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Skype for Business", và nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn có nhiều màn hình chính, bạn có thể di chuyển nhanh giữa các màn hình chính bằng cách vuốt sang trái hoặc sang phải bằng ba ngón tay.

 2. Skype for Business có thể mở một hộp thoại yêu cầu bạn chọn một số cài đặt ban đầu, chẳng hạn như quyền hiển thị thông báo (bạn nghe thấy “Business muốn gửi thông báo cho bạn”), tìm kiếm người trong danh bạ của bạn (bạn nghe thấy “Business muốn truy cập danh bạ của bạn”), và truy cập micrô (bạn nghe thấy “Business muốn truy cập micrô”). Để di chuyển trong hộp thoại, vuốt sang phải hoặc sang trái. Để chọn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trang Đăng nhập sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: “Địa chỉ đăng nhập tổ chức, trường văn bản”.

 4. Bàn phím trên màn hình xuất hiện và bạn có thể nhập tên người dùng của mình. Khi hoàn tất, hãy vuốt sang phải trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Quay lại", và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Tiêu điểm di chuyển đến trường Mật khẩu. Nhập mật khẩu của bạn bằng bàn phím ảo. Khi hoàn tất, hãy vuốt sang phải trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Quay lại", và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn đã đăng nhập vào Skype for Business. Nếu bạn nghe thấy "Chúng tôi cần số điện thoại của bạn với mã quốc gia và khu vực", hãy vuốt sang phải và nhấn đúp. Bảng số trên màn hình xuất hiện và bạn có thể nhập số điện thoại của mình. Khi hoàn tất, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Tiếp theo, nút" và nhấn đúp vào màn hình.

 7. Nếu bạn nghe thấy “Chúng tôi đã hợp nhất một số tính năng gọi điện với điện thoại của bạn”, hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Trang một trong ba, có thể điều chỉnh" và vuốt lên. Sử dụng các cử chỉ tương tự để loại bỏ trang sau. Ở trang ba, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Đã hiểu, nút” và nhấn đúp vào màn hình. Giao diện chính Skype for Business mở ra với tiêu điểm trên nút Thông tin của tôi ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

Thay đổi trạng thái sẵn sàng của bạn

 1. Trong giao diện chính của Skype for Business, nếu cần, hãy vuốt sang trái hoặc phải để chuyển sang nút Thông tin của tôi. Khi bạn nghe thấy "Thông tin của tôi, <trạng thái hiện tại>, nút" hãy nhấp đúp vào màn hình.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Trạng thái, <trạng thái hiện tại>, nút", và nhấp đúp vào màn hình.

 3. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trạng thái bạn muốn sử dụng và nhấn đúp vào màn hình để áp dụng. Trạng thái của bạn đã thay đổi và tiêu điểm nằm trên nút Loại bỏ. Để đóng hộp thoại Thông tin của tôi và trở về giao diện chính của Skype for Business, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tìm liên hệ

 1. Trong giao diện chính của Skype for Business, vuốt sang trái hoặc sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tìm kiếm liên hệ, trường tìm kiếm", và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bàn phím ảo xuất hiện ở nửa dưới của màn hình. Sử dụng bàn phím để nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của số liên hệ. Bộ đọc màn hình thông báo số lượng kết quả tìm kiếm được tìm thấy khi bạn nhập.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chuyển đến kết quả trong khi nhập, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên và trạng thái của đúng người.

  • Để thực hiện tìm kiếm, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tìm kiếm", và nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím ảo đóng và tiêu điểm di chuyển đến danh sách kết quả tìm kiếm. Bạn sẽ nghe thấy: "Danh bạ, tiêu đề". Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe đúng người.

 4. Để mở thẻ liên hệ của người đó, hãy nhấn đúp vào màn hình. Ví dụ, bạn có thể sử dụng thẻ liên hệ để xem tình trạng sẵn sàng của người đó, bắt đầu cuộc gọi điện video, cuộc gọi âm thanh hoặc trò chuyện. Để duyệt thẻ liên hệ, vuốt sang phải hoặc sang trái.

Gọi một liên hệ

 1. Trong Skype for Business, mở thẻ liên hệ của người bạn muốn gọi. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần Tìm liên hệ, ở trên.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cuộc gọi điện video, nút hoặc Gọi, nút" và nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu cuộc gọi điện video hoặc âm thanh.

  Để kết thúc cuộc gọi, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gác máy, nút", và nhấn đúp vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về việc thực hiện và nhận cuộc gọi thoại, hãy vào phần Sử dụng bộ đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc trong Skype for Business

Trò chuyện qua IM

 1. Trong Skype for Business, mở thẻ liên lạc của người bạn muốn trò chuyện. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần Tìm liên hệ ở trên.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nhập tin nhắn ở đây", và nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím ảo xuất hiện và bạn có thể nhập tin nhắn.

 3. Khi hoàn tất, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Gửi tin nhắn, nút", và nhấn đúp vào màn hình để gửi. Bộ đọc màn hình đọc to bất kỳ tin nhắn nào bạn nhận được. Tiêu điểm trở lại trường chèn tin nhắn và bạn có thể tiếp tục nhập một tin nhắn khác.

  Để quay lại giao diện trước đó sau khi trò chuyện, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Nút quay lại", và nhấn đúp vào màn hình.

Đăng xuất khỏi Skype for Business

 1. Trong giao diện chính Skype for Business, vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Thông tin của tôi, <trạng thái hiện tại>, nút", và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Đăng xuất, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng Skype for Business for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để mở ứng dụng và đăng nhập. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm danh bạ và bắt đầu cuộc gọi âm thanh và video với họ hoặc sử dụng nhắn tin trò chuyện (IM) để trò chuyện. Bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện của mình để cho người khác biết sự sẵn sàng của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business cho Android lần đầu

Vào lần đầu tiên mở ứng dụng Skype for Business for Android, bạn được yêu cầu cung cấp một số thông tin hồ sơ và tùy chọn cá nhân.

 1. Trên màn hình chính của thiết bị di động của bạn, vuốt sang phải hoặc sang trái bằng hai ngón tay để chuyển đến màn hình chính nơi có ứng dụng Skype for Business for Android. Sau đó vuốt sang phải bằng một ngón tay cho đến khi TalkBack thông báo ứng dụng. Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nếu hộp thoại Điều khoản sử dụng xuất hiện, vuốt sang phải để nghe và xem lại các cụm từ, và sau đó vuốt sang phải một lần nữa cho đến khi bạn chạm vào nút Chấp nhận và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Màn hình chào mừng Skype for Business sẽ mở ra. Vuốt sang phải để di chuyển qua màn hình. Khi bạn nghe thấy "Tiếp tục, nút", hãy nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nếu trước đây bạn đã thiết lập tài khoản tổ chức trên điện thoại của mình, Skype for Business có thể đề xuất sử dụng các tài khoản đó. Vuốt sang phải để nghe các tài khoản được đề xuất. Nếu bạn chọn một trong các tài khoản được đề xuất, bạn không cần phải nhập lại địa chỉ đăng nhập và có thể chuyển sang bước 7. Nếu bạn muốn sử dụng một tài khoản khác, hãy tiếp tục vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Đăng nhập bằng tài khoản khác". Để chọn một tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình

 5. Trên màn hình đăng nhập, tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường Địa chỉ đăng nhập tổ chức . Bạn sẽ nghe thấy: "Địa chỉ đăng nhập tổ chức, hộp chỉnh sửa". Nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ đăng nhập của bạn, thường là địa chỉ email của bạn.

 6. Vuốt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút tiếp tục", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Tiêu điểm di chuyển đến trường Mật khẩu. Bạn sẽ nghe thấy: "Mật khẩu, hộp chỉnh sửa". Nhấp đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu của bạn.

  Lưu ý: Theo mặc định, Skype for Business nhớ mật khẩu của bạn để bạn không phải nhập mật khẩu vào lần đăng nhập vào Skype for Business tiếp theo. Nếu bạn không muốn Skype for Business ghi nhớ mật khẩu, hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Nhớ mật khẩu, hộp kiểm, được chọn” và nhấn đúp vào màn hình để bỏ chọn hộp kiểm.

  Vuốt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút tiếp tục", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Trên màn hình tiếp theo, tiêu điểm di chuyển đến trường Số điện thoại của bạn là gì? . Bạn sẽ nghe thấy: "Số điện thoại Android, hộp chỉnh sửa". Nhấp đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím số trên màn hình để nhập số điện thoại.

 9. Vuốt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút tiếp tục", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Màn hình giới thiệu sẽ mở ra. Có ba màn hình giới thiệu tất cả cùng nhau. Để chuyển sang màn hình tiếp theo, hãy vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

 11. Để loại bỏ màn hình giới thiệu cuối cùng và bắt đầu sử dụng ứng dụng, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Tiếp theo”, và nhấn đúp vào màn hình.

  Giao diện màn hình chính Skype for Business for Android mở ra. Để di chuyển giữa các mục trong giao diện này, vuốt sang phải hoặc sang trái. TalkBack thông báo các mục khi bạn di chuyển.

Mở Skype for Business cho Android và đăng nhập

Theo mặc định, Skype for Business for Android nhớ thông tin đăng nhập của bạn nếu trước đó bạn đã đăng nhập trên cùng một thiết bị, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là mở ứng dụng và chọn tài khoản để sử dụng. Nếu bạn chọn không lưu mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên và đã đăng xuất sau lần sử dụng gần nhất, hãy thực hiện theo các bước bên dưới để đăng nhập lại.

 1. Từ màn hình chính của thiết bị di động, điều hướng đến màn hình chính chứa ứng dụng Skype for Business for Android. Vuốt sang phải bằng một ngón tay cho đến khi TalkBack thông báo ứng dụng và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên và địa chỉ đăng nhập của mình. Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tiêu điểm nằm trong trường mật khẩu . Nhấp đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu của bạn.

 4. Khi hoàn tất, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút tiếp tục", và nhấp đúp vào màn hình. Skype for Business for Android mở ra và bạn đã đăng nhập.

Thay đổi trạng thái sẵn sàng của bạn

 1. Trong giao diện chính của Skype for Business, vuốt sang trái hoặc sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Xem menu cài đặt hồ sơ, nút", và nhấp đúp vào màn hình. Menu mở ra.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "<tình trạng hiện tại>, nút", và nhấp đúp vào màn hình.

 3. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trạng thái bạn muốn sử dụng và nhấn đúp vào màn hình. Trạng thái đã chọn được đặt. Để đóng menu, vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

Tìm liên hệ

 1. Trong giao diện chính của Skype for Business, vuốt sang trái hoặc sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tìm kiếm trong thư mục công ty", và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe thấy "Chỉnh sửa, hộp chỉnh sửa tìm kiếm tngười", và bàn phím trên màn hình xuất hiện. Nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của liên hệ. Bộ đọc màn hình thông báo số lượng kết quả tìm kiếm khi bạn nhập.

 3. Để chuyển đến danh sách kết quả, vuốt sang phải. Nếu có nhiều kết quả, hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên và trạng thái của liên hệ bạn muốn.

 4. Để mở thẻ liên hệ của người đó, hãy nhấn đúp vào màn hình. Ví dụ, bạn có thể sử dụng thẻ liên hệ để xem tình trạng sẵn sàng của người đó, bắt đầu cuộc gọi điện video, cuộc gọi âm thanh hoặc trò chuyện. Để duyệt thẻ liên hệ, vuốt sang phải hoặc sang trái.

Gọi một liên hệ

 1. Trong Skype for Business for Android, mở thẻ liên hệ của người bạn muốn gọi. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần Tìm liên hệ, ở trên.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Cuộc gọi điện video, nút” hoặc “Cuộc gọi âm thanh, nút”, và nhấp đúp vào màn hình để bắt đầu cuộc gọi điện video hoặc âm thanh.

  Để kết thúc cuộc gọi, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Kết thúc cuộc gọi, nút", và nhấn đúp vào màn hình.

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện và nhận cuộc gọi âm thanh, hãy tham khảo phần Sử dụng trình đọc màn hình để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trong Skype for Business .

Trò chuyện qua IM

 1. Trong Skype for Business for Android, mở thẻ liên lạc của người bạn muốn trò chuyện. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần Tìm liên hệ, ở trên.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Trò chuyện, nút", và nhấp đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Nhập tin nhắn, ba dấu chấm, hộp chỉnh sửa". Nhấp đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím ảo để nhập tin nhắn.

 3. Khi hoàn tất, hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gửi tin nhắn trò chuyện, nút", và nhấp đúp vào màn hình để gửi. Bộ đọc màn hình đọc to bất kỳ tin nhắn nào bạn nhận được. Bạn có thể tiếp tục nhập một tin nhắn khác bằng bàn phím trên màn hình.

  Để trở về giao diện trước sau trò chuyện, vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Quay lại", rồi nhấp đúp vào màn hình.

Đăng xuất khỏi Skype for Business cho Android

 1. Trong Skype for Business for Android, vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Xem menu cài đặt hồ sơ, nút". Nhấn đúp vào màn hình để mở menu.

 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Đăng xuất". Nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng Skype for Business với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để mở ứng dụng và đăng nhập. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm danh bạ và bắt đầu cuộc gọi âm thanh và video với họ hoặc sử dụng nhắn tin trò chuyện (IM) để trò chuyện. Bạn cũng có thể đặt trạng thái hiện diện của mình để cho người khác biết sự sẵn sàng của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business lần đầu tiên

Nếu không được cài đặt trên điện thoại của bạn, bạn có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng Skype for Business từ Microsoft Store.

 1. Trên màn hình chính của điện thoại, trượt nhanh sang trái bằng hai ngón tay để đi đến danh sách ứng dụng. Vuốt sang trái để dùng tìm kiếm, hoặc trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Skype for Business" (Skype for Business), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Ứng dụng mở ra Hiển thị màn hình Chào mừng. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, App Bar, Button" (nút, thanh ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Màn hình Chào mừng khác sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy nút tiếp theo , rồi nhấn đúp vào màn hình để tiếp tục.

 3. Trang đăng nhập Skype for Business mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "sign in Pane. Địa chỉ đăng nhập ", rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ tổ chức của bạn. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Enter), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Tiêu điểm di chuyển đến trường Mật khẩu. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Enter), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trang đăng nhập của tổ chức của bạn sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter mật khẩu, chỉnh sửa văn bản", rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter" (Enter), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Skype for Business yêu cầu số điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Plus One, Read only" (chỉ đọc), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình xuất hiện. Để di chuyển tiêu điểm đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Keyboard Pane" (ngăn bàn phím).

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số điện thoại di động của bạn, bao gồm mã quốc gia và mã vùng.

  Lưu ý: Trường số điện thoại chứa "+ 1" đã có. Nếu mã quốc gia của bạn không bắt đầu với số 1, hãy trượt nhanh sang phải trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy "Backspace", rồi nhấn đúp vào màn hình để loại bỏ số.

  Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Next, App Bar, nút", và nhấn đúp vào màn hình.

 8. Trên màn hình xuất hiện, bạn có thể chọn để chuyển các thông báo đẩy và tắt truy nhập danh bạ. Vuốt sang phải để di chuyển qua màn hình. Để chuyển một thiết đặt ra, hãy nhấn đúp vào màn hình khi bạn nghe thấy thiết đặt. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, App Bar, Button" (nút, thanh ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra trong dạng xem liên hệ .

Mở Sky for Business và đăng nhập

Theo mặc định, Skype for Business ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn nếu bạn đã đăng nhập trước đó trên cùng một thiết bị.

 1. Mở ứng dụng Skype for Business từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc danh sách ứng dụng.

 2. Vuốt sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "sign in, Bar App, Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra trong dạng xem liên hệ .

Thay đổi trạng thái sẵn sàng của bạn

 1. Trong Skype for Business, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "thông tin của tôi", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "status là <trạng thái hiện tại>", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ngăn trạng thái chọn sẽ mở ra. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trạng thái bạn muốn sử dụng và nhấn đúp vào màn hình.

  Trạng thái đã chọn được đặt. Để đóng dạng xem thông tin của tôi , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation Bar, Back, Button, đã thu gọn", rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tìm liên hệ

 1. Trong dạng xem liên hệ của Skype for Business, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy nhóm liên hệ của bạn thuộc về (chẳng hạn như yêu thích hoặc các liên hệ khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhóm được bung rộng và các liên hệ trong nhóm được liệt kê trên màn hình. Để đi qua danh sách, trượt nhanh sang phải.

 3. Để mở menu hành động nhanh khi tiêu điểm nằm trên một liên hệ, hãy nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng menu hành động nhanh để mở thẻ liên hệ của người đó, hoặc bắt đầu cuộc gọi thoại, cuộc gọi video hoặc cuộc trò chuyện. Để di chuyển giữa các tùy chọn trong menu, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn một tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Gọi một liên hệ

 1. Trong Skype for Business, hãy tìm liên hệ mà bạn muốn gọi. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần Tìm liên hệ, ở trên.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở menu hành động nhanh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "cuộc gọi, nút" hoặc "cuộc gọi video, nút", tùy thuộc vào kiểu gọi bạn muốn thực hiện, rồi nhấn đúp vào màn hình để thực hiện cuộc gọi.

  Để kết thúc cuộc gọi, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Kết thúc cuộc gọi, nút", và nhấn đúp vào màn hình.

Trò chuyện qua IM

 1. Trong Skype for Business, hãy tìm liên hệ mà bạn muốn trò chuyện. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo phần Tìm liên hệ, ở trên.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở menu hành động nhanh. Trượt nhanh sang phải. Bạn nghe thấy: "IM, Button" (nút IM). Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu cuộc trò chuyện.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "gõ nhẹ vào nhập, chỉ đọc", rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thư. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send, App Bar, Button" (nút gửi, ứng dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Thư được gửi đi.

  Để nghe bất kỳ thư nào bạn nhận được trong cuộc trò chuyện, hãy trượt nhanh sang trái.

Đăng xuất khỏi Skype for Business

 1. Trong dạng xem liên hệ của Skype for Business, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "info" (thông tin của tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "status là <trạng thái hiện tại>", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ngăn trạng thái chọn sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign out" (đăng xuất), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sử dụng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để mở Skype for Business trong Outlook trên web. Đặt trạng thái hiện diện của bạn để cho người khác biết sự sẵn sàng của bạn, tìm địa chỉ liên hệ và sử dụng nhắn tin tức thì (IM) để trò chuyện.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Skype for Business trong Outlook trên web, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web. Bởi vì Skype for Business trong Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt khác với phím tắt trong chương trình máy tính để bàn. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Trong chủ đề này

Mở Skype for Business in Outlook trên web.

Skype for Business Online không phải là một ứng dụng độc lập, nó chạy bên trong Outlook trên web.

 1. Để mở Outlook trên web, hãy mở trình duyệt của bạn và truy cập http://outlook.office.com. Đăng nhập vào tài khoản Office của bạn.

 2. Để chuyển đến thanh công cụ Office Online, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Mở Trình khởi chạy ứng dụng”.

 3. Để mở ngăn Skype for Business, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Sử dụng phím mũi tên Xuống để sử dụng ngăn cuộc hội thoại trên Skype for Business”. Nhấn phím cách để mở ngăn.

  Ngăn Skype for Business mở ra và thẻ danh sách Tất cả liên lạc đang hoạt động.

Thay đổi trạng thái sẵn sàng của bạn

 1. Để chuyển đến thanh công cụ Office Online trên Outlook trên web, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Mở Trình khởi chạy ứng dụng”.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Cài đặt người dùng. Sử dụng mũi tên xuống để sử dụng ngăn Tài khoản của tôi để xem và chỉnh sửa tài khoản của tôi".

 3. Để mở ngăn Tài khoản của tôi, nhấn phím cách.

 4. Nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "<Trạng thái hiện tại của bạn>, nhấp để thay đổi trạng thái của bạn". Để mở danh sách các tùy chọn, nhấn phím cách, sau đó bấm phím mũi tên Lên hoặc Xuống để điều hướng các mục trong danh sách.

 5. Khi bạn nghe thấy tùy chọn bạn muốn hiển thị trong hồ sơ của mình, hãy nhấn Enter. Danh sách đóng. Để đóng ngăn Tài khoản của tôi, nhấn Esc.

Tìm liên hệ và bắt đầu cuộc trò chuyện

 1. Để chuyển đến thanh công cụ Office Online trên Outlook trên web, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Mở Trình khởi chạy ứng dụng”.

 2. Để mở ngăn Skype for Business, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Sử dụng phím mũi tên Xuống để sử dụng ngăn cuộc hội thoại trên Skype for Business”. Nhấn phím cách để mở ngăn.

  Ngăn Skype for Business mở ra và thẻ danh sách Tất cả liên lạc đang hoạt động.

 3. Nhấn phím Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Tìm kiếm", và nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của liên hệ của bạn. Bộ đọc màn hình thông báo số lượng kết quả tìm kiếm được tìm thấy khi bạn nhập.

 4. Để chuyển sang kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Mọi người" và tên của người đầu tiên trong danh sách. Để điều hướng danh sách, nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống.

 5. Để bắt đầu trò chuyện với người đó, nhấn Enter. Ngăn trò chuyện mở ra và tiêu điểm nằm trong trường nhập trò chuyện. Bạn sẽ nghe thấy: “Nhập trò chuyện". Bây giờ bạn có thể nhập tin nhắn của mình. Để gửi, nhấn Enter.

 6. Bạn nghe thấy âm thanh thông báo khi có tin nhắn trong cuộc trò chuyện. Để nghe Trình tường thuật đọc to tin nhắn đến, nhấn Shift+Tab. Để quay lại trường nhập trò chuyện, hãy bấm phím Tab. Để kết thúc cuộc trò chuyện và đóng ngăn trò chuyện, nhấn Esc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm người vào danh bạ của bạn trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi Tin nhắn Tức thời trong Skype for Business

Phím tắt trong Outlook

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×