Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để nhanh chóng thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Word

Bắt đầu làm việc với tài liệu Word mới.

 1. Nhấn phím logo Windows, nhập "word", rồi nhấn Enter. Word sẽ mở ra.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn

Để tận xuất tối đa các tính năng Word, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở Word. Bạn đất trên dạng xem mẫu. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sign in to Get the Most Out of Office" (đăng nhập), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đã chỉnh sửa tài liệu, hãy nhấn Alt + F để mở menu tệp . Sau đó, nhấn D, S. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "accounts Window" (cửa sổ tài khoản). Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Accounts" (tài khoản).

 2. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, nhấn Enter, rồi nhấn phím tab. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "mật khẩu, chỉnh sửa văn bản". Trong JAWS, bạn nghe thấy: "mật khẩu, chỉnh sửa. Nhập văn bản. "

 3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong tổ chức, các bước đăng nhập có thể sẽ hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Word lần cuối cùng bạn đã dùng nó, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài liệu gần đây.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn Enter.

Tạo một tài liệu trống mới

 1. Mở Word. Tiêu điểm sẽ nằm trên tùy chọn tạo tài liệu trống mới.

 2. Để tạo tài liệu, nhấn Enter.

  Bạn nghe thấy tên mặc định của tài liệu, tiếp theo là "chỉnh sửa". Tiêu điểm di chuyển đến vùng chỉnh sửa của nội dung tài liệu.

 3. Nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện với tài liệu, nhấn Ctrl+S.

 1. Để lưu tài liệu dưới một tên khác hoặc tại một vị trí hay một định dạng tệp khác, hãy nhấn Alt+F, rồi nhấn A.

 2. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím Tab, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter file name here" (Nhập tên tệp ở đây), rồi nhập tên bạn muốn.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as type Word document star dot docx" (Lưu dưới dạng tài liệu Word sao chấm docx).

 5. Để thay đổi loại tệp, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp mình muốn. Để chọn, hãy nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Để biết hướng dẫn về các tùy chọn tiết kiệm khác, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các lệnh đọc văn bản, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối, nhấn phím SR + Ctrl + R.

 • Để đọc đoạn văn hiện tại, nhấn phím SR + Ctrl + K.

 • Để đọc dòng tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc phím Mũi tên lên.

 • Để đọc từ tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc phím Mũi tên trái.

 • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

Áp dụng kiểu

Sử dụng các kiểu tích hợp sẵn để cung cấp cho tài liệu của bạn một giao diện nhất quán. Sử dụng kiểu cũng có thể cải thiện khả năng truy nhập và khả năng sử dụng của tài liệu của bạn.

 1. Đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn áp dụng một kiểu.

 2. Để mở menu kiểu , nhấn Alt + H, L.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt danh sách các kiểu sẵn dùng.

 4. Khi bạn nghe thấy kiểu mình muốn, hãy nhấn Enter để áp dụng cho tài liệu của bạn.

Dẫn hướng theo đầu đề

Bạn có thể nhanh chóng di chuyển giữa các đầu đề bằng cách sử dụng Ngăn Dẫn hướng.

 1. Để bật Ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn Alt+W, rồi nhấn K. Bạn sẽ nghe thấy: "Search document, editing" (Tìm kiếm tài liệu, chỉnh sửa).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Selected, headings tab item" (Đã chọn, mục tab đầu đề).

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt danh sách đầu đề. Trình tường thuật sẽ thông báo các đầu đề khi bạn di chuyển.

 4. Để di chuyển đến đầu đề, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đầu của hàng đầu đề trong nội dung tài liệu.

Tìm kiếm trong tài liệu

Sử dụng tìm kiếm để tìm nhanh một từ nhất định hoặc một thành phần cụ thể chẳng hạn như đồ họa trong tài liệu của bạn.

Tìm kiếm một từ

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search a document" (Dẫn hướng, tìm kiếm trong tài liệu).

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Search results list" (Danh sách kết quả tìm kiếm), theo sau là kết quả đầu tiên.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách. Trình tường thuật sẽ thông báo các phát hiện.

Tìm kiếm một thành phần cụ thể

Để tìm kiếm một thành phần cụ thể, ví dụ: đồ họa hoặc chú thích từ một người nhất định.

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search a document" (Dẫn hướng, tìm kiếm trong tài liệu).

 2. Nhấn Caps lock+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, collapsed, menu item" (Mục menu đã thu gọn, Các tùy chọn khác), rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thành phần mình muốn, ví dụ: "Graphic" (Đồ họa), rồi nhấn Enter để chọn.

  Nếu thành phần có một menu con, bạn sẽ nghe thấy thành phần đó, theo sau là "Collapsed, menu item" (Mục menu đã thu gọn). Nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng.

 4. Tiêu điểm di chuyển đến nút kết quả tiếp theo. Nhấn Enter nhiều lần để di chuyển qua các kết quả.

Thêm số trang

 1. Nhấn Alt + N, N, U. Bạn nghe thấy: "đầu trang và chân trang, đầu trang." Menu Số trang sẽ mở ra và tiêu điểm nằm trên tùy chọn đầu tiên.

 2. Để duyệt menu, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Danh sách kiểu số trang sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Nếu bạn đã chọn thêm số trang vào đầu hoặc cuối trang hoặc ở lề trang, ngăn Đầu trang hoặc Chân trang sẽ mở ra. Để thoát khỏi ngăn và trở về chế độ soạn thảo tài liệu, nhấn Esc.

In tài liệu

Nếu bạn cần bản cứng của tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng in chúng.

 1. Để in tài liệu, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra. Để in với cài đặt mặc định, hãy nhấn Enter.

 2. Để thay đổi cài đặt in, nhấn phím Tab để di chuyển qua các tùy chọn.

 3. Để mở danh sách các tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách tùy chọn, nhấn các phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để in với cài đặt mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

Tăng độ tương phản bằng cách thay đổi chủ đề

Bạn có thể tìm thấy Word dễ sử dụng hơn nếu bạn điều chỉnh chủ đề đó để cung cấp thêm độ tương phản.

Mẹo: Thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng Microsoft 365 của bạn.

 1. Ở dạng xem Backstage, hãy mở Tài khoản Office bằng cách nhấn Alt+F, D. Nếu đang sử dụng bộ đọc màn hình, bạn sẽ nghe thấy “Account tab” (Tab Tài khoản) và tiêu điểm di chuyển đến hộp Chủ đề Office.

 2. Để mở hộp Chủ đề Office, hãy nhấn Y, 1. Bạn nghe thấy tên của chủ đề hiện được chọn.

 3. Chọn một chủ đề, rồi nhấn Enter. Chủ đề Xám Đậm cho độ tương phản lớn nhất.

Mẹo: Bạn cũng có thể muốn chọn một chủ đề có độ tương phản lớn hơn trong Windows hoặc sử dụng các cài đặt trợ năng khác. Đi tới mục Làm cho PC của bạn dễ sử dụng hơn để biết thêm thông tin.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết trong Word for iOS, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Mở Word

Bắt đầu làm việc trên tài liệu Word mới thật đơn giản với VoiceOver.

 1. Trên iPhone của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng ba ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng Word for iOS.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver thông báo ứng dụng đó.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 4. Word sẽ mở ra.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn

Để tận xuất tối đa các tính năng Word for iOS, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở Word for iOS.

  • Nếu bạn đã chỉnh sửa tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close file" (đóng tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn chưa lưu thay đổi, bạn sẽ được nhắc lưu tài liệu của mình. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

 2. Trượt một ngón tay qua khu vực dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Account Button" (nút tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trang chiếu một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "email, Phone, hoặc Skype, Text Field, required."

 5. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype của bạn.

 6. Trượt một ngón tay qua nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Next Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Enter Password" (nhập mật khẩu).

 7. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 8. Trượt một ngón tay qua nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "sign in" (đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word for iOS, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Recent button" (Nút Gần đây), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn. Khi bạn di chuyển, VoiceOver thông báo các tài liệu gần đây theo tên tệp và lưu các vị trí của họ.

 3. Để mở một tài liệu, nhấn đúp vào màn hình khi ở trong tài liệu.

Tạo một tài liệu trống mới

 1. Mở Word for iOS, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ Mới sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên mẫu tài liệu trống. Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Tài liệu trống mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên tiêu đề tài liệu.

 3. Để thêm văn bản vào tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page 1 content" (Nội dung trang 1). Nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

  Mẹo: Nếu bạn không thể truy nhập vùng chỉnh sửa hoặc mở bàn phím trên màn hình, hãy kiểm tra các thiết đặt rotor của Voiceover. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn ít nhất lựa chọn văn bản . Để thay đổi thiết đặt rotor :

  1. Trên màn hình trang đầu trang chiếu một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "General, button" (Nút Cài đặt chung), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Accessibility, Button" (nút trợ năng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "VoiceOver, on, Button" (nút lồng tiếng Anh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rotor, button" (Nút Rô-to), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Lặp lại bước này cho tất cả các tùy chọn mà bạn muốn chọn.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word for iOS tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần lo lắng về việc lưu. Để biết hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả văn bản trên một trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page <page number> content" (Nội dung trang <số trang>). VoiceOver sẽ bắt đầu đọc toàn bộ trang.

 • Để đọc các dòng, hãy đặt một ngón tay trên trang, rồi kéo xuống. VoiceOver sẽ đọc một dòng khi bạn đến dòng đó.

 • Để ngừng đọc, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search Button" (nút tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "tìm kiếm, trường văn bản, đang chỉnh sửa". Bàn phím ảo xuất hiện ở nửa dưới của màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết các từ tìm kiếm của bạn. VoiceOver thông báo số lượng các kết quả khớp.

 3. Để di chuyển giữa các kết quả tìm kiếm, hãy trượt một ngón tay ở góc trên cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "kết quả tìm kiếm trước đó" hoặc "kết quả tìm kiếm tiếp theo", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng thanh Tìm kiếm và di chuyển tiêu điểm đến kết quả phát hiện của bạn, hãy sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh một cử chỉ Z.

Thêm số trang

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị Ribbon", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện đang được chọn, ví dụ: "tab nhà riêng".

 2. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Insert, tab" (chèn, tab). Nhấn đúp để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "số trang, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt một ngón tay xuống nửa dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ngăn đầu trang và chân trang sẽ mở ra bằng bàn phím trên màn hình được kích hoạt. Nếu bạn muốn sửa số trang, hãy nhập số trang mới. Để thoát khỏi ngăn, hãy trượt một ngón tay lên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy VoiceOver đọc nội dung tài liệu, rồi nhấn đúp vào màn hình.

In tài liệu

In tài liệu Word trực tiếp từ iPhone của bạn vào máy in có hỗ trợ AirPrint. Để tìm hiểu thêm về AirPrint và máy in được hỗ trợ, hãy tham khảo mục Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng iPhone và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải và bạn sẽ nghe thấy: "AirPrint". Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Printer options, Cancel button" (Tùy chọn máy in, nút Hủy bỏ).

 4. Trượt nhanh cho đến khi bạn nghe thấy: "printer. Chọn nút máy in. " Nhấn đúp vào màn hình. Danh sách máy in AirPrint sẵn dùng sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để in bằng cách sử dụng cài đặt mặc định, trong menu Tùy chọn Máy in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết trong Word for Android, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Word và đăng nhập

Tận dụng tối đa các tính năng Word for Android và lấy tài liệu của bạn ở bất kỳ nơi nào bạn đi bằng cách đăng nhập vào Word. Bạn cũng có thể mở Word mà không cần đăng nhập.

 1. Trên điện thoại, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng hai ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng Word for Android.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi TalkBack thông báo ứng dụng đó.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Get things done on the go” (Hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign up for free" (Đăng ký miễn phí), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, sau đó nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản của mình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để mở bàn phím trên màn hình, nhấn đúp vào màn hình, rồi nhập mật khẩu của bạn.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo một tài liệu trống mới

 1. Mở Word for Android, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New Button" (nút mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Mới sẽ mở với mẫu "Tài liệu trống" được chọn trong bộ sưu tập mẫu tài liệu.

 2. Để mở một tài liệu trống mới, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 3. Tài liệu mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu, đồng thời, bàn phím trên màn hình được hiển thị.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Khi bạn đã hoàn tất, hãy trượt nhanh xuống sau đó-bên trái để đóng bàn phím.

  Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word for Android, tài liệu đã mở gần đây của bạn được liệt kê.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo các tài liệu gần đây dưới dạng "<file name>, located in <location>" (<tên tệp>, nằm trong <vị trí>).

 3. Để mở tài liệu, nhấn đúp vào màn hình khi đến lượt tài liệu đó.

Lưu tài liệu

Word for Android tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần lo lắng về việc lưu. Để biết hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả nội dung trên trang, hãy trượt nhanh sang phải để di chuyển tới hộp văn bản, hình ảnh hoặc liên kết đầu tiên của trang. TalkBack sẽ bắt đầu đọc nội dung.

  Để đọc hộp văn bản, hình ảnh hoặc liên kết tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải.

 • Để ngừng đọc, hãy nhấn đúp vào màn hình bằng một ngón tay.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Find Button" (nút tìm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Find, Three Period, Edit Box" (hộp chỉnh sửa). Bàn phím trên màn hình được hiển thị ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ tìm kiếm của bạn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Submit, Button" (nút gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack thông báo số lượng các phiên bản kết hợp và một trong số những người được chọn trong nội dung văn bản.

 4. Để di chuyển giữa các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Find Previous Button" (nút tìm trước đó) hoặc "Tìm nút tiếp theo", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để đóng thanh tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close Find Bar, Button" (nút tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm số trang

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "not chọn, more Option Switch" (chưa chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "menu tab", tiếp theo là tab hiện đang được chọn, ví dụ: "Home, selected" (Trang chủ).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu tab sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Insert tab" (tab chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page Number menu" (menu số trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy vị trí của số trang mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Menu chân trang & đầu trang mở ra. Nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn số trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "menu số trang", rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để đóng menu chân trang & đầu trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close header and footer, Button" (nút đóng đầu trang và chân trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ trở về vùng chỉnh sửa tài liệu.

In tài liệu

In tài liệu của bạn trực tiếp từ điện thoại chạy Android vào máy in Wi-Fi. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng điện thoại và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu Word của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu đây là lần đầu bạn in tài liệu Word từ điện thoại, một hộp thoại sẽ mở ra để yêu cầu bạn cho phép kết nối tới dịch vụ trực tuyến giúp chuẩn bị tệp để in. Để tiếp tục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại máy in mở ra và TalkBack sẽ thông báo: "Print dialog" (Hộp thoại In).

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Drop-down list, select a printer" (Danh sách thả xuống, hãy chọn máy in), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để sử dụng máy in mặc định, nhấn đúp vào màn hình. Máy in được chọn và tiêu điểm di chuyển đến hộp thoại in.

 5. Để in tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print document" (In tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu được in ra và bạn trở về tài liệu của mình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết trong Word Mobile, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Word và đăng nhập

 1. Trên điện thoại của bạn, trong danh sách tất cả ứng dụng , hãy trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi trình tường thuật thông báo Word.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Hãy để bạn đăng nhập".

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn không đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng Office nào khác trên thiết bị của bạn hoặc muốn thêm tài khoản mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản bạn muốn dùng để đăng nhập, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  • Nếu bạn đã đăng nhập vào một ứng dụng Office khác trên thiết bị của bạn và muốn sử dụng cùng một tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài khoản đó, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn nó.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Continue button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn đã sử dụng tài khoản mới, bạn có thể nghe thấy: "hủy bỏ nút". Nếu bạn đã sử dụng một tài khoản hiện có, bạn đã sẵn sàng để dùng Word Mobile.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "địa chỉ email, có thể chỉnh sửa văn bản."

 7. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của bạn.

 8. Trượt một ngón tay lên nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Next Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Password" (mật khẩu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 10. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 11. Trượt một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "sign in Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "tài khoản mà bạn đã thêm vào ứng dụng này."

 12. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close Button" (nút đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word Mobile, trượt nhanh sang phải. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo các tài liệu gần đây dưới dạng "<file name>, located in <location>" (<tên tệp> nằm trong <vị trí>).

 2. Để mở, nhấn đúp vào màn hình khi đến lượt tài liệu đó.

Tạo một tài liệu trống mới

 1. Mở Word Mobile, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ mới mở ra và tiêu điểm nằm trên mẫu tài liệu trống mới.

 3. Để mở tài liệu trống mới, nhấn đúp vào màn hình đến khi bạn nghe thấy: "Blank document" (Tài liệu trống).

 4. Tài liệu mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu, đồng thời, bàn phím trên màn hình được hiển thị.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập văn bản vào tài liệu của bạn.

  Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word Mobile tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần lo lắng về việc lưu. Để biết hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

Để đọc nội dung của trang, hãy dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc, rồi đặt ngón tay lên trang và kéo xuống. Trình tường thuật sẽ đọc các dòng, hình ảnh hoặc liên kết khi bạn chọn đến chúng.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Trượt một ngón tay lên trên cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Find Button" (nút tìm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "tìm hộp tìm kiếm, chỉnh sửa". Bàn phím trên màn hình xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập từ hoặc cụm từ tìm kiếm của bạn.

 3. Trang chiếu một ngón tay ở phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Find next Button" (nút tìm tiếp), rồi nhấn đúp vào màn hình cho đến khi bạn đã đi qua tất cả các từ hoặc cụm từ khớp.

 4. Để đóng thanh tìm kiếm, hãy trượt một ngón tay ở góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Close Find Bar, Button" (nút tìm kiếm thanh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm số trang

 1. Trang chiếu một ngón tay ở góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "More Options, Button, sụp đổ", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "tab Selector List" (danh sách bộ chọn tab), tiếp theo là tên tab hiện tại.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách tab.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Insert" (chèn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page Number, Button" (nút số trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn cho vị trí số trang mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu chân trang & đầu trang mở ra.

 6. Nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn số trang, hãy trượt một ngón tay ở phía dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Number Number, Button" (nút số trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để thoát khỏi menu đầu trang & chân trang, hãy trượt một ngón tay lên nửa dưới của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "đóng nhóm, đóng đầu trang và chân trang", rồi nhấn đúp vào màn hình.

In tài liệu

In tài liệu của bạn trực tiếp từ điện thoại chạy Windows vào máy in Wi-Fi. Để kiểm tra xem máy in của bạn có được hỗ trợ không, hãy tham khảo danh sách trong bài viết này: Các máy in Được hỗ trợ cho Windows 10 Mobile. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng điện thoại và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu Word của bạn, hãy trượt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Mục), rồi trượt sang phải hoặc trái cho đến khi Trình tường thuật thông báo: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In). Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp thoại In.

 3. Để kiểm tra xem bạn đã chọn đúng máy in chưa, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Printer, combo box" (Hộp tổ hợp, Máy in). Nhấn đúp vào màn hình. Trình tường thuật sẽ đọc tên của máy in được chọn và cho bạn biết số lượng tùy chọn hiện có (ví dụ: "1 of 5" (1 trên 5)). Để chọn máy in, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để in tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình để gửi tài liệu tới máy in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả cho tài liệu trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để nhanh chóng thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết, chẳng hạn như mở, tạo và đọc tài liệu hoặc thêm số trang. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. VìWord dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Trong chủ đề này

Mở Word dành cho web và đăng nhập

Đăng nhập vào Word dành cho web và lấy tài liệu của bạn ở bất cứ đâu.

 1. Trong trình duyệt của bạn, hãy đi đến Office.com. Trang đăng nhập mở ra.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "đăng nhập vào tài khoản của bạn", rồi nhấn Enter. Menu chọn tài khoản sẽ mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dùng một tài khoản hiện có để đăng nhập, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn, rồi nhấn Enter.

  • Để thêm một tài khoản mới, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use Another Account, Button" (nút Thêm tài khoản), rồi nhấn Enter. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype của bạn, rồi nhấn Enter. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Word, link" (Liên kết, Word), rồi nhấn Enter.

 5. Word dành cho web mở ra. Bạn nghe thấy: "Microsoft Word dành cho web ". Tiêu điểm sẽ nằm ở tab Tệp, với mẫu "Tài liệu trống mới" được chọn trong bộ sưu tập mẫu tài liệu.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word dành cho web, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài liệu gần đây.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn Enter. Tài liệu sẽ mở ra trong chế độ Đọc.

 3. Để chỉnh sửa tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit document, button collapsed" (Đã thu gọn nút, Chỉnh sửa tài liệu), rồi nhấn Phím cách.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit in browser" (Chỉnh sửa trong trình duyệt).

 5. Nhấn Enter. Tài liệu sẽ mở ra trong dạng xem Soạn thảo.

Mở tài liệu trong phiên bản Word đầy đủ

Nếu bạn có phiên bản Word đầy đủ trên máy tính, phiên bản này sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều tùy chọn khi làm việc với tệp của mình. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ Word dành cho web.

 1. Trong tài liệu, nhấn Alt + phím logo Windows + O. Tài liệu sẽ mở ra trong phiên bản trên máy tính.

 2. Dẫn hướng trở lại Word dành cho web, rồi nhấn Ctrl + W để đóng tab trình duyệt.

Chuyển sang dạng xem Soạn thảo để thực hiện thay đổi

Đôi khi Word dành cho web mở tài liệu trong dạng xem đọc. Trước khi bạn có thể thực hiện thay đổi trong tài liệu, bạn cần chuyển sang dạng xem soạn thảo.

 1. Trong dạng xem đọc, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Document, Button đã bị thu gọn", rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu".

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit in Browser" (chỉnh sửa trong trình duyệt), rồi nhấn Enter. Tài liệu của bạn sẽ mở ra trong dạng xem Soạn thảo.

Tạo một tài liệu trống mới

 1. Mở Word dành cho web. Tiêu điểm nằm trên mẫu cho một tài liệu trống mới.

 2. Để mở một tài liệu trống mới, nhấn Enter.

 3. Tiêu điểm di chuyển tới khu vực chỉnh sửa ở nội dung tài liệu, trong mục Dạng xem Bố trí In.

 4. Nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word dành cho web tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc lưu. Để biết hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các lệnh đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối, nhấn phím SR + Ctrl + R.

 • Để đọc đoạn văn hiện tại, nhấn phím SR + Ctrl + K.

 • Để đọc dòng tiếp theo hoặc trước đó, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống hoặc phím Mũi tên lên.

 • Để đọc từ tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc phím Mũi tên trái.

 • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

Dẫn hướng theo đầu đề

Bạn có thể nhanh chóng di chuyển giữa các đầu đề bằng cách sử dụng Ngăn Dẫn hướng.

 1. Để bật Ngăn Dẫn hướng, trong dạng xem Soạn thảo, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, sau đó nhấn W, rồi nhấn K. Bạn sẽ nghe thấy: "Search document for, editing" (Tìm kiếm tài liệu để chỉnh sửa).

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt danh sách đầu đề. Trình tường thuật sẽ thông báo các đầu đề khi bạn di chuyển.

 3. Để di chuyển đến đầu đề, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đầu của hàng đầu đề trong nội dung tài liệu.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn nghe thấy: "tìm kiếm tài liệu cho". Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn. Bạn nghe kết quả tìm kiếm đầu tiên trong ngữ cảnh của nó.

 3. Để di chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next result, Button" (nút kết quả tiếp theo), rồi nhấn Enter.

Thêm số trang

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+phím logo Windows+N, N, U. Menu Thêm vào đầu trang hoặc chân trang sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn kiểu số trang mình muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Vùng soạn thảo đầu trang và chân trang sẽ mở ra. Để thoát khỏi khu vực và trở về nội dung tài liệu, nhấn esc.

In tài liệu

Nếu bạn cần bản cứng của tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng in chúng.

 1. Để in tài liệu, trong dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra. Để in với cài đặt mặc định, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

 2. Để thay đổi cài đặt in, nhấn phím Tab để di chuyển qua các tùy chọn.

 3. Để mở danh sách các tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách tùy chọn, nhấn các phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để in với cài đặt mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×