Các tính năng của Word cho iPhone

● Tính năng được hỗ trợ

◌ Tính năng không được hỗ trợ

Tính năng

Word cho iPhone

In

In tài liệu

Kiểu

Xem

Thêm và tùy chỉnh

Áp dụng phong cách hiện có


(Dùng Định dạng Dán)

Đối tượng nhúng, dữ liệu biểu đồ, SmartArt

Xem

Định dạng (bị hạn chế)

Thêm và cập nhật

Tham chiếu nâng cao

Xem chú thích cuối

Thêm và cập nhật các chú thích cuối

Mở trích dẫn

Thêm và cập nhật các trích dẫn

Mở chú thích

Thêm và cập nhật các chú thích

Thêm và cập nhật Mục lục

Soát lỗi

Xem chức năng kiểm tra chính tả

Gợi ý chính tả thay thế

Đang kiểm tra ngữ pháp

Đếm Chữ

Chạy macro

Xem tệp

Mức thu phóng khi tệp mở ra

160%

Mức thu phóng được lưu

Chế độ xem sẵn dùng

Tách cửa sổ và nhiều cửa sổ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×