Các tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi

Bài viết này mô tả cửa sổ Tùy chọn chuyển tiếp cuộc gọi, nơi bạn có thể lựa chọn cách Lync sẽ xử lý các cuộc gọi đến của bạn.

Tắt chuyển tiếp cuộc gọi

Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn các cuộc gọi chỉ đổ chuông vào số điện thoại cơ quan của bạn hoặc Lync.

Chuyển tiếp cuộc gọi của tôi đến

Nếu bạn muốn các cuộc gọi được chuyển ngay lập tức và không đổ chuông vào số điện thoại cơ quan của bạn, hãy chọn hộp kiểm này rồi chọn một trong các tùy chọn từ menu thả xuống:

  • Thư Thoại: gửi cuộc gọi của bạn trực tiếp tới thư thoại nếu đã thiết lập thư thoại.

  • Di động: gửi cuộc gọi của bạn đến điện thoại di động nếu đã ghi số điện thoại trên cửa sổ Lync - Tùy chọn > Điện thoại.

  • Nhà riêng: gửi cuộc gọi của bạn đến điện thoại nhà riêng nếu đã ghi số điện thoại trên cửa sổ Lync - Tùy chọn > Điện thoại.

  • Số hoặc Liên hệ mới: nhập một số mà người khác có thể liên hệ với bạn theo số này, hoặc chọn một liên hệ Lync mà bạn muốn nhận các cuộc gọi của bạn.

  • Đại diện của Tôi : nếu bạn đã thiết lập đại diện của mình, họ sẽ nhận cuộc gọi của bạn. Bạn cũng có thể thêm đại diện từ cửa sổ này nếu chưa chọn đại diện hoặcbấm Sửa thành viên đại diện của tôitrên cửa sổChuyển tiếp Cuộc gọi để quản lý các thành viên.

Đổ chuông đồng thời

Nếu bạn muốn các cuộc gọi đổ chuông vào số điện thoại cơ quan và một số khác nữa, hãy chọn hộp kiểm này rồi chọn một trong các tùy chọn từ menu thả xuống:

  • Di động: cuộc gọi của bạn đổ chuông vào số điện thoại cơ quan cũng như số di động của bạn nếu được ghi trên cửa sổ Lync - Tùy chọn > Điện thoại.

  • Nhà riêng: cuộc gọi của bạn đổ chuông vào số điện thoại cơ quan cũng như số nhà riêng của bạn nếu được ghi trên cửa sổ Lync - Tùy chọn > Điện thoại .

  • Số Mới: nhập một số điện thoại mà bạn muốn các cuộc gọi đổ chuông đến ngoài số cơ quan của bạn.

  • Đại diện của Tôi: cuộc gọi của bạn đổ chuông vào số điện thoại cơ quan cũng như số điện thoại của người đại diện của bạn nếu bạn đã thiết lập họ. Bạn cũng có thể thêm đại diện từ cửa sổ này nếu bạn chưa chọn đại diện hoặc bấm Sửa thành viên đại diện của tôi trên cửa sổChuyển tiếp Cuộc gọiđể quản lý các thành viên.

  • Nhóm Cuộc gọi Nhóm của Tôi: nếu bạn đã thiết lập nhóm cuộc gọi nhóm, cuộc gọi của bạn sẽ đổ chuông vào số điện thoại của họ cũng như điện thoại cơ quan của bạn. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ thành viên của nhóm cuộc gọi nhóm ở phần dưới cùng của cửa sổ này nếu bạn chưa thiết lập họ hoặc bấm vào Sửa thành viên nhóm cuộc gọi nhóm của tôi trên cửa sổ Chuyển tiếp Cuộc gọi để thay đổi danh sách thành viên.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×