Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả Yammer cuộc hội thoại và Yammer Tô sáng phần web có thể được sử dụng để tăng cường cộng tác trên trang MO_SharePointOnline_1st đại của bạn.

Phần web Cuộc hội thoại của Yammer có trải nghiệm Yammer mới nhất, bao gồm khả năng bắt đầu cuộc hội thoại với bất kỳ loại bài đăng nào (Câu hỏi, Cuộc bỏ phiếu, Cuộc bỏ phiếu Khen ngợi) và đánh dấu câu trả lời tốt nhất trực tiếp từ SharePoint.

Sử dụng phần web này để thêm cuộc hội thoại vào các site lãnh đạo của bạn dành cho nhân viên để duy trì tham gia quản lý, tin tức và các trang dịch vụ của nhân viên như hỗ trợ MẠNG, Nhân sự, Du lịch, v.v.. để nhân viên đặt câu hỏi và nhận câu trả lời cũng như trên các site cộng đồng để nhân viên có thể chia sẻ thông tin và thực hành tốt nhất với nhau.

Có gì mới trong trải nghiệm phần web Cuộc hội thoại mới nhất?

Phần web Hội thoại mới có nhiều kiểu hội thoại và trải nghiệm người dùng tương tác hơn bao gồm:

 • Giao diện cập nhật – Phần web hỗ trợ các bản xem trước phong phú dành cho phương tiện và xử lý trực quan đối với các câu hỏi, khen ngợi và thăm dò ý kiến.

 • Chức năng Yammer phát hành mới – Khi người dùng tạo cuộc hội thoại, người dùng có các tính năng mới sau đây:

  • Tạo bất kỳ loại bài đăng Yammer trực tiếp từ trang SharePoint – câu hỏi, cuộc thăm dò ý kiến, khen ngợi, v.v.

  • • Tải lên các hình ảnh và tệp vào các cuộc hội thoại mới và trả lời trực tiếp từ SharePoint.

   Sử dụng văn bản có định dạng trong thư được tạo từ SharePoint.

 • Yammer của người quản lý – Người quản lý cộng đồng có thể sử dụng tính năng như Đóng Cuộc hội thoại và Đánh dấu Câu trả lời Tốt nhất cho câu hỏi

 • Nguồn cấp dữ liệu trang chủ liên quan được cải thiện – Giờ đây người dùng có thể bắt đầu một cuộc hội thoại trong bất kỳ cộng đồng nào khi được cấu hình ở chế độ này.

 • Độ dài phần web tương tác - Trải nghiệm mới hấp dẫn và tương tác về mặt trực quan. Để đem lại trải nghiệm hội thoại Yammer phong phú này, thời lượng của các cuộc hội thoại trong phần web và chiều cao của phần web có thể sẽ tăng lên nhiều nhất trên các trang. Người quản trị site có thể điều chỉnh chiều cao của phần web để hiển thị ít hội thoại hơn trên trang nếu độ dài trở nên quá dài sau khi nâng cấp. Cấu hình phần web hỗ trợ chỉ 2 hội thoại và tối đa 12 hội thoại.

Quyết định sử dụng phần web nào

Dưới đây là cách chọn mục cần sử dụng:

Lúc sử dụng

Tính năng

Giới hạn

Yammer web Hội thoại của bạn

Hãy dùng chức năng này khi bạn muốn người dùng tham gia vào cuộc Yammer mà không phải rời khỏi trang SharePoint bạn. Trải nghiệm này và mang đến các chức năng mới nhất của trải Yammer cho người SharePoint.

Đối với người dùng trang:

 • Hiển thị các cuộc hội thoại cho Yammer nhóm người dùng cụ thể, một chủ đề cụ thể hoặc tất cả các hội thoại mà một người đã tham gia.

 • Người dự có thể xem toàn bộ cuộc hội thoại và phản hồi từ trang SharePoint mà không cần phải mở nội Yammer.

 • Người dự có thể bắt đầu cuộc hội thoại mới với tất cả các loại (câu hỏi, cuộc thăm dò ý kiến và khen ngợi) từ SharePoint..

 • Người dự có thể bao gồm gif, tệp video, v.v.trong cuộc hội thoại mới và trả lời.

 • Người dự có thể sử dụng các chức năng hội thoại như đóng cuộc hội thoại và đánh dấu câu trả lời tốt nhất từ SharePoint, tùy thuộc vào quyền của họ.

Đối với tác giả trang:

 • Chọn nội dụng cần hiển thị dựa trên tìm kiếm.

 • Chọn số lượng cuộc hội thoại được hiển thị: 2, 4, 8 hoặc 12.

 • Kế thừa chủ đề từ trang.

 • Bạn không thể chọn một hội thoại cụ thể để hiển thị.

 • • Bạn không thể hiển thị các cuộc hội thoại theo chiều ngang.

 • • Bạn không thể cấu hình để hiển thị các cuộc hội thoại cụ thể (cuộc hội thoại quản lý).

 • Chỉ hoạt động trên trang hiện đại.

Yammer phần web Tin nổi bật - Tô sáng trong chế độ cổ điển

Dùng ứng dụng này nếu đó là phần web Yammer duy nhất sẵn dùng cho bạn hoặc để cung cấp thông tin tổng quan nhanh về các cuộc hội thoại hiện hoạt và cổng thông tin mục tiêu cho các nhóm hoặc hội thoại cụ thể trong Yammer.

Đối với người dùng trang:

 • Xem tin nhắn gần đây nhất trong các hội thoại hàng đầu hoặc gần đây nhất từ một nhóm.

 • Xem thư mới nhất trong các cuộc hội thoại cụ thể.

 • Người dùng chỉ có thể xem thư đầu tiên trong một hội thoại. Để phản hồi, người dùng phải bấm vào liên kết để mở Yammer.

 • Người dùng không thể bắt đầu cuộc hội thoại là câu hỏi, cuộc thăm dò ý kiến hoặc khen ngợi.

 • Người dùng không thể đưa gif, tệp và video vào cuộc hội thoại hoặc trả lời mới.

 • Bạn không thể hiển thị tất cả hội thoại cho một chủ đề hoặc tất cả các chủ đề mà một người dùng tham gia và bạn không thể hiển thị nguồn cấp dữ liệu trang chủ của mình.

 • Để chỉ định một hội thoại, bạn cần URL của hội thoại.

 • Chỉ hoạt động trên trang hiện đại.

Yammer liệu từ một phần web Yammer Nổi bật

Chỉ dùng phần này nếu phần web Hội thoại Yammer chưa sẵn dùng và bạn muốn người dùng có thể tham gia vào cuộc hội thoại Yammer mà không phải rời khỏi SharePoint.

Đối với người dùng trang:

 • Hiển thị tin nhắn và phản hồi trong cuộc hội thoại.

 • Hiển thị nhiều loại nguồn Yammer của bạn.

 • Không có tác dụng đối với những người dùng thiết bị di động để xem trang hoặc tắt cookie của bên thứ ba.

 • Không kế thừa chủ đề của trang SharePoint Như.

 • Để thiết lập điều này, bạn phải sử dụng Yammer để tìm kiếm địa chỉ web của nhóm, người hoặc chủ đề cụ thể hoặc nguồn cấp dữ liệu Yammer chủ của bạn.

 • Người dùng có thể phải đăng nhập vào tài Yammer mặc dù họ đã đăng nhập vào Microsoft 365.

Nguồn cấp dữ Yammer nhúng trong phần web Trình soạn thảo Nội dung

Chỉ sử dụng trang này cho các trang site cổ điển.

Đối với người dùng trang:

 • Hiển thị tin nhắn và phản hồi trong cuộc hội thoại.

 • Hiển thị nhiều loại nguồn Yammer của bạn.

 • Không có tác dụng đối với những người dùng thiết bị di động để xem trang hoặc tắt cookie của bên thứ ba.

 • Không kế thừa chủ đề của trang SharePoint Như.

 • Để thiết lập điều này, bạn phải sử dụng Yammer để tìm kiếm địa chỉ web của nhóm, người hoặc chủ đề cụ thể hoặc nguồn cấp dữ liệu Yammer chủ của bạn.

 • Người dùng có thể phải đăng nhập vào tài Yammer mặc dù họ đã đăng nhập vào Microsoft 365.

Thêm phần web Yammer Conversations vào trang hiện SharePoint Online

 1. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang.

 2. Di chuột lên trên hoặc bên dưới phần web hiện có hoặc bên dưới vùng tiêu đề, bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang, tìm kiếm Yammer, rồi chọn phần web Cuộc hội thoại.

 3. Trong Chọn nguồn hội thoại,chọn một trong các mục sau:

  • Nhóm: Hiển thị các cuộc hội thoại gần đây nhất được đăng trong nhóm đã chọn.

  • Ngườidùng: Hiển thị các hội thoại gần đây nhất mà người dùng đã tham gia.

   Lưu ý:  Chế độ này không hiển thị nhà phát Yammer để bắt đầu một cuộc hội thoại mới.

  • Chủ đề: Hiển thị các hội thoại gần đây nhất được gắn thẻ với chủ đề này.

   Lưu ý: Chế độ này không hiển thị nhà phát Yammer để bắt đầu một cuộc hội thoại mới.

  • Nguồncấp dữ liệu : Hiển thị các cuộc hội thoại gần đây nhất hiển thị cho người dùng Yammer khi họ bấm vào nút Trang chủ.

 4. Trong Tìm kiếm một nguồn, nhập tên nhóm, người dùng hoặc chủ đề.

 5. Trong Số lượng cuộc hộithoại sẽ hiển thị, chọn 4, 6 hoặc 8, dựa trên lượng phòng bạn muốn phần web này tiếp nhận trên trang của bạn.

Sau khi bạn phát hành trang, người dùng có thể trả lời và theo dõi hội thoại đó từ bên trong trang của bạn.

Thêm phần web Yammer nổi bật vào trang hiện SharePoint Online

 1. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang.

 2. Di chuột lên trên hoặc bên dưới phần web hiện có hoặc bên dưới vùng tiêu đề, bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang, tìm kiếm Yammer, rồi chọn biểu tượng Yammer có nhãn Yammer hoặc Tô sáng.

 3. Nếu bạn đang thêm phần web Yammer web của bạn vào một site có nhóm Yammer liên kết, nhóm Yammer sẽ được phát hiện và thêm tự động. Nếu không, hãy bấm Thêm nhóm và sử dụng thanh tìm kiếm để tìm nhóm.

  Yammer thanh tìm kiếm phần web

 4. Chọn một trong các tùy chọn hội thoại sau:

  • Cuộc hội thoại hàngđầu : Các cuộc hội thoại thu hút nhất của nhóm.

  • Cuộc hội thoạimới nhất: Các cuộc hội thoại gần đây nhất của nhóm mới với người đọc.

  • Chỉ những cuộc hộithoại bạn chọn: Tùy chọn này đòi hỏi bạn phải đi tới một Yammer để có được các URL cho tối đa bốn hội thoại mà bạn muốn hiển thị.

Sau khi bạn đã phát hành trang của mình, người dùng có thể:

 • Tạo thư mới trong nhóm bằng cách bấm đăng lên Yammer.

 • Bấm vào bài đăng để đi tới bài đăng đó trong nhóm Yammer trang

 • Bấm Xem thêm ở phía trên cùng bên phải của phần web để đi đến tất cả các bài đăng trong nhóm Yammer bạn.

 • Thích bài đăng.

 • Thêm nhận xét bên dưới bài đăng. Chú thích chỉ hiển thị trên trang và không được thêm vào cuộc hội Yammer này.

Sử dụng nguồn cấp dữ Yammer nhúng từ bên trong phần web Yammer Tin nổi bật (Tô sáng trong chế độ Cổ điển)

Lưu ý: Phương pháp này không được khuyên dùng trong SharePoint Online, vì bạn sẽ không kế thừa chủ đề từ trang SharePoint, nguồn cấp sẽ không hoạt động trên thiết bị di động và người dùng có thể được nhắc đăng nhập lại để xem nội dung.

Nguồn cấp dữ Yammer được nhúng có thể được sử dụng để xem một nguồn cấp dữ liệu đang chạy từ một nhóm, người hoặc chủ đề. Bạn cũng có thể Thích, Trả lời hoặc xem một hội thoại cụ thể.

 1. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang.

 2. Di chuột lên trên hoặc bên dưới phần web hiện có hoặc bên dưới vùng tiêu đề, bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang, tìm kiếm Yammer, rồi chọn biểu tượng Yammer có nhãn Yammer hoặc Tô sáng.

 3. Bấm vào sử dụng phiên bản Cổ điển của cuộc hội thoại.

 4. Trong hộp địa chỉ, nếu một nhóm đã được chọn trước đó, URL của nhóm sẽ được hiển thị trong trường Địa chỉ Web. Nếu nguồn cấp dữ liệu không được chọn hoặc nếu bạn muốn hiển thị một nguồn cấp khác, bạn phải dán vào địa chỉ web cho nhóm Yammer, người, chủ đề hoặc nguồn cấp dữ liệu gia đình mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể bấm vào Kích cỡ hiển thị để đặt kích cỡ hiển thị nguồn cấp thành nhỏ, trung bình hoặc lớn.

  Yammer địa chỉ web nguồn cấp dữ liệu

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Người dùng Yammer bên ngoài có thể sử dụng phần web Yammer của họ không?

Đáp: Không. Người dùng bên ngoài thuộc bất kỳ loại nào cũng sẽ thấy thông báo lỗi bất kể họ có đủ điều kiện để xem nhóm trong Yammer.

Hỏi : Tại sao cuộc hội thoại trông hơi khác và ngắn hơn khi được hiển thị trong phần web cuộc hội thoại trên SharePoint so với trải nghiệm web mới tại Yammer.com?

A: hội thoại Yammer tối ưu hóa để ngắn hơn về SharePoint. Điều này nhằm đảm bảo rằng phần web phù hợp tốt với các phần web khác trên trang và hoạt động tốt với độ rộng cột khác nhau. Vì vậy, bạn sẽ thấy ít hình ảnh hơn, ít trả lời hơn và văn bản ít ở phía trước hơn trên mỗi cuộc hội thoại khi xem trên SharePoint với Yammer.com. Khi bạn bấm vào cuộc hội thoại, bạn sẽ có trải nghiệm Yammer đầy đủ trong cuộc SharePoint.

Dưới đây là một số tối ưu hóa cho SharePoint:

 • Chỉ một câu trả lời được hiển thị ở phía trước (thay vì hai).

 • Đa phương tiện (tài liệu, hình ảnh, url, v.v.) trong thư trả lời sẽ được ẩn dưới biểu tượng clip.

 • Chỉ có một loại đa phương tiện được hiển thị phía trước cập nhật.

Giới hạn đã biết với phần web Cuộc hội thoại

Trên thiết bị mac hoặc iOS, nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Safari hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động SharePoint iOS, khi bạn nhìn vào một thông báo lẽ ra phải có hình ảnh, bạn sẽ thấy "Rất tiếc, đã xảy ra sự cố với tệp này".

Để giải quyết sự cố này và xem hình ảnh:

 • Nếu bạn đang sử dụng Safari, trong trang Safari Cài đặt, hãy tắt Ngăn Chặn Theo dõi Chéo Site. Điều này cho phép hiển thị hình ảnh trong SharePoint web.

 • Nếu bạn đang xem các trang SharePoint trên ứng dụng SharePoint iOS, hãy nhấn vào lỗi và hình ảnh sẽ mở ra trong ứng dụng Yammer nếu nó được cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc trong trình duyệt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×