Cách đăng nhập hoạt động trong Microsoft 365

Nếu bạn đăng ký Microsoft 365, bạn sẽ được nhắc đăng nhập để sử dụng Office sau khi cài đặt, hoặc sau khi đăng xuất. Thuê bao của bạn có giới hạn đăng nhập xác định có bao nhiêu bản cài đặt Office mà bạn có thể đăng nhập vào cùng một lúc. Sử dụng các tab bên dưới để chọn loại đăng ký của bạn và tìm hiểu thêm về các giới hạn đăng nhập cho thuê bao của bạn.

Với Microsoft 365, bạn có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của mình và đăng nhập vào Office trên năm thiết bị cùng một lúc. Điều này áp dụng với mọi thiết bị PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại.

Nhận trợ giúp đăng nhập vào Office

Minh họa cách người dùng có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của mình và có thể đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc

Sau đây là những việc bạn cần biết.

Dưới đây là một số Mẹo cho việc sử dụng Microsoft 365 trên nhiều thiết bị:

  • Mỗi người sử dụng Office trên thiết bị phải có tài khoản được liên kết với Microsoft 365. Điều này có thể là tài khoản để đăng ký Microsoft 365, hoặc bất kỳ tài khoản nào chia sẻ một thuê bao Microsoft 365 của gia đình.

  • Khi bạn cài đặt Office trên thiết bị, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lần đầu tiên khi bạn khởi động ứng dụng Office.

  • Office vẫn sẽ được kích hoạt miễn là bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đăng xuất, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại.

  • Nếu bạn có nhiều hơn năm thiết bị, Office sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi thiết bị để giữ nguyên trong giới hạn đăng nhập của bạn. Để sử dụng Office trên thiết bị mà bạn đã đăng xuất, bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã đăng nhập. Tôi có nên giữ trạng thái đăng nhập?

Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì trạng thái đăng nhập vào Office. Nếu bạn đăng xuất, Office sẽ định kỳ nhắc bạn đăng nhập.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đăng xuất khỏi Office?

Bạn có thể làm mất một số tính năng đăng ký nếu bạn đăng xuất. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ trạng thái đăng nhập vào Office trên thiết bị mà bạn sử dụng thường xuyên nhất.

Nếu tôi chia sẻ Microsoft 365 Family, việc đăng nhập như thế nào?

Bạn có thể chia sẻ đăng ký Microsoft 365 Family của mình với tối đa năm người khác. Mỗi người trong gói đăng ký có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của họ và đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc.

Nhận trợ giúp chia sẻ gói đăng ký của bạn

Người khác có thể đăng nhập vào Office trên thiết bị của tôi không?

Nếu một người đăng nhập vào Office trên thiết bị của bạn mà không có gói đăng ký, Office sẽ chạy ở chế độ chỉ đọc. Nếu bạn có Microsoft 365 Family, bạn có thể chia sẻ thuê bao của mình với năm người bổ sung. Mỗi người đều có thể đăng nhập vào thiết bị của bạn và dùng Office sau khi bạn chia sẻ gói đăng ký của mình với họ.

Nhận trợ giúp chia sẻ gói đăng ký của bạn

Với Microsoft 365, bạn có thể cài đặt và đăng nhập vào Office trên 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại.

Nhận trợ giúp đăng nhập vào Office

Sau đây là những việc bạn cần biết.

Dưới đây là một số Mẹo cho việc sử dụng Microsoft 365 trên nhiều thiết bị:

  • Nếu bạn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn sẽ được đăng nhập vào Office tự động. Trên máy Mac và thiết bị di động, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để kích hoạt Office.

  • Office vẫn sẽ được kích hoạt miễn là bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đăng xuất, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại.

  • Office sẽ đăng xuất khỏi các thiết bị tự động để giữ lại trong giới hạn đăng nhập của bạn. Để sử dụng Office trên thiết bị mà bạn đã đăng xuất, bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã đăng nhập. Tôi có nên giữ trạng thái đăng nhập?

Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì trạng thái đăng nhập vào Office. Nếu bạn đăng xuất, Office sẽ định kỳ nhắc bạn đăng nhập.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đăng xuất khỏi Office?

Bạn có thể làm mất một số tính năng đăng ký nếu bạn đăng xuất. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ trạng thái đăng nhập vào Office trên thiết bị mà bạn sử dụng thường xuyên nhất.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×