Cách chuyển đổi nhiều hàng và cột thành các cột và hàng trong Excel

Tóm tắt

Khi bạn sử dụng các sản phẩm Microsoft Excel được liệt kê ở cuối bài viết này, bạn có thể sử dụng công thức trang tính vào dữ liệu bí mật kéo dài nhiều hàng và cột vào định dạng cơ sở dữ liệu (columnar). 

Xem thêm thông tin

Ví dụ sau đây chuyển tất cả bốn hàng dữ liệu trong một cột thành bốn cột dữ liệu trong một hàng đơn (tương tự như một trường cơ sở dữ liệu và bố trí bản ghi). Đây là một kịch bản tương tự như bạn trải nghiệm khi mở một trang tính hoặc tệp văn bản có chứa dữ liệu trong định dạng nhãn gửi thư.

Ví dụ

 1. Trong một trang tính mới, hãy nhập dữ liệu

  sau đây: A1: Smith, John
  A2:111 Pine St.
  A3: San Diego, CA
  A4: (555) 128-549
  A5: Jones, Sue
  A6:222 Oak LN.
  A7: New York, NY
  A8: (555) 238-1845
  A9: Anderson, Tom
  A10:333 Cherry Ave.
  A11: Chicago, IL
  A12: (555) 581-4914

 2. Nhập công thức sau đây trong ô C1

  :=OFFSET($A$1,(ROW()-1)*4+INT((COLUMN()-3)),MOD(COLUMN()-3,1))

 3. Điền công thức này qua cột F, rồi xuống hàng 3.

 4. Điều chỉnh kích cỡ cột khi cần thiết. Lưu ý rằng dữ liệu hiện đang được hiển thị trong các ô từ C1 đến F3 như sau:

  Smith, John

  111 Pine St.

  San Diego, CA

  (555) 128-549

  Jones, Sue

  222 Oak LN.

  New York, NY

  (555) 238-1845

  Anderson, Tom

  333 Cherry Ave.

  Chicago, IL

  (555) 581-4914

Công thức có thể được hiểu là

OFFSET($A$1,(ROW()-f_row)*rows_in_set+INT((COLUMN()-f_col)/col_in_set), MOD(COLUMN()-f_col,col_in_set))

trong đó:

 • f_row = số hàng của công thức bù trừ này

 • f_col = số cột của công thức bù trừ này

 • rows_in_set = số hàng tạo một bản ghi dữ liệu

 • col_in_set = số lượng cột dữ liệu

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×