Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Cách sửa lỗi #DIV/0!

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Excel xuất hiện lỗi #DIV/0! khi số chia bằng không (0). Điều này xảy ra khi bạn nhập công thức đơn giản giống như =5/0, hoặc khi công thức tham chiếu đến một ô bằng 0 hoặc để trống theo ảnh thể hiện ở đây.

Ví dụ về các công thức gây lỗi #DIV/0!.

Để sửa lỗi này, bạn hãy thực hiện như sau:

  • Hãy chắc chắn số chia trong hàm hoặc công thức không phải là ô bằng không hoặc ô trống.

  • Thay đổi tham chiếu ô trong công thức sang một ô khác không chứa số không (0) hoặc giá trị trống.

  • Nhập #N/A vào ô có tham chiếu là số chia trong công thức mà sẽ thay đổi kết quả của công thức thành #N/A để chỉ rõ giá trị số chia không có.

Nhiều lần #DIV/0! lỗi không thể tránh vì công thức của bạn đang chờ nhập từ bạn hoặc người khác. Trong trường hợp đó, bạn không muốn thông báo lỗi để hiển thị ở tất cả, để có một vài phương pháp xử lý lỗi bạn có thể dùng để bỏ lỗi trong khi bạn chờ đầu vào.

Đánh giá xem mẫu số có bằng 0 hoặc không có giá trị không

Cách đơn giản nhất để bỏ #DIV/0! lỗi là sử dụng hàm IF để đánh giá sự tồn tại của mẫu số. Nếu đó là 0 hoặc không có giá trị, sau đó hiển thị 0 hoặc không có giá trị là kết quả công thức thay vì #DIV/0! giá trị lỗi, nếu không tính toán công thức.

Ví dụ, nếu công thức trả về lỗi là = A2/A3, hãy dùng =IF(A3,A2/A3,0) để trả về 0 hoặc =IF(A3,A2/A3,"") để trả về chuỗi trống. Bạn cũng có thể hiển thị một thông báo tùy chỉnh như thế này: = IF (A3, A2/A3, "Nhập cần thiết"). Hàm QUOTIENT từ ví dụ đầu tiên bạn sẽ dùng =IF(A3,QUOTIENT(A2,A3),0). Điều này cho Excel biết IF (A3 tồn tại, sau đó trả về kết quả của công thức, nếu không bỏ qua thư).

Ví dụ về cách giải quyết lỗi #DIV/0!.

Sử dụng hàm IFERROR để ngăn lỗi #DIV/0!

Bạn cũng có thể ngăn chặn lỗi này bằng lồng các hoạt động của phép chia bên trong hàm IFERROR. Một lần nữa, dùng A2/A3, bạn có thể dùng =IFERROR(A2/A3,0). Điều này cho Excel biết nếu công thức đánh giá một lỗi, sau đó trả về 0, nếu không trả về kết quả của công thức.

Đối với các phiên bản Excel trước Excel 2007, bạn có thể sử dụng phương pháp IF(ISERROR()): =IF(ISERROR(A2/A3),0,A2/A3) (Xem mục Hàm IS).

Lưu ý: IFERROR và IF(ISERROR()) phương pháp là xử lý lỗi chăn, trong đó họ sẽ bỏ tất cả lỗi, không chỉ #DIV/0!. Bạn cần để đảm bảo rằng công thức của bạn hoạt động đúng cách trước khi áp dụng bất kỳ xử lý lỗi, nếu không bạn có thể không nhận ra rằng công thức của bạn không hoạt động như mong muốn.

Mẹo: Nếu bật tính năng kiểm tra lỗi trong Excel, bạn có thể bấm Ảnh Nút kế bên ô hiện lỗi. Bấm vào Hiện các Bước Tính toán nếu bước này sẵn sàng và chọn giải pháp hiệu quả cho dữ liệu của bạn.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy xem qua các chủ đề tại User Voice của Excel.

Xem thêm

Hàm IF

Hàm IFERROR

Các hàm IS

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×