Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm CONCATENATE

Quan trọng: Trong Excel 2016, Excel Mobile và Excel dành cho web, CONCATENATE đã bị thay thế bởi hàm CONCAT. Mặc dù hàm CONCATENATE vẫn khả dụng cho tương hợp về sau nhưng bạn nên cân nhắc việc sử dụng hàm CONCAT vì đây là một hàm mạnh mẽ hơn.

Một trong các kịch bản phổ biến nhất mà bạn gặp phải lỗi #VALUE! với hàm CONCATENATE là khi bạn tìm cách xây dựng một chuỗi có tham chiếu ô chứa lỗi, chẳng hạn như #VALUE!.

Trong ví dụ sau đây, chúng tôi muốn concatenate D2, E2 và F2, trong đó E2 có #VALUE! lỗi.

Lỗi #VALUE! trong hàm CONCATENATE

Lỗi trong E2 khiến hàm Hiển thị #VALUE! lỗi. Để cho nó hoạt động thành công, bạn sẽ cần phải thay thế lỗi với giá trị không phải là lỗi. Bạn có thể xây dựng công thức kiểm tra lỗi trong tham chiếu ô và nếu có, hãy Hiển thị chuỗi văn bản trong đó 0 xuất hiện thay vì lỗi (hoặc bạn có thể thay thế văn bản của riêng bạn cho 0, nhưng bạn sẽ cần phải ngắt dòng văn bản trong dấu ngoặc kép – "văn bản của bạn").

Công thức có dạng này sẽ hoạt động:

=IF(ISERROR(E2);CONCATENATE(D2;" ";0;" ";F2))

Nếu và các hàm ISERROR được dùng như một giải pháp thay thế để ghép nối một chuỗi với #VALUE! .

Công thức hoạt động như thế nào? Hàm IF sử dụng hàm IFERROR để xác định xem có lỗi trong E2 không và nếu có, hàm CONCATENATE kết hợp các giá trị trong D2, E2 và F2 (hàm thay thế lỗi bằng giá trị 0) và hiển thị chuỗi văn bản kết quả. Lưu ý rằng công thức cũng sử dụng dấu cách (“ “) để giúp phân tách các giá trị.

Sửa lỗi #VALUE! của hàm CONCATENATE trong Excel 2003 và các phiên bản cũ hơn

Nếu bạn đang gặp lỗi #VALUE! trong Office Excel 2003 hoặc phiên bản cũ hơn, bạn sẽ cần phải bỏ chọn tùy chọn Đánh giá Công thức Chuyển tiếp (TFE) trong Excel. Làm theo các bước được nêu trong #VALUE! lỗi khi ghép nối các ô để giải quyết sự cố.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm CONCATENATE

Hàm CONCAT

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×