Sắp xếp hộp thư đến của bạn

Cách thiết lập quy tắc

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Sử dụng quy tắc để sắp xếp email của bạn. Tạo một quy tắc dựa trên thư hoặc từ mẫu.

Tạo quy tắc trên một thư

 1. Bấm chuột phải vào thư và chọn quy tắc > tạo quy tắc.

 2. Chọn một điều kiện và việc cần làm với thư dựa trên điều kiện.

  Ví dụ, để di chuyển thư bằng một tiêu đề nhất định vào một thư mục cụ thể, hãy chọn chủ đề chứa điều kiện, chọn di chuyển mục đến thư mục, chọn hoặc tạo thư mục mới , rồi chọn OK.

 3. Khi bạn đã hoàn tất việc tạo quy tắc, hãy chọn OK.

 4. Để sử dụng quy tắc ngay lập tức, hãy chọn quy tắc chạy mới này ngay trên thư đã có trong hộp kiểm thư mục hiện tại , rồi chọn OK.

  Thư bây giờ sẽ xuất hiện trong thư mục đó.

Tạo một quy tắc từ mẫu

 1. Chọn tệp > quản lý các quy tắc & cảnh báo > quy tắc mới.

 2. Chọn một mẫu.

  Ví dụ, để gắn cờ cho thư:

  • Chọn thư gắn cờ từ một người nào đó để theo dõi.

 3. Chỉnh sửa mô tả quy tắc.

  • Bấm vào một giá trị được gạch chân, chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

 4. Chọn Tiếp theo.

 5. Chọn điều kiện, thêm thông tin liên quan, rồi chọn OK.

 6. Chọn Tiếp theo.

 7. Hoàn tất thiết lập quy tắc.

  • Đặt tên cho quy tắc, tùy chọn thiết lập quy tắc và xem lại mô tả quy tắc. Bấm vào một giá trị được gạch dưới để sửa.

 8. Chọn Hoàn tất.

  Những quy tắc nhất định sẽ chỉ chạy khi Outlook bật. Nếu bạn nhận được cảnh báo này, hãy chọn OK.

 9. Chọn OK.

Bạn muốn xem thêm?

Quản lý email bằng các quy tắc

Sắp xếp email bằng cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×