Cách viết công thức tham chiếu các kiểu dữ liệu

Bạn có thể sử dụng các công thức tham chiếu kiểu dữ liệu được liên kết.Điều này giúp bạn truy xuất và hiển thị thêm thông tin về một kiểu dữ liệu được liên kết cụ thể. Trong ví dụ dưới đây, kiểu dữ liệu được liên kết, Chứng khoán, được sử dụng trong các ô từ A2 đến A11. Sau đó, trong các cột B và C, có các công thức trích xuất thêm thông tin từ kiểu dữ liệu Chứng khoán trong cột A.

Bản ghi được liên kết với tên công ty, Giá và Thay đổi.

Trong ví dụ này, ô B2 chứa công thức =A2.Giá và ô C2 chứa công thức =A2.Biến động. Khi các bản ghi nằm trong một bảng, bạn có thể sử dụng các tên cột trong công thức. Trong trường hợp này, ô B2 sẽ chứa công thức =[@Công ty].Giá và C2 sẽ chứa =[@Công ty].Biến động

Lưu ý: Các kiểu dữ liệu cổ phiếu và địa lý chỉ sẵn dùng cho các khách hàng trên toàn thế giới (tài khoản Microsoft 365 tiêu chuẩn).

Mẹo: 

  • Ngay sau khi bạn nhập tham chiếu vào một ô khác, ví dụ: = a2, Excel sẽ trình bày cho bạn một danh sách các trường tự động điền công thức mà bạn có thể tham chiếu đến kiểu dữ liệu đó. Chọn trường bạn muốn từ danh sách, hoặc nhập nó nếu bạn biết điều đó. Bạn cũng có thể lấy danh sách các trường bằng cách nhập toán tử "chấm", ví dụ: = a2.

    Kiểu dữ liệu được liên kết cho Chứng khoán

  • Tham chiếu trường kiểu dữ liệu không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn có thể nhập =A2.Giá hoặc =A2.giá.

  • Nếu bạn chọn một trường có dấu cách trong tên, Excel sẽ tự động thêm dấu ngoặc vuông ([ ]) xung quanh tên trường. Ví dụ: =A2.[Giá cao nhất trong 52 tuần]

  • Bạn cũng có thể sử dụng Hàm FIELDVALUE nhưng chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dùng hàm này để tạo các phép tính có điều kiện dựa trên các kiểu dữ liệu được liên kết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Các kiểu dữ liệu được liên kết

Hàm FIELDVALUE

Tạo kiểu dữ liệu (Power query)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×