Cập nhật mục lục

  1. Đi tới tham chiếu > Cập Nhật bảng.

    Cập nhật Mục lục

  2. Chọn một trong những mục sau đây:

    • Chỉ cập nhật số trang    Điều này chỉ cập nhật các trang mà các đầu đề đang bật, rồi bỏ qua bất kỳ thay đổi nào đối với văn bản đầu đề.

    • Cập Nhật toàn bộ bảng    Điều này sẽ phản ánh bất kỳ Cập Nhật nào cho văn bản đầu đề, cũng như bất kỳ thay đổi trang nào.

  3. Chọn OK.

Lưu ý: Các bảng được tạo theo cách thủ công (không được tự động tạo ra từ các đầu đề), không thể được cập nhật bằng Word. Bạn sẽ cần phải nhập thủ công các thay đổi của mình trong mục lục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×