Câu lệnh ALTER USER hoặc DATABASE

Thay đổi mật khẩu của người dùng hiện có hoặc của cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

ALTER DATABASE PASSWORD newpasswordoldpassword

ALTER USER user PASSWORD newpasswordoldpassword

Câu lệnh ALTER USER hoặc DATABASE có các phần sau:

Phần

Mô tả

user

Tên của người dùng sẽ được thêm vào tệp thông tin nhóm làm việc.

newpassword

Mật khẩu mới được liên kết với tên người dùng hoặc cơ sở dữ liệu đã chỉ định.

oldpassword

Mật khẩu hiện có được liên kết với tên người dùng hoặc cơ sở dữ liệu đã chỉ định.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×