Câu lệnh CREATE TABLE

Tạo bảng mới.

Lưu ý: Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không hỗ trợ sử dụng CREATE TABLE hoặc bất kỳ câu lệnh DDL nào, với các cơ sở dữ liệu không thuộc bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương pháp Tạo DAO.

Cú pháp

CREATE [TEMPORARY] TABLE table (field1 type [(size)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [index1] [, field2type [(size)] [NOT NULL] [index2] [, ...]] [, CONSTRAINT multifieldindex [, ...]])

Câu lệnh CREATE TABLE có các phần sau:

Phần

Mô tả

bảng

Tên bảng sẽ được tạo.

field1, field2

Tên trường sẽ được tạo trong bảng mới. Bạn phải tạo ít nhất một trường.

type

Kiểu dữ liệu của trường trong bảng mới.

size

Kích cỡ trường tính theo ký tự (chỉ có trường Văn bản và Nhị phân).

index1, index2

Mệnh đề CONSTRAINT xác định chỉ mục trường đơn.

multifieldindex

Mệnh đề CONSTRAINT xác định chỉ mục nhiều trường.


Chú thích

Sử dụng câu lệnh CREATE TABLE để xác định một bảng mới cũng như các trường và ràng buộc trường của bảng đó. Nếu NOT NULL được chỉ định cho một trường thì các bản ghi mới bắt buộc phải có dữ liệu hợp lệ trong trường đó.

Mệnh đề CONSTRAINT thiết lập nhiều hạn chế khác nhau trên một trường và có thể được sử dụng để thiết lập khóa chính. Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh CREATE INDEX để tạo khóa chính hoặc nhiều chỉ mục phụ trên bảng hiện có.

Bạn có thể sử dụng NOT NULL trên một trường đơn lẻ hoặc trong một mệnh đề CONSTRAINT có tên áp dụng cho một trường đơn lẻ hoặc nhiều trường có tên là CONSTRAINT. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể áp dụng hạn chế NOT NULL mỗi lần với một trường. Cố gắng áp dụng hạn chế này nhiều lần sẽ dẫn đến lỗi thời gian chạy.

Khi một bảng TEMPORARY được tạo, bảng đó sẽ chỉ hiển thị trong phiên mà bảng đó đã được tạo ra. Bảng này tự động bị xóa khi chấm dứt phiên. Nhiều người dùng có thể truy nhập bảng tạm thời.

Chỉ có thể sử dụng thuộc tính WITH COMPRESSION với kiểu dữ liệu CHARACTER cùng MEMO (còn được gọi là TEXT) và từ đồng nghĩa.

Thuộc tính WITH COMPRESSION đã được thêm cho cột CHARACTER do thay đổi định dạng trình bày ký tự Unicode. Toàn bộ ký tự Unicode đều yêu cầu hai byte cho mỗi ký tự. Đối với các cơ sở dữ liệu Microsoft Access hiện có chứa chủ yếu là dữ liệu ký tự, điều này có thể có nghĩa là tệp cơ sở dữ liệu sẽ có kích cỡ gần như gấp đôi khi được chuyển đổi thành định dạng Microsoft Access. Tuy nhiên, dạng trình bày Unicode của nhiều bộ ký tự, các bộ trước đây là Tập Ký tự Byte Đơn (SBC) có thể dễ dàng được nén thành byte đơn. Nếu bạn xác định một cột CHARACTER có thuộc tính này, dữ liệu sẽ tự động được nén khi được lưu trữ và giải nén khi được truy xuất từ cột.

Cột MEMO cũng có thể được xác định để lưu trữ dữ liệu ở định dạng nén. Tuy nhiên, việc này có một giới hạn. Khi nén, chỉ các phiên bản của cột MEM khớp với phạm vi 4096 byte trở xuống mới được nén. Mọi phiên bản khác của cột MEMO vẫn sẽ duy trì không được giải nén. Điều này nghĩa là trong một bảng nhất định, đối với cột MEMO xác định, một số dữ liệu có thể được nén còn một số khác thì không.Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×