Bỏ qua để tới nội dung chính

Câu lệnh DROP

Xóa bảng, thủ tục hoặc dạng xem hiện có khỏi cơ sở dữ liệu hoặc xóa chỉ mục hiện có khỏi bảng.

Lưu ý: Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không hỗ trợ sử dụng DROP hoặc bất kỳ câu lệnh DDL nào, chứa cơ sở dữ liệu không phải của Microsoft Access. Thay vào đó, hãy sử dụng phương pháp Xóa DAO.

Cú pháp

DROP {TABLE table | INDEX index ON table | PROCEDURE procedure | VIEW view}

Câu lệnh DROP có các phần sau:

Phần

Mô tả

bảng

Tên của bảng bị xóa hoặc bảng có chỉ mục bị xóa khỏi đó.

procedure

Tên thủ tục bị xóa.

view

Tên của dạng xem bị xóa.

index

Tên chỉ mục bị xóa khỏi bảng.


Chú thích

Bạn phải đóng bảng trước khi có thể xóa bảng hoặc loại bỏ chỉ mục khỏi bảng.

Bạn cũng có thể sử dụng ALTER TABLE để xóa chỉ mục khỏi bảng.

Bạn có thể sử dụng CREATE TABLE để tạo bảng và CREATE INDEX hoặc ALTER TABLE để tạo chỉ mục. Để sửa đổi bảng, sử dụng ALTER TABLE.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×