Được sử dụng để gọi thực thi quy trình.

Cú pháp

EXECUTE procedure [param1[, param2[, ...]]

Câu lệnh EXECUTE có các phần sau:

Phần

Mô tả

procedure

Tên thủ tục sẽ được thực thi.

param1, param2, …

Giá trị các tham số được xác định theo thủ tục.Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×