Câu lệnh Comment trong macro Access có thể được dùng để đưa ra chú thích mang tính giải thích trong macro.

Cài đặt

Câu lệnh Comment không có bất cứ tham đối nào.

Chú thích

Chú thích có thể dài tối đa 1000 ký tự. Tuy nhiên, theo mặc định, chỉ dòng đầu tiên của chú thích mới được hiển thị trong cửa sổ thiết kế macro. Để xem toàn bộ nội dung chú thích, hãy bấm hoặc nhấn phím tab vào câu lệnh Comment trong cửa sổ thiết kế Macro.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×