Câu lệnh Macro Macro con

Câu lệnh Macro con trong Access xác định macro riêng biệt trong cửa sổ Trình thiết kế Macro.

Cài đặt

Hành động Macro con chỉ có một tham đối bắt buộc.

Đối số hành động

Mô tả

Tên

Chuỗi xuất hiện với vai trò là tên của macro.

Chú thích

Bạn có thể sử dụng câu lệnh Macro con để xác định một tập hợp hành động riêng biệt. Bạn có thể chạy những hành động được xác định trong các macro con từ một macro khác bằng cách sử dụng hành động RunMacro. Trong tham đối Tên Macro của hành động RunMacro, sử dụng cú pháp sau đây để chạy macro con:

<tên macro>.<tên macro con>

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh Macro con để xác định bộ xử lý lỗi cho các hành động nằm trong macro.

Ví dụ

Macro sau đây minh họa cách sử dụng câu lệnh Macro con cùng với hành động macro OnError. Trong ví dụ này, hành động OnError chỉ định rằng Access sẽ chạy một macro con xử lý lỗi tùy chỉnh có tên là ErrorHandler khi xảy ra lỗi. Nếu có lỗi xảy ra trong bất kỳ hành động tiếp theo nào, Access sẽ nhảy đến macro con ErrorHandler. Macro con ErrorHandler hiển thị hộp thông báo tham chiếu đến đối tượng MacroError để hiển thị thông tin về lỗi đó.

Đây là ảnh chụp màn hình trình thiết kế macro của Access (Access phiên bản 2010 trở lên) với ví dụ trước đó. Trong trường hợp này, biểu thức trong hành động SetLocalVar gây ra lỗi vì biểu thức này đang tìm cách chia một số cho 0. Access di chuyển xuống đến macro con có tên là ErrorHandler và hiển thị thông tin lỗi trong một hộp thông báo.

Màn hình thiết kế macro trong Access hiển thị hành động macro OnError.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×