Câu lệnh Nhóm trong macro của Access cho phép bạn chỉ định một khối các hành động bên trong macro mà bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn.

Cài đặt

Hành động Nhóm chỉ có một tham đối tùy chọn.

Đối số hành động

Mô tả

Mô tả

Chuỗi xuất hiện với vai trò là tiêu đề nhóm khi nhóm được thu gọn. Đây không phải là tham đối bắt buộc.

Chú thích

Câu lệnh Nhóm không xác định khu vực có thể được thực thi riêng biệt trong macro. Hãy sử dụng Câu lệnh Macro Macro con để xác định tập hợp các hành động được thực thi riêng biệt trong cửa sổ Trình thiết kế Macro.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×