Câu lệnh REVOKE

Thu hồi các đặc quyền cụ thể từ người dùng hoặc nhóm hiện có.

Cú pháp

REVOKE {privilege[, privilege, …]} ON
{TABLE table |
OBJECT object|

CONTAINTER container}
FROM {authorizationname[, authorizationname, …]}

Câu lệnh REVOKE có các phần sau:

Phần

Mô tả

privilege

Những đặc quyền bị thu hồi. Các đặc quyền được xác định bằng các từ khóa sau đây:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA và UPDATEOWNER.

table

Tên bảng hợp lệ bất kỳ.

object

Tên này có thể bao gồm mọi đối tượng không phải bảng. Ví dụ như truy vấn được lưu trữ (dạng xem hoặc quy trình).

container

Tên một bộ chứa hợp lệ.

authorizationname

Tên người dùng hoặc nhóm.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×