Cố định cột trong Mô hình Dữ liệu trong Power Pivot

Để giữ cho một vùng trong Mô hình Dữ liệu luôn hiển thị khi bạn cuộn tới một vùng khác trong cửa sổ Power Pivot, bạn có thể giữ cố định các cột cụ thể trong một vùng bằng cách cố định cột.

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy chọn bảng có chứa những cột mà bạn muốn cố định.

  2. Chọn một hoặc nhiều cột để cố định.

  3. Bấm Thiết kế > Cột > Cố định.

Cột đã cố định chuyển về phía trước bảng. Các cột bổ sung mà bạn cố định được đặt cạnh cột đầu tiên bạn đã cố định. Nếu bạn bỏ cố định cột sau này, cột sẽ không được chuyển lại về vị trí ban đầu của cột đó.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×