Để có thể nhìn thấy một vùng của biểu dữ liệu trong Access trong khi bạn cuộn đến một khu vực khác, bạn có thể cố định một hoặc nhiều trường (cột). Các trường mà bạn cố định sẽ di chuyển đến vị trí ngoài cùng bên trái trên biểu dữ liệu.

cố định trường trong biểu dữ liệu

  1. Mở một bảng, truy vấn, biểu mẫu, dạng xem hoặc thủ tục được lưu trữ trong dạng xem Biểu dữ liệu.

  2. Nếu bạn muốn cố định một vài trường, trước tiên hãy di chuyển chúng để chúng nằm liền kề. Bạn có thể di chuyển các trường trên biểu dữ liệu bằng cách kéo chúng đến vị trí mong muốn.

  3. Chọn các trường bạn muốn cố định. Để chọn một số trường, hãy nhấn và giữ SHIFT trong khi bấm vào các trường.

  4. Bấm chuột phải vào các trường đã chọn, rồi bấm vào Cố định Trường.

  5. Nếu bạn muốn các trường vẫn cố định sau khi làm việc xong, hãy lưu các thay đổi khi bạn đóng biểu dữ liệu.

Lưu ý:  Vì bạn chỉ có thể cố định nhiều trường nếu chúng nằm gần nhau, trước tiên hãy di chuyển các trường bắt buộc cạnh nhau, rồi áp dụng thiết đặt cố định. Khi bỏ cố định các trường này, bạn phải di chuyển các trường đó về vị trí ban đầu theo cách thủ công nếu cần.

Bỏ cố định tất cả các trường

  • Bấm chuột phải vào các trường, rồi bấm vào Bỏ đóng băng Tất cả các Trường.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×