Mục lục
×
Excel dành cho web
Excel dành cho web

Cộng tác

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Chia sẻ sổ làm việc của bạn trong Excel cho web để bạn có thể làm việc với những người khác trong thời gian thực, để lại chú thích và sử dụng @mentions để gửi thông báo cho người khác.

  • Chọn chia sẻ để gửi sổ làm việc của bạn cho người khác hoặc sao chép nối kết đến tệp.

  • Chỉ báo hiện diện Hiển thị rằng những người khác đang làm việc trên sổ làm việc. Bạn sẽ nhìn thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

  • Để lại chú thích trong sổ làm việc để đưa ra phản hồi hoặc đặt câu hỏi.

  • @mention đồng nghiệp trong một chú thích và sổ làm việc sẽ được chia sẻ với họ. Họ cũng sẽ nhận được thông báo rằng họ đã được đề cập trong tệp.

Bạn muốn thêm nữa?

Cộng tác trên sổ làm việc Excel cùng lúc bằng tính năng đồng tác giả

hỗ trợ https://support.office.com/en-us/excelđào tạo về Excel

Office cho web bắt đầu nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×