Bắt đầu nhanh PowerPoint

Chia sẻ và cộng tác

Cộng tác trong PowerPoint

Chia sẻ bản trình bày của bạn

  1. Chọn Chia sẻ trên dải băng.

    Hoặc chọn Tệp > Chia sẻ.

    Lưu ý: Nếu tệp của bạn chưa được lưu vào OneDrive, bạn sẽ được nhắc tải tệp lên OneDrive để chia sẻ.

  2. Chọn người bạn muốn chia sẻ từ menu thả xuống hoặc nhập tên hay địa chỉ email.

  3. Thêm thông điệp (tùy chọn), rồi chọn Gửi.

Biểu tượng và hộp thoại Chia sẻ trong PowerPoint

Trình bày bản trình bày của bạn

Chọn biểu tượng Trình Chiếu ở cuối màn hình.

Hoặc trên tab Trình Chiếu, chọn một tùy chọn:

  • Để bắt đầu ở trang chiếu đầu tiên, hãy chọn Từ Đầu.

  • Để bắt đầu ở vị trí hiện tại của bạn, hãy chọn Từ Trang chiếu Hiện tại.

  • Để trình bày với những người không ở cùng vị trí với bạn, hãy chọn Trình bày Trực tuyến, rồi chọn Skype for Business hoặc Dịch vụ Chia sẻ Bản trình bày Office.

Để thoát khỏi dạng xem Trình Chiếu, nhấn Esc.

Để tìm hiểu thêm, xem mục Bắt đầu bản trình bày và xem các ghi chú của bạn trong Dạng xem Diễn giả.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×