Cộng tác với người Microsoft 365

văn bản thay thế

Microsoft 365 tập hợp các công cụ tốt nhất để bạn có thể làm việc cùng với người khác để tạo nội dung nhanh hơn, dễ dàng hơn và từ mọi nơi trên thế giới.

Có đồng nghiệp

Làm việc cùng với đồng nghiệp của bạn

Dù bạn ở đâu hay sử dụng thiết bị nào, bạn vẫn có thể dễ dàng chia sẻ tệp, đồng tác giả trong thời gian thực và làm việc hiệu quả từ mọi nơi với Microsoft 365.

Cộng tác tại nơi làm việc trong Microsoft 365 >

Có bạn bè và gia đình

Tạo nội dung nào đó với bạn bè và gia đình của bạn

Sử dụng ứng dụng Office yêu thích của bạn như Word, Excel và PowerPoint miễn phí trong trình duyệt. Kết hợp nội dung với bạn bè và gia đình.

Chỉnh sửa cùng với bạn bè và người >

Khám phá thêm các kịch bản khác

Bạn muốn xem thêm?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×