Cột Pivot (Power Query)

Bạn có thể xoay vòng cột trong bảng bằng cách tổng hợp các giá trị khớp trong một cột để tạo hướng bảng mới. Bảng trước tiên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo các giá trị trong cột đầu tiên. 

Trực quan hóa khái niệm xoay vòng

Khi xoay vòng, bạn lấy hai cột gốc và tạo một cặp thuộc tính-giá trị đại diện cho một điểm giao nhau của cột mới:

 • Thuộc tính Các giá trị giống hệt nhau từ một cột thuộc tính ban đầu (màu lục ở bên trái) được xoay thành một vài cột mới (màu lục ở bên phải).

 • Giá trị từ cột không được điều chỉnh gốc (màu lam ở bên trái) được phân bố dưới dạng giá trị đối với cột mới tương ứng (màu lam ở bên phải).

Dưới đây là dữ liệu mẫu được sử dụng trong quy trình này.

Kết quả Xoay vòng Cột

 1. Để mở một truy vấn, hãy định vị một truy vấn đã tải trước đó từ Trình soạn thảo Power Query, chọn một ô trong dữ liệu, rồi chọn Truy vấn> Sửa. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tạo, tải hoặc chỉnh sửa truy vấn trong Excel.

 2. Chọn cột bạn muốn xoay. Trong ví dụ, hãy chọn Ngày. Các giá trị duy nhất của cột này trở thành các cột và tiêu đề cột mới.

 3. Chọn Chuyển > Pivot Column

 4. Trong hộp thoại Cột Pivot, trong danh sách Cột Giá trị, chọn Amt.

 5. Chọn Tùy chọn nângcao , rồi chọn hàm Tổng hợp Giá trị. Trong ví dụ, chọn Tính tổng

  Các tùy chọn sẵn dùng là:Không tổng hợp , Đếm (tất cả), Đếm (không trống),Tốithiểu ,Tối đa ,Trung vị , TổngTrung bình. 

  Mẹo     Nếu bạn không muốn đếm một ô không có giá trị, hãy chọn Đếm (không trống). Ví dụ, nếu có mười ô trong một cột và hai ô là ô trống, thì số đếm sẽ là tám.

 6. Chọn OK.

Kết quả

Cột Ngày từ bảng ban đầu được xoay để tính tổng tất cả các giá trị từ cột Amt gốc tại giao điểm của Quốc gia và mỗi cột Ngày mới.

Ví dụ Xoay vòng Cột

Dưới đây là dữ liệu mẫu được sử dụng trong quy trình này.

Ví dụ dữ liệu trước khi xoay vòng không tổng hợp

Bạn có thể xoay vòng cột mà không tổng hợp khi bạn làm việc với các cột không thể tổng hợp hoặc bạn không muốn tổng hợp các giá trị.

 1. Để mở một truy vấn, hãy định vị một truy vấn đã tải trước đó từ Trình soạn thảo Power Query, chọn một ô trong dữ liệu, rồi chọn Truy vấn> Sửa. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tạo, tải hoặc chỉnh sửa truy vấn trong Excel.

 2. Chọn cột bạn muốn xoay. Trong ví dụ, hãy chọn Vị trí. Các giá trị duy nhất của cột này trở thành các cột và tiêu đề cột mới.

 3. Chọn Chuyển > Pivot Column

 4. Trong hộp thoại Cột Pivot, trong danh sách Cột Giá trị, chọn Sản phẩm.

 5. Chọn Tùy chọn nângcao , rồi chọn hàm Tổng hợp Giá trị. Trong ví dụ này, hãy chọn Không tổng hợp

 6. Chọn OK.

Kết quả

Ví dụ về dữ liệu sau khi xoay vòng mà không tổng hợp

Cột Vị trí từ bảng ban đầu được xoay để lấy giá trị từ cột Sản phẩm ban đầu tại giao điểm của Quốc gia và mỗi cột Vị trí mới.

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng ví dụ từ mục "Pivot và tổng hợp một cột":

Kết quả Xoay vòng Cột

Nếu bạn xoay cột Ngày, hãy chọn Amt trong danh sách Cột Giá trị, rồi trong tùy chọn Nâng cao,chọn Không tổng hợp cho Hàm Giá trị Tổng hợp ,bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau đây:

"Expression.Error: Có quá nhiều phần tử trong liệt tích để hoàn thành thao tác."

Lỗi này xảyra vì tùy chọn Không tổng hợp được thiết kế để hoạt động với một giá trị duy nhất được trả về cho giao điểm của Quốc gia và Ngày, chứ không phải nhiều giá trị.

Bạn có thể không thấy lỗi này ngay lập tức. Khi bạn đã xác định giá trị này ban đầu, các điều kiện của dữ liệu tạo ra một giá trị duy nhất tại điểm giao ly. Sau thao tác làm mới trong tương lai, các điều kiện của dữ liệu đã thay đổi và bây giờ có thể có nhiều giá trị tại điểm giao nhau. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể dùng lệnh Pivot với phép tổng hợp.

Xem thêm

Trợ giúp Power Query Excel

Bỏ chuyển cột (Power Query)

Xoay vòng cột (docs.com)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×