Campus Connect trong GroupMe là gì?

Trong GroupMe, Campus Connect giúp bạn kết nối với các câu lạc bộ và tổ chức khác nhau tại trường đại học hoặc trường đại học của bạn. Bằng cách xác thực địa chỉ email trường đại học/đại học, bạn sẽ có thể tìm kiếm tất cả các nhóm tại trường đại học hoặc trường đại học của mình, cũng như tạo nhóm cho các lớp học, câu lạc bộ và sở thích chung.

Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu là địa chỉ email do trường đại học hoặc trường đại học cấp cho bạn. Chọn Khám Nút Kết nối Khuôn viên trườngtrong GroupMe để bắt đầu.

Lưu ý: Campus Connect hiện chỉ sẵn dùng cho các trường cao đẳng, trường thương mại và đại học. GroupMe Campus Connect độc lập với (và không được quản lý bởi) trường đại học hoặc trường đại học của bạn.

Bạn không sử dụng Campus Connect? Tìm hiểu cách bắt đầu nhóm trong GroupMe

Bắt đầu

Xác thực email trường đại học hoặc trường đại học của bạn trong GroupMe

Tìm kiếm và tham gia một nhóm trường đại học hoặc trường đại học hoặc cộng đồng với Campus Connect

Tạo nhóm Kết nối Khuôn viên trường

Di chuyển nhóm GroupMe đến Campus Connect

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×