Chèn Hàm

Sử dụng hộp thoại Chèn Hàm để giúp bạn chèn công thức và đối số chính xác cho nhu cầu của mình. (Để xem hộp thoại Chèn Hàm, hãy bấm Vào Chèn hàm

Hộp thoại Chèn Hàm

Tìm kiếm một hàm

Nhập mô tả ngắn gọn về những việc bạn muốn một hàm thực hiện, rồi chọn Đi tới. Danh sách các hàm có thể phù hợp với nhu cầu của bạn và dựa trên mô tả của bạn sẽ hiển thị trong hộp Chọn hàm.

Hoặc chọn một thể loại

Từ danh sách thả xuống, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Chọn Sử dụng Gần đây Nhất. Các hàm bạn đã chèn trong quá khứ gần đây sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp Chọn một hàm.

  • Chọn một thể loại hàm. Các hàm trong thể loại đó sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp Chọn hàm.

  • Chọn Tất cả. Mỗi hàm sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp Chọn hàm.

Chọn một hàm

Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm vào tên hàm để xem cú pháp hàm và mô tả ngắn gọn ngay bên dưới hộp Chọn hàm.

  • Bấm đúp vào tên hàm để hiển thị hàm và các đối số của hàm trong trình hướng dẫn Tham đối Hàm, giúp bạn thêm tham đối chính xác.

Trợ giúp về hàm này

Hiển thị chủ đề trợ giúp tham khảo trong cửa sổ Trợ giúp cho hàm được chọn hiện tại trong hộp Chọn hàm.

Để biết tổng quan về cách tạo công thức, hãy xem tổng quan về các công thức Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×