Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
  1. Chọn vị trí bạn muốn hình nền mờ xuất hiện trên trang.

  2. Chọn Thiết > Hình nền > bấm chuột phải vào hình nền mờ bạn muốn, rồi chọn Chèn tại Vị trí Tài liệu Hiện tại. Hình nền mờ sẽ xuất hiện dưới dạng hộp văn bản.

    Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ hình nền mờ hiển thị lệnh Chèn tại Vị trí Tài liệu Hiện tại.

Bạn muốn thêm nữa?

Xem tất cả các nội dung của chúng tôi về hình nền mờ

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×