Chèn hình nền mờ vào chỉ một trang

  1. Chọn vị trí bạn muốn hình nền mờ xuất hiện trên trang.

  2. Chọn Thiết > Hình nền > bấm chuột phải vào hình nền mờ bạn muốn, rồi chọn Chèn tại Vị trí Tài liệu Hiện tại. Hình nền mờ sẽ xuất hiện dưới dạng hộp văn bản.

    Bấm chuột phải vào hình thu nhỏ hình nền mờ hiển thị lệnh Chèn tại Vị trí Tài liệu Hiện tại.

Bạn muốn thêm nữa?

Xem tất cả các nội dung của chúng tôi về hình nền mờ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×