Chèn hoặc thay đổi số trang chiếu, ngày hoặc chân trang trong trang chiếu trên màn hình

Chèn hoặc thay đổi số trang chiếu, ngày hoặc chân trang trong trang chiếu trên màn hình

Trong PowerPoint, bạn có thể thêm hoặc loại bỏ số của trang chiếu tự động, ẩn đánh số trên trang chiếu tiêu đề và di chuyển số trang chiếu. Bạn cũng có thể thêm ngày và giờ vào các trang chiếu.

Nếu bạn cho rằng tính năng đánh số trang chiếu của chúng tôi quá phức tạp, vui lòng đi tới hộp đề xuất để bỏ phiếu cho các cải tiến.

Chọn đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Trên tab Chèn, chọn Số Trang chiếu.

  hiển thị nút số trang chiếu trên ribbon trong powerpoint

 2. Trên tab Trang chiếu, hãy đánh dấu hộp Số trang chiếu.

  Hiển thị hộp thoại đầu trang và chân trang trong powerpoint

  Nếu bạn không muốn một số xuất hiện trên trang chiếu tiêu đề, hãy đánh dấu luôn vào hộp Không hiện trên trang chiếu tiêu đề.

 3. Chọn Áp dụng cho Tất cả.

Chủ đề được áp dụng cho bản trình bày có vị trí tiêu chuẩn để số xuất hiện trên các trang chiếu, như được minh họa bởi ảnh hai chủ đề bên dưới. Để thay đổi vị trí đó, hãy xem mục "Thay đổi vị trí số trang xuất hiện trên trang chiếu của bạn" bên dưới.

Chủ đề Wisp với số trang chiếu

Chủ đề Idon với số trang chiếu

 1. Trên tab Chèn, chọn Số Trang chiếu.

  hiển thị nút số trang chiếu trên ribbon trong powerpoint

 2. Trên tab Trang chiếu, bỏ chọn hộp có tên Số trang chiếu.

  Hiển thị hộp thoại đầu trang và chân trang trong powerpoint

 3. Chọn Áp dụng cho tất cả.

 1. Trên tab Chèn, chọn Số Trang chiếu.

 2. Bấm tab Trang chiếu, rồi đánh dấu vào hộp Không hiện trên trang chiếu tiêu đề.

 3. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

 1. Trên tab Dạng xem, hãy chọn Trang chiếu Cái.

  hiển thị nút trang chiếu cái trên ribbon trong PowerPoint

 2. Ở phía trên ngăn hình thu nhỏ, chọn hình thu nhỏ Trang chiếu Cái.

  Hình thu nhỏ Trang chiếu Cái trong Dạng xem Trang chiếu Cái

 3. Trong ngăn Trang chiếu, chọn và giữ chỗ dành sẵn cho số trang cho đến khi bạn thấy mũi tên bốn đầu, rồi kéo nó đến vị trí mới.

  Chọn và giữ chỗ dành sẵn cho số trang chiếu

  Khi bạn đã làm xong, hãy chọn Đóng Dạng xem Bản cái.

 1. (PowerPoint 2013 hoặc 2016) Trên tab Thiết kế, chọn Kích cỡ Trang chiếu, rồi chọn Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

  Trên tab Thiết kế của Dải băng, chọn Kích cỡ Trang chiếu, rồi chọn Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

  (PowerPoint 2010 hoặc phiên bản cũ hơn) Trên tab Thiết kế, chọn Thiết lập Trang.

  Trên tab Thiết kế của Dải băng, chọn Thiết lập Trang.
 2. Bên dưới Đánh số trang chiếu từ, bấm vào mũi tên lên hoặc xuống để chuyển sang số mà bạn muốn bắt đầu:

  hiển thị hộp thoại kích cỡ trang chiếu trong PowerPoint
 3. Bấm vào OK.

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

 2. Ở bên trái màn hình, tại ngăn có chứa hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào hình thu nhỏ trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Ngày & Giờ.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang sẽ mở ra.

 4. Ở tab Trang chiếu, chọn hộp kiểm Ngày và giờ, rồi chọn kiểu ngày bạn muốn:

  • Nếu bạn muốn ngày và giờ phản ánh ngày và giờ hiện tại mỗi khi bạn mở hoặc in bản trình bày, bấm vào Cập nhật tự động, rồi chọn định dạng ngày và giờ bạn muốn.

  • Nếu bạn muốn đặt ngày và giờ thành một ngày cụ thể, bấm vào Cố định, trong hộp Cố định, nhập ngày bạn muốn.

   Qua việc đặt ngày trên bản trình bày là Cố định, bạn có thể dễ dàng theo dõi lần cuối bạn thay đổi bản trình bày.

 5. Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ vào mọi trang chiếu trong bản trình bày của mình, bấm vào Áp dụng cho tất cả.

 1. Trên tab Chèn, chọn Đầu trang & chân trang.

  hiển thị nút chèn > đầu trang trong powerpoint

 2. Trên tab Trang chiếu, chọn hộp Chân trang.

 3. Trong hộp bên dưới Chân trang, hãy nhập văn bản mà bạn muốn, chẳng hạn như "Tài liệu mật của Công ty".

  hiển thị hộp thoại chèn chân trang trong powerpoint

 4. Để ngăn không cho chân trang xuất hiện trên trang chiếu tiêu đề, chọn hộp Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề.

 5. Chọn Áp dụng cho tất cả để chân trang xuất hiện trên mọi trang chiếu hoặc chọn Áp dụng để chân trang chỉ xuất hiện trên trang chiếu hiện được chọn.

 1. Trên tab Chèn, chọn Đầu trang & chân trang.

  hiển thị nút chèn > đầu trang trong powerpoint

 2. Trên tab Trang chiếu, bỏ chọn hộp Chân trang.

 3. Chọn Áp dụng cho tất cả để loại bỏ chân trang khỏi tất cả các trang chiếu trong bản trình bày. Nếu không, chọn Áp dụng để chỉ loại bỏ chân trang khỏi trang chiếu đang được chọn.

Những bài viết khác liên quan đến đánh số và chân trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×