Chèn một đối tượng trong Word hoặc Outlook

Tùy thuộc vào phiên bản Word hoặc Outlook bạn đang sử dụng, bạn có thể chèn nhiều đối tượng khác nhau (chẳng hạn như tệp PDF, biểu đồ Excel hoặc trang tính hoặc bản trình bày PowerPoint) vào một tài liệu Word hoặc thông điệp email bằng cách liên kết hoặc nhúng chúng. Để chèn một đối tượng, hãy bấm Đốitượng trên tab Chèn.

Chèn đối tượng mới

Để tạo tệp mới được chèn vào tài liệu Word hoặc thư email của bạn:

 1. Trong hộp thoại Đối tượng, bấm vào tab Tạo Mới, rồi chọn một tùy chọn từ danh sách Loại đối tượng.

  Tab Tạo Mới trong hộp thoại Đối tượng

  Chương trình mặc định cho loại tệp đó sẽ mở ra, nơi bạn có thể nhập bất kỳ văn bản hoặc dữ liệu nào bạn muốn. Khi bạn đóng chương trình, bất kỳ nội dung hoặc thay đổi nào được thêm vào sẽ xuất hiện trong tài liệu Word hoặc thông điệp email của bạn.

 2. Nếu bạn muốn tệp mới xuất hiện ở dạng biểu tượng có thể bấm vào được chứ không phải trang đầu tiên của tệp mới, hãy chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu chọn hộp kiểm này, bạn có thể chọn biểu tượng khác bằng cách bấm vào Thay đổi Biểu tượng.

Mẹo: 

 • Thông tin trong phần Kết quả thay đổi dựa trên loại đối tượng đã chọn và liệu Hiển thị dưới dạng biểu tượng có được chọn hay không. Dùng thông tin này để giúp bạn xác định những gì bạn muốn chèn và cách bạn muốn nó xuất hiện.

 • Để chỉnh sửa thông tin trong đối tượng được chèn, hãy bấm đúp vào đối tượng.

 • Trong Outlook, tùy chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng chỉ sẵn dùng nếu bạn định dạng email của mình dưới dạng RTF( Định dạng văn bản > dạng> dạng Thư > Văn bản có Định dạng).

Liên kết hoặc nhúng tệp hiện có

Để liên kết hoặc nhúng đối tượng đã được tạo:

 1. Trong hộp thoại Đối tượng, chọn tab Tạo từ Tệp, rồi bấm vào Duyệt để tìm tệp bạn muốn chèn.

  Tab Tạo từ Tệp trong hộp thoại Đối tượng

 2. Để liên kết đến tệp nguồn, thay vì nhúng tệp vào tài liệu Word hoặc thư email của bạn, hãy chọn Liên kết tới tệp.

 3. Nếu bạn muốn tệp được chèn xuất hiện dưới dạng biểu tượng có thể bấm vào được, chứ không phải trang đầu tiên của tệp, hãy chọn Hiển thị dưới dạng biểu tượng. Nếu chọn hộp kiểm này, bạn có thể chọn biểu tượng khác bằng cách bấm vào Thay đổi Biểu tượng.

  Mẹo: Thông tin trong phần Kết quả thay đổi dựa vào việc Liên kết đến tệp và Hiển thị dưới dạng biểu tượng được chọn hay không. Dùng thông tin này để giúp bạn xác định những gì bạn muốn chèn và cách bạn muốn nó xuất hiện.

Đối tượng nhúng so với các đối tượng được liên kết

Các đối tượng nhúng trở thành một phần của tệp Word hoặc thư email và sau khi được chèn, các đối tượng này không còn kết nối với bất kỳ tệp nguồn nào nữa.

Các đối tượng được liên kết có thể được cập nhật nếu tệp nguồn được sửa đổi. Liên kết dữ liệu được lưu trữ trong tệp nguồn. Tệp Word hoặc thư email (tệp đích) chỉ lưu trữ vị trí của tệp nguồn và hiển thị bản trình bày của dữ liệu được liên kết. Hãy sử dụng các đối tượng được liên kết nếu kích cỡ tệp cần được cân nhắc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×