Chèn ngày và thời gian vào báo cáo hoặc biểu mẫu

 1. Mở báo cáo hoặc biểu mẫu Access ở dạng xem Thiết kế hoặc Bố trí.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Đầu trang / Chân trang, bấm vào Ngày và Thời gian

  Hộp thoại Ngày và Thời gian xuất hiện.

 3. Bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm Ngày nếu bạn không muốn bao gồm ngày.

 4. Nếu bạn muốn bao gồm ngày, hãy bấm vào định dạng ngày bạn muốn sử dụng.

 5. Bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm Thời gian nếu bạn không muốn bao gồm thời gian.

 6. Nếu bạn muốn bao gồm thời gian, hãy bấm vào định dạng thời gian bạn muốn sử dụng.

  Một mẫu thông tin về ngày và thời gian ở định dạng bạn đã chọn xuất hiện trong vùng Mẫu của hộp thoại.

 7. Bấm OK.

  Đã thêm thông tin về ngày và thời gian vào báo cáo hoặc biểu mẫu.

Lưu ý: Trên một biểu mẫu, các trường ngày và thời gian hiển thị ngày và thời gian hệ thống khi bạn mở biểu mẫu. Trên một báo cáo, các trường ngày và thời gian hiển thị ngày và thời gian hệ thống khi bạn đã in hoặc xem trước trang có chứa các trường đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×