Chèn ngày vào chân trang trong Excel

Để thêm ngày hiện tại vào thời điểm in ra cuối mỗi trang được in, chỉ cần chèn ngày vào chân trang của trang tính. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể Thêm ngày vào đầu mỗi trang được inra.

 1. Bấm chèn đầu trang > & chân trang

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn
 2. Cuộn xuống dưới cùng của trang tính.

 3. Bấm vào hộp chân trang bên trái, giữa hoặc bên phải ở cuối trang tính.

  Thêm chân trang
 4. Bấm thiết kế > ngày hiện tại.

  Tab đầu trang & chân trang thiết kế chân trang
 5. Để thoát khỏi dạng xem chân trang, hãy bấm vào vị trí bất kỳ trong trang tính, rồi bấm dạng xem > bình thường.

Chân trang trong sổ làm việc của tôi nằm ở đâu?

Bấm xembố trí trang>. Chân trang chỉ hiển thị trong dạng xem bố trí trang, xem trước khi invà trên các trang in.

Bạn không thể chèn chân trang vào Excel dành cho web.

Lưu ý: Nếu bạn đã chèn một chân trang trong bảng tính của mình bằng cách dùng Excel trên máy tính, rồi mở bảng tính trong Excel dành cho web, chân trang sẽ không nhìn thấy được.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể sử dụng nút mở trong Excel để mở sổ làm việc và chèn ngày vào chântrang.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×