Chèn trang trống

Để đưa trang trống vào tài liệu Word của bạn, hãy đặt con trỏ nơi bạn muốn bắt đầu trang mới rồi bấm Chèn > Trang Trống. Trang trống sẽ mở ra và sẵn sàng cho bạn thêm dữ liệu.

Hình ảnh của nút Trang Trống dưới Chèn

Khi bạn cần một khoảng trống nhỏ, bạn có thể dùng tùy chọn chèn dấu ngắt trang. Sự khác biệt là Chèn > Trang Trống đặt toàn bộ một trang trống vào trong tài liệu của bạn, trong khi Chèn > Dấu Ngắt trang thì không. Thay vào đó, nó đẩy bất kỳ thứ gì đằng sau dấu ngắt sang đầu trang tiếp theo. Xem Thêm dấu ngắt trang để biết thêm về dấu ngắt trang.

Mẹo:  Nếu bạn đang định dạng một tài liệu phức tạp và bạn muốn nhanh chóng thêm hoặc tìm các trang trống, dấu ngắt trang hoặc các thành phần khác, hãy bấm Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng > Trang để xem chúng nằm ở đâu.

Hình ảnh hiển thị hộp kiểm Ngăn Dẫn hướng dưới Dạng xem

Để loại bỏ trang trống khỏi tài liệu của bạn, hãy xem Xóa trang trống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×