Chức năng VLOOKUP trong Power Pivot

Một trong các hàm phổ biến nhất trong công thức Excel là VLOOKUP. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng hàm VLOOKUP trong Power Pivot. Điều này chủ yếu là vì trong Power Pivot, các hàm biểu thức phân tích dữ liệu (Dax) không lấy một ô hoặc phạm vi ô như một tham chiếu — như vlookup không có trong Excel. Các hàm DAX chỉ lấy một cột hoặc một bảng làm tham chiếu.

Trong Power Pivot, hãy nhớ rằng bạn đang làm việc với một mô hình dữ liệu quan hệ. Tra cứu các giá trị trong một bảng khác thực sự là khá dễ dàng, và trong nhiều trường hợp bạn không cần phải tạo bất kỳ công thức nào cả.

Ví dụ, giả sử bạn có PivotTable trong trang tính Excel để phân tích dữ liệu bán hàng trong mô hình dữ liệu của bạn — và bạn muốn cắt dựa trên dữ liệu của khu vực từ cột khu vực trong bảng địa lý. Bạn chỉ có thể thêm khu vực dưới dạng một trường vào PivotTable. Không cần phải có tra cứu hoặc công thức. Giải pháp đơn giản này có một số yêu cầu: vùng cột tra cứu phải nằm trong một bảng có liên quanvà không thể ẩn bảng địa lý khỏi danh sách trường pivottable.

Có một số trường hợp trong Power Pivot mà bạn có thể muốn tra cứu các giá trị trong một bảng khác như một phần của phép tính — chẳng hạn như cột được tính hoặc thước đo. Những điều này cần có một công thức tùy chỉnh được tạo bằng DAX, bao gồm một số hàm thực hiện tra cứu tương tự. Bạn chọn tùy thuộc vào những gì bạn cần công thức của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Sử dụng hàm liên quan để tra cứu các giá trị trong một bảng có liên quan.

Sử dụng hàm Relatedtable để tra cứu bảng với tất cả các hàng liên quan đến hàng hiện tại.

Sử dụng hàm Lookupvalue để trả về giá trị bằng tiêu chí lọc.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×