Việc chặn ảnh có thể giúp bảo vệ máy tính của bạn. Microsoft Outlook được cấu hình theo mặc định để chặn các bản tải xuống hình ảnh tự động từ Internet. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ chặn ảnh mà bạn nghĩ là an toàn để tải xuống.

Lợi thế của việc chặn tải hình ảnh tự động bao gồm:

 • Giúp bạn tránh xem tài liệu có khả năng gây khó chịu (khi nội dung bên ngoài được nối kết với thư).

 • Giúp ngăn không cho mã độc hại đến dữ liệu trên máy tính của bạn.

 • Cho phép bạn quyết định — đặc biệt là nếu bạn đang sử dụng kết nối băng thông thấp — liệu một hình ảnh cụ thể đảm bảo thời gian và băng thông cần thiết để tải xuống.

Bỏ chặn tải xuống ảnh cho một thư duy nhất

Bạn có thể bỏ chặn tải xuống các ảnh được nối kết và nội dung bên ngoài khác cho một thư duy nhất đến từ một nguồn đáng tin cậy.

 • Chọn thanh thông tin ở phía trên cùng của thư, rồi bấm vào tải xuống ảnh.

  Gắn cờ và lời nhắc cho người nhận được cung cấp trong thanh thông báo.

Khi bạn bấm vào tải xuống ảnh trong thư mà bạn đang xem trước trong ngăn đọc, thư sẽ được lưu tự động và hiển thị các ảnh lại vào lần tiếp theo khi bạn mở thư. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào tải xuống ảnh trong thư đang mở và muốn hình ảnh hiển thị lần sau khi bạn mở thư, bạn phải lưu thư.

Bỏ chặn tải xuống ảnh cho tất cả các thư

 • Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook nào?
 • 2021-2010
 • 2007
 1. Trên tab tệp , chọn tùy chọn > Trung tâm tin cậy.

 2. Trong mục Trung tâm Tin cậy của Microsoft Outlook, hãy bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 3. Xóa hộp kiểm không tự động tải ảnh xuống trong thư email HTML hoặc các mục RSS .

 1. Trên menu công cụ , bấm vào Trung tâm tin cậy > tự động tải xuống.

 2. Xóa hộp kiểm không tự động tải ảnh xuống trong thư email HTML hoặc các mục RSS .

Bỏ chặn tải xuống ảnh cho tất cả các thư từ một địa chỉ email hoặc tên miền cụ thể

 1. Trong thư đang mở được gửi từ một địa chỉ email hoặc tên miền cụ thể, hãy bấm chuột phải vào một mục bị chặn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm Thêm người gửi vào danh sách người gửi an toàn.

  • Bấm Thêm tên miền @domain vào danh sách người gửi an toàn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×