Trong Teams cho doanh nghiệp cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có tùy chọn chặn liên hệ, nếu cần.

Quan trọng: Các bước này chỉ dành cho Teams dành cho doanh nghiệp cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Ứng dụng này sẽ không hoạt động nếu bạn đang sử dụng Teams với tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Để chặn một liên hệ:

 1. Từ tab Trò chuyện, vuốt sang trái tới người bạn muốn chặn.

 2. nhẹ vào Thêm Nút tùy chọn khác.

 3. Gõ nhẹ vào Chặn.

Lưu ý: Nếu bạn chặn người nào đó trong một trong các cuộc trò chuyện nhóm của bạn, tin nhắn của họ vẫn sẽ hiển thị trong nhóm đó. Bạn sẽ cần phải loại bỏ người dự khỏi nhóm đó để ngừng nhận thư của họ.

Để bỏ chặn một liên hệ trong Teams:

 1. nhẹ vào Xem Nút Xem thêm.

 2. Nhấnvào Cài đặt  Nút Cài đặt.

 3. Gõ nhẹ vào Liên Nút Mọi người, sau đó gõ nhẹ vào Liên hệ bị chặn.

 4. Tìm liên hệ bạn muốn, rồi nhấn vào Bỏ chặn liên hệ.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Để chặn một liên hệ:

 1. Từ tab Trò chuyện, vuốt sang trái tới người bạn muốn chặn.

 2. nhẹ vào Thêm Nút tùy chọn khác.

 3. Gõ nhẹ vào Chặn.

Lưu ý: Nếu bạn chặn một người không phải là liên hệ nhưng nằm trong một trong các nhóm của bạn, thư của họ vẫn sẽ hiển thị trong nhóm đó. Bạn sẽ cần phải loại bỏ người dự khỏi nhóm đó để ngừng nhận thư của họ.

Để bỏ chặn một liên hệ trong Teams: 

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm Nút Xem thêm.

 2. nhẹ vào Cài đặt  Nút Cài đặt.

 3. Gõ nhẹ vào Liên hệ Nút Mọi người, sau đó gõ nhẹ vào Liên hệ bị chặn.

 4. Tìm liên hệ bạn muốn, rồi nhấn vào Bỏ chặn.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Để chặn một liên hệ:

 1. Mở Microsoft Teams.

 2. Từ tab Trò chuyện, di chuột qua người bạn muốn chặn.

  Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm ở phía trên cùng của cửa sổ để tìm họ.

 3. Chọn Xem thêm tùy Nút tùy chọn khác.

 4. Chọn Chặn.

Lưu ý: Nếu bạn chặn một người không phải là liên hệ nhưng nằm trong một trong các nhóm của bạn, thư của họ vẫn sẽ hiển thị trong nhóm đó. Bạn sẽ cần phải loại bỏ người dự khỏi nhóm đó để ngừng nhận thư của họ.

Để bỏ chặn một liên hệ trong Teams: 

 1. Mở Microsoft Teams.

 2. Chọn Cài đặt nhiều thông tin Nút tùy chọn khác khác ở gần ảnh hồ sơ của bạn.

 3. Chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

 4. Chọn Quyền riêngtư , sau đó chọn Chỉnh sửa liên hệ bị chặn.
   

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Teams cho Windows 11, hãy chọn Quyền riêngtư , rồi chọn Quản lý người dùng bị chặn. 

 5. Tìm liên hệ bạn muốn, rồi chọn Bỏ chặn.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Để chặn một liên hệ:

 1. Từ tab Trò chuyện, di chuột qua người bạn muốn chặn.

  Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm ở phía trên cùng của cửa sổ để tìm họ.

 2. Chọn Xem thêm tùy Nút tùy chọn khác.

 3. Chọn Chặn.

Lưu ý: Nếu bạn chặn một người không phải là liên hệ nhưng nằm trong một trong các nhóm của bạn, thư của họ vẫn sẽ hiển thị trong nhóm đó. Bạn sẽ cần phải loại bỏ người dự khỏi nhóm đó để ngừng nhận thư của họ.

Để bỏ chặn một liên hệ trong Teams: 

 1. Chọn Cài đặt nhiều thông tin Nút tùy chọn khác khác ở gần ảnh hồ sơ của bạn.

 2. Chọn Cài đặt  Nút Cài đặt.

 3. Chọn Quyền riêngtư , sau đó chọn Chỉnh sửa liên hệ bị chặn.

 4. Tìm liên hệ bạn muốn, rồi chọn Bỏ chặn.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×