Chỉnh sửa đánh số trang, chân trang và đầu trang cho Bản phân phát trong PowerPoint

Chỉnh sửa đánh số trang, chân trang và đầu trang cho Bản phân phát trong PowerPoint

PowerPoint cho Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Sử dụng Bản phân phát cái để tạo và chỉnh sửa bản phân phát của bản trình bày. Thay đổi sẽ xuất hiện trên tất cả các trang của bản phân phát được in.

Bạn có thể thay đổi số trang chiếu trên mỗi trang, hướng trang chiếu, kích cỡ trang chiếu. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ số trang, đầu trang và chân trang, ngày giờ và bạn cũng có thể chèn ảnh hoặc thêm nền.

Để xem các tùy chọn cho bản phân phát, hãy chọn tab Xem, rồi chọn Bản phân phát cái trong nhóm Dạng xem bản cái.

Hiển thị Xem bản phân phát cái trong PowerPoint

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Trong nhóm Thiết lập trang, bạn có thể chỉ định số và bố trí của trang chiếu để in trên từng trang, thay đổi hướng của bản phân phát và đặt kích cỡ trang chiếu. Bạn có thể sử dụng cài đặt trên cả ba menu — Hướng bản phân phát, Kích cỡ trang chiếu và Trang chiếu mỗi trang — để tùy chỉnh bố trí chính xác theo cách bạn muốn.

Nhóm Thiết lập trang

Đặt số trang chiếu trên mỗi trang:

 1. Bấm vào Trang chiếu mỗi trang.

  Tùy chọn Trang chiếu mỗi trang
 2. Chọn một tùy chọn bố trí từ hình ảnh thu nhỏ.

Mẹo: Tùy chọn3 trang chiếu đi kèm các dòng mà người xem có thể sử dụng để ghi chú.

Đặt hướng:

 • Bấm vào Hướng bản phân phát, rồi chọn Dọc hoặc Ngang.

  Menu Hướng bản phân phát

Đặt kích cỡ trang chiếu:

 • Bấm vào Kích cỡ trang chiếu (hoặc trong PowerPoint 2010, Hướng trang chiếu), rồi chọn một trong các tùy chọn.

  Menu Kích cỡ trang chiếu

  Khi PowerPoint không thể tự động co giãn nội dung, ứng dụng sẽ nhắc bạn bằng một thông báo. Chọn </c0>Cực đại hóa để tăng kích cỡ của nội dung trang chiếu khi bạn điều chỉnh lên kích cỡ trang chiếu lớn hơn. (Chọn tùy chọn này có thể làm cho nội dung của bạn không vừa khít trên trang chiếu.) Chọn Đảm bảo vừa để giảm kích cỡ của nội dung của bạn. (Điều này có thể khiến nội dung của bạn hiển thị nhỏ hơn nhưng bạn sẽ có thể xem toàn bộ nội dung trên trang chiếu.)

  Thông báo co giãn kích cỡ trang chiếu

  Mẹo: 

  • Để đặt kích cỡ tùy chỉnh, bao gồm chiều rộng, chiều cao, đánh số trang chiếu và hướng trang chiếu cũng như ghi chú, hãy bấm vào Kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh trên menu Kích cỡ trang chiếu.

  • Để đảm bảo trang chiếu được in theo ý bạn, hãy xem trước bản phân phát trước khi in.

Bạn có thể điều chỉnh đầu trang và chân trang trong nhóm Chỗ dành sẵn. Theo mặc định, chỗ dành sẵn sẽ xuất hiện ở góc trên cùng và dưới cùng của trang Bản phân phát cái.

Hiển thị Bản phân phát cái trong PowerPoint

Bấm vào chỗ dành sẵn cho văn bản (Đầu trang, Chân trang, Ngày hoặc Số trang) để thay đổi các mục đó. Bạn có thể thực hiện những thao tác như:

 • Bật hoặc tắt đầu trang/chân trang:   Trong nhóm Chỗ dành sẵn trên dải băng, bỏ chọn hộp kiểm tương ứng với mục(Đầu trang, Ngày, Chân trang hoặc Số trang) mà bạn muốn tắt.

  Bỏ chọn một hộp kiểm, chẳng hạn như Đầu trang, để loại bỏ tính năng khỏi bản phân phát của bạn.
 • Chỉnh sửa hoặc thêm nội dung vào chỗ dành sẵn cho văn bản:   Ngoài những thay đổi của văn bản, bạn có thể dùng các lệnh trên tab Chèn để thêm đồ họa hoặc loại nội dung khác.

 • Định dạng hình dạng và diện mạo văn bản:   Chọn văn bản và sử dụng các tùy chọn trên tab Định dạngTrang đầu để thực hiện thay đổi.

 • Thay đổi chỗ dành sẵn cho văn bản:   Kéo chỗ dành sẵn cho văn bản để di chuyển, rồi dùng núm điều chỉnh kích cỡ hộp văn bản để thay đổi kích cỡ của chỗ dành sẵn.

 1. Trên dải băng thanh công cụ, chọn tab Xem, rồi chọn Bản phân phát cái.

 2. Ở tab Chèn trên dải băng, chọn Chèn, rồi chọn Ảnh (hoặc một nút khác như Ảnh trực tuyến, tùy thuộc vào nơi bạn muốn tải hình ảnh).

 3. Duyệt đến hình ảnh bạn muốn, chọn hình ảnh đó, rồi chọn Chèn.

  Hình ảnh sẽ được chèn ở giữa trang.

 4. Kéo hình ảnh đến vị trí bạn muốn và chỉnh cỡ, nếu cần. Để xem các tùy chọn định dạng bổ sung, bấm vào tab Định dạng công cụ ảnh.

Bạn có thể thay đổi nền của bản phân phát (nhưng không phải nền trang chiếu) trong nhóm Nền. Bạn cũng có thể nhanh chóng thay đổi phông chữ cho toàn bộ văn bản trong bản phân phát cùng một lúc và áp dụng viền đặc biệt cũng như hiệu ứng trực quan.

Tùy chọn nền

 • Màu: Chọn một chủ đề màu sắc cho nền bản phân phát của bạn. Bạn có thể phải nhấp vào Kiểu nền và chọn một tùy chọn để nhìn thấy chủ đề được áp dụng.

 • Kiểu nền: Chọn một tùy chọn kiểu từ danh sách. Màu sắc hiển thị phụ thuộc vào lựa chọn của bạn trong danh sách Màu.

  Mẹo: Bấm vào Định dạng Nền ở cuối danh sách Kiểu Nền để mở ngăn Định dạng, rồi chọn từ nhiều tùy chọn nền, chẳng hạn như cài đặt tô nâng cao, hiệu ứng nghệ thuật và cài đặt màu và hình ảnh.

 • Phông: Chọn phông chữ từ danh sách để nhanh chóng áp dụng cho mọi đầu trang và chân trang.

 • Hiệu ứng: Chọn một hiệu ứng từ danh sách để áp dụng hiệu ứng chủ đề, với các tính năng gồm đổ bóng, phản chiếu, đường, màu tô và nhiều nội dung khác.

Để xem hình thức bản phân phát của bạn khi in:

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Trong hộp thoại In, dưới Cài đặt, hãy chọn hộp thứ hai (theo mặc định được đặt là Trang chiếu toàn trang) để bung rộng danh sách tùy chọn. Sau đó, dưới Bản phân phát, chọn bố trí mà bạn muốn.

  Bố trí khi in bản phân phát
 3. Bạn có thể sử dụng các nút mũi tên ở cuối ngăn Xem trước để xem qua hình thu nhỏ của hộp thoại in.

  Bạn có thể xem qua nội dung Xem trước khi in bằng cách sử dụng các mũi tên ở cuối pa nen Xem trước.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với PowerPoint bản phân phát, hãy xem: Video: Làm việc với bản phân phát chính

Trên bản phân phát cái, bạn có thể di chuyển, chỉnh cỡ và định dạng đầu trang cũng như chân trang chỗ dành sẵn. Bạn cũng có thể đặt hướng trang và chỉ định số trang chiếu cần in trên mỗi trang trong bản phân phát.

Thay đổi bản phân phát cái

1 Chỉ định số trang chiếu bạn muốn in trên từng trang của bản phân phát

2 Chỉnh cỡ, định dạng lại hoặc di chuyển chỗ dành sẵn đầu trang

3 Chỉnh cỡ, định dạng lại hoặc di chuyển chỗ dành sẵn chân trang

Để xem các tùy chọn cho bản phân phát:

 1. Bấm vào tab Xem, rồi bấm vào Bản phân phát cái trong nhóm Dạng xem bản trình bày.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

 3. Trên tab Bản phân phát cái, trong nhóm Đóng, bấm vào Đóng dạng xem bản cái.

 4. Nhấp vào nútMicrosoft Office Hình ảnh nút Office , rồi nhấp Lưu.

Chọn một đầu mục bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Bấm vào tab Xem, rồi bấm vào Bản phân phát cái trong nhóm Dạng xem bản trình bày.

 2. Trong nhóm Chỗ dành sẵn trên dải băng, bỏ chọn hộp kiểm tương ứng với mục (Đầu trang, Ngày, Chân trang hoặc Số trang) mà bạn muốn tắt.

  Bỏ chọn một hộp kiểm, chẳng hạn như Đầu trang, để loại bỏ tính năng khỏi bản phân phát của bạn.
 3. Trên tab Bản phân phát cái, trong nhóm Đóng, bấm vào Đóng dạng xem bản cái.

 4. Bấm vào Nút Microsoft Office Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Lưu.

 1. Trên dải băng thanh công cụ, chọn tab Xem, rồi chọn Bản phân phát cái.

 2. Ở tab Chèn trên dải băng, chọn Chèn, rồi chọn Ảnh (hoặc một nút khác như Ảnh trực tuyến, tùy thuộc vào nơi bạn muốn tải hình ảnh).

 3. Duyệt đến hình ảnh bạn muốn, chọn hình ảnh đó, rồi chọn Chèn.

  Hình ảnh sẽ được chèn ở giữa trang.

 4. Kéo hình ảnh đến vị trí bạn muốn và chỉnh cỡ, nếu cần. Để xem các tùy chọn định dạng bổ sung, bấm vào tab Định dạng công cụ ảnh.

Thông tin bổ sung

 • Thay đổi bạn thực hiện với bản phân phát cái không áp dụng cho bản cái trang chiếu hoặc ghi chú cái.

 • Bạn không thể chỉnh cỡ trình giữ chỗ trang chiếu trên trang trình chiếu chính, nhưng bạn có thể chỉnh cỡ trình giữ chỗ cho đầu trang, chân trang, số trang, và ngày tháng.

Xem thêm

In bản phân phát hoặc trang chiếu PowerPoint của bạn

Tạo và in trang ghi chú

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×