Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: 

  • Chỉnh sửa bản chép lại chỉ sẵn dùng cho các bản ghi đã được lưu Microsoft Stream. Nếu tổ chức Teams của bạn đã chọn lưu bản ghi vào OneDrive và SharePoint, tùy chọn này sẽ không sẵn dùng.

  • Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xóa bảnghi.


Nếu tổ chức của bạn vẫn đang sử dụng Microsoft Stream lưu trữ bản ghi cuộc họp:
 

Chủ sở hữu bản ghi (người bắt đầu bản ghi) có thể chỉnh sửa bản ghi phụ đề chi tiết sau khi bản ghi được tải lên Microsoft Stream.

  1. Trong Teams, đi tới bản ghi cuộc họp trong lịch sử trò chuyện và bấm vào Xem thêm tùy Nút Thêm tùy chọn > Mở bằng Microsoft Stream.

  2. Trên cổng Microsoft Stream của bạn, hãy bấm Nút Thêm tùy chọn > Sửa.

  3. Bên dưới Tùy chọn, đi tới Phụ đề, rồi bấm vào Tải xuống tệp.

  4. Tải xuống tệp phụ đề VTT, thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn cần và lưu tệp đó vào máy tính của bạn.

  5. Quay lại trình duyệt của bạn và bỏ chọn Tự động tạo tệp phụ đề.

  6. Bấm vào Tải lên tệp phụ đề, bấm vào Chọn tệp, tìm tệp phụ đề VTT, rồi bấm vào OK.

  7. Bấm vào Áp dụng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Ghi lại cuộc họp

Sự cố với bản ghi cuộc họp

Phát và chia sẻ bản ghi cuộc họp

Xóa bản ghi cuộc họp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×