Bấm sửa tài liệuWord dành cho websửa trong #a0 để thực hiện thay đổi đối với tài liệu.

Khi bạn mở một tài liệu từ OneDrive, Word dành cho web sẽ hiển thị nó ở dạng xem đọc. Để thực hiện thay đổi cho tài liệu của bạn, hãy chuyển sang dạng xem soạn thảo, nơi bạn có thể thêm và xóa nội dung và thực hiện các thao tác khác, chẳng hạn như:

  • Thêm bảng và hình ảnh.

  • Áp dụng kiểu.

  • Điều chỉnh định dạng.

  • Chỉnh sửa đầu trang và chân trang.

Bạn có thể thực hiện các tác vụ đơn giản này ở cả dạng xem đọc và chế độ xem soạn thảo:

  • Xem và thêm chú thích.

  • Chia sẻ tài liệu để bạn có thể làm việc cùng với những người khác cùng một lúc.

  • Tải xuống một bản sao.

  • In.

Hãy nhớ rằng, để sửa tài liệu trong Word dành cho web, hãy bấm sửa tài liệuWord dành cho websửa trong Word dành cho web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×